Skip to Main Content

bullhorn iconFor the most current information on the status of Libraries operations, services and policies visit UW Libraries Operations Updates. Online resources and support are available 24/7

Research Guides

Arabic Resources: Arab Authors

This guide emphasizes materials in Arabic or materials relevant to the Arab world that require explanations.

Modern Arabic Authors, A-B

Modern Arabic Authors and Their Works

Selected Works held in the University of Washington Libraries

 To Find Location of a Book or More Authors, Please Check the Catalog

Abazah, Aziz, 1898-
Egyptian

Abbasah. al-Qahirah, Muassasat al-Khanji, 1961. PJ7802.B25 A7
Abi Aziz Abazah. [al-Qahirah] : Dar al-Hilal, [1974]. PJ7802.B25 Z56
Diwan. Cairo : Dar al-Kitab al-Misri, [1977?]. PJ7802.B25 D59
Min ishraqat al-sirah al-zakiyah. [al-Qahirah] Maktabat Misr [1971]. PJ7802.B25 M5
Nasir. Misr, Dar al-Maarif, 1966. PJ7802.B25 N3
Plays. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1994-. PJ7802.B25 A19 1994
Qays wa-Lubna. Misr, Dar al-Maarif [1970]. PJ7802.B25 Q25
Qaysar. al-Qahirah? [1960?]. PJ7802.B25 Q3
Shajarat al-Durr. Misr, Dar al-Maarif, [1971]. PJ7802.B25 S5
Tasabih qalb. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974-. PJ7802.B25 T3
Zahrah. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi, 1968. PJ7802.B25 Z2

Abazah, Tharwat, 1927-
Egyptian

Ahlam fi al-zahirah. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1984]. PJ7802.B27 A615 1984
Amwaj wa-la shati. al-Qaher : Maktabet Masser, [1973]. PJ7802.B27 A8
Awqat khadiah. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, [1978]. PJ7802.B27 A87
Dabab. Misr, Dar al-Maarif, 1965. PJ7802.B27 D3
Dhikrayat baidah, majmuat qisas. [al-Qahirah] Dar al-Qalam [1963?]. PJ7802.B27 D5
Dhikrayat la mudhakkirat. [al-Qahirah] : Maktabat Gharib, [1988]. PJ7802.B27 Z465 1988
Harib min al-ayyam. [al-Qahirah, al-Dar al-Qawmiyah lil-Tabaah wa-al-Nashr, 1962?]. PJ7802.B27 H3
Hayat al-Hayah, masrahiyah. al-Qahirah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1968]. PJ7802.B27 H35
Hina yamilu al-mizan. [al-Qahirah] Muassasat Akhbar al-Yawm [1970]. PJ7802.B27 H5
Judhur fi al-hawa. [al-Qahirah] : Maktabat al-Nasr, [1975?]. PJ7802.B27 J8
Khainat al-ayun. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, [1980]. PJ7802.B27 K43
Khawatir. al-Qahirah : Dar Nahdat Masr lil-Tab wa-al-Nashr, [1980]. PJ7802.B27 K46 1980
Khuyut al-sama. al-Fajalah ; al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tabwa-al-Nashr, [1982]. PJ7802.B27 K48 1982
Li-annahu yuhibbuha. al-Qahirah : Mu'assasat Akhbar al-Yawn, 1977. PJ7802.B27 L53
Liqa hunak. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1986]. PJ7802.B27 L57 1986
Lulu wa-asdaf. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1985]. PJ7802.B27 L84 1985
Min aqasis al-Arab. [Cairo] Dar al-Nahdah al-Arabiyah [1968]. PJ7802.B27 M5
Nuqush min dhahab wa-nuhas. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, [1979]. PJ7802.B27 N8
Qasr ala al-Nil. Misr, Dar al-Maarif, 1964. PJ7802.B27 Q3
Qissah fi al-shir al-Arabi. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1977?]. PJ7542.N27 A2
Sard al-qasasi fi al-Quran al-karim. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, [1976?]. BP130.58 .A23
Sard al-qasasi fi al-Quran al-karim. al-Qahirah : Muassasat Dar al-Taawun, 1992. BP130.58 .A23 1992
Shabab wa-al-hurriyah. al-Qahirah : al-Markaz al-Thaqafi al-Jamii, 1980. DT107.85 .A13
Shay min al-khawf. Misr, Dar al-Maarif [1967]. PJ7802.B27 S5
Touch of fear. [Cairo] : General Egyptian Book Organization, 1992. PJ7802.B27 S513 1992
Shua min Taha Husayn. [al-Qahirah, Ruz al-Yusuf, 1974]. PJ7864.A35 Z55
Sibahah fi al-rimal. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, 1978. PJ7802.B27 S55 1978
Tair fi al-unuq. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1983]. PJ7802.B27 T35 1983
Tariq min al-sama. [Cairo] : Maktabat Gharib, [198-]. PJ7802.B27 T37 1980
Thumma tushriqu al-shams. al-Qahirah, Maktabat Misr [1970]. PJ7802.B27 T58
Wa-baqiya shay. [al-Qahirah] : Muassasat Akhbar al-Yawm, 1979. PJ7802.B27 W3
Wa-bi-al-haqq nazal. al-Qahirah ; al-Iskandariyah : al-Maktab al-Misri al-Hadith, 1988. PJ7802.B27 W33 1988
Works. 1975. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1975-. PJ7802 .B27 1975
Works. 1993. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, <1993- >. PJ7802 .B27 1993
Zaman al-mumazzaq. Jardin Siti, al-Qahirah : Muassasat Dar al-Taawun lil-Tab wa-al-Nashr, 1992. AC106 .A184 1992

Abnudi, Abd al-Rahman, 1938-
Egyptian

Ahzan al-adiyah. al-Qahirah : Dar Qaba, Abduh Gharib, 1999. PJ7806.N8 A67 1999
Ard wa-al-iyal. [al-Qahirah] Dar Ibn Arus lil-Nashr [1965]. PJ7806.N8 A8
Bada al-tahiyah wa-al-salam. [al-Qahirah] : Dar al-Shab, [1975]. PJ7806.N8 B3
Fusul. [al-Qahirah, Matbaat Abduh wa-Anwar Ahmad] 1970. PJ7806.N5 F8
geste hilalienne. [Le Caire] : Organisation egyptienne generale du livre, 1978. PJ7580.S5 A4 1978
Nass al-rasayil al-mutabadalah bayna Haraji al-Qutt al-amil fi al-Sadd al-Ali, wa-zawjatihi Fatinah Ahmad Abd al-Ghaffar fi Jabalayat al-Far. PJ7806.N8 N3
Samt al-jaras. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1975. PJ7806.N8 S2
Selections. [Cairo] : al-Markaz al-Misri al-Arabi, 1995. PJ7806.N8 A6 1995
Sirah al-Hilaliyah. [al-Qahirah] : Akhbar al-Yawm, [1988]. PJ7580.S55 A3 1988
Ummaliyat. [al-Qahirah, Matabi al-Balagh] 1968. PJ7806.N8 U4
Wajuh ala al-shatt. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1975. PJ7806.N8 W8
Zahmah. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1976. PJ7806.N8 Z22

Abu al-Naja, Abu al-Maati, 1931-
Egyptian

Amal al-kamilah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1992-. PJ7808 .A4 1992. v.1-2
Awdah ila al-manfa.[al-Qahirah] Dar al-Hilal [1969]. PJ7808.N3 H3. v.1-2
Didda majhul. [al-Qahirah] : Dar al-Hilal, [1974]. PJ7808.A4 D5
Jami yarbahun al-jaizah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah, 1984. PJ7808.A34 J35 1984
Nas wa-al-hubb. Bayrut : Dar al-Adab, 1966. PJ7808.A4 N24
Qiraah fi al-riwayah al-Arabiyah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1988. PJ7577 .A32 1988
Qisas qasirah. al-Qahirah : [s.n.], 1969 (al-Qahirah : Dar al-Tibaah al-Hadithah. PJ7677 .Q45
Wahm wa-al-haqiqah, wa-qisas ukhra. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1974. PJ7808.A4 W3

Abu al-Shar, Hind, 1949-
Jordanian

Bina al-dawlah al-Arabiyah al-hadithah : tajribat Faysal ibn al-Husayn fi Suriyah wa-al-Iraq, 1337 H/1918 M-1351 H/1933 M. al-Mafraq, al-Urdun : Jamiat Al al-Bayt, 1999. DS79.5 .B56 1999
Harakat al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi fi al-Kufah. Amman : al-Jamiah al-Urduniyah, 1983. BP192.7.I7 A238 1983
Irbid wa-jiwaruha. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, [1995]. DS154.9.I73 A28 1995
Mujabahah. Amman : Matbaat al-Zahra, 1984. PJ7808.A75 M84 1983
Washm. Amman : Dar al-Karmil, 2000. PJ7808.A474 W37 2000

Abu al-Wafa, Mahmud, 1900-1980(?)
Egyptian

Anashid al-baraim al-muminah. [S.l.] : Maktabat al-Aqsa, 1973. PJ7808.A5 A78 1973
Ashari fi al-hubb. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1981. PJ7808.A83 A85 1981
Mahmud Abu al-Wafa. [Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah alAmmah, 1977. PJ7808.A83 M33 1977

Abu Hadid, Muhammad Farid, 1893-1967
Egyptian

Abu al-Fawaris, Antarah ibn Shadad. Misr, Dar al-Maarif, [1961]. PJ7808.H3 A63
Alam Juha. [al-Qahirah] Dar al-Maarif, 1963. PJ7808.H3 A78
Amal al-riwaiyah al-kamilah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1998- . PJ7808.H3 A14 1998. v.1
Azhar al-shawk. al-Qahirah, Lajnat al-Talif wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr, 1961. PJ7808.H3 A95 1961
Ibnat al-mamluk. al-Qahirah : Dar al-Hilal, 1997. PJ7808.H3 I25 1997
Maa al-zaman. al-Qahirah : Dar al-maarif bi-misr, [196-?]. PJ7808.H3 M28 1960
al-Malik al-dillil Imruu al-Qays. Misr, Dar al-Maarif, 1966. PJ7808.H3 M3 1966
Muhalhil, sayyid Rabiah. al-Qahirah, Lajnat al-Talif wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr, 1961. PJ7808.H3 M8

Abu Isba, Salih, 1946-
Palestinian

Amirat al-ma. Bayrut : al-Mu'assasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1978. PJ7808.I8 A45
Filastin fi al-riwayah al-Arabiyah. Bayrut : Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyah, Markaz al-Abhath, 1975. PJ8190.P3 A2
Harakah al-shiriyah fi Filastin al-muhtallah mundh am 1948. Bayrut : al-Mu'assasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1979. PJ8190.P3 A22
Muhakamat madid al-qamah. Bayrut : Dar al-Quds, 1974. PJ7808.I8 M8

Abu Khalid, Khalid, 1937-
Palestinian

Jadal fi muntasaf al-layl. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1974. PJ7808.K54 J32 1974
Wisam ala sadr al-milishya. [Bayrut?] : Dar al-Adab, 1981. PJ7808.K54 W58 1981

Abu Shanab, Adil, 1931-
Syrian

As al-jamil. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1979. PJ7808.S57 A85
Wardat al-sabah. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1976. PJ7808.S57 W3

Abu Shaqra, Shawqi, 1935-
Lebanese

Thayab sahrat al-wahah wa-al-ashabah. Bayrut : Dar Nalsin, 1998. PJ7808.S58 T43 1998
Yatbau al-sahir wa-yaksiru al-sanabil rakidan. Bayrut : Dar al-Nahar lil-Nashr, 1979. PJ7808.S58 Y38

Abu Shawir, Rashad, 1942-
Palestinian

Bayt Akhdar Dhu Saqf qirmidi. [Baghdad : wazarat Al-Ilam, 1974]. PJ7808.S592 B3
Gharib wa-al-sultan. [S.l.] : al-Ittihad al-Amm lil-Kuttab wa-al-Sihafiyin al-Filastiniyin, al-Amanah al-Ammah : Dar al-Haqaiq, 1984. PJ7808.S592 G45 1984
Rabb lam yastarih fi al-yawm al-sabi. al-Ladhiqiyah, Suriyah : Dar al-Hiwar, 1986. PJ7808.S592 R32 1986
Shababik Zaynab. Bayrut : Dar al-Adab, 1994. PJ7808.S592 S43 1994

Abu Sinnah, Muhammad Ibrahim, 1937-
Egyptian

Ajras al-masa. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitaab, 1975. PJ7808.S594 A75
Ajras al-masa. al-Qahirah : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1987. PJ7808.S594 A75 1987
Aswat wa-asda. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1982. PJ7561 .A253 1982
Bahr mawiduna. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, [1982]. PJ7808.S594 B33 1982
Dirasat fi al-shir al-Arabi. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1979. PJ7541 .A26
Falsafat al-mathal al-shabi. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi [1968]. PN6519.A7 A37
Hadiqat al-shita. al-Qahirah : al-Arabi lil-nashr wa-al-tawzi, [198-?]. PJ7808.S594 H32 1980
Hamzat al-Arab. [al-Qahirah] al-Hayah al-Ammah lil-Talif wa-al-Nashr, 1971. PJ7808.S594 H3

Abu Ubayd, Nayif, 1935-
Jordanian

Salam alayhi, salam alayha. Amman : Azminah, 1994. PJ7808.U23 S25 1994

Adib, Albir, 1908-
Lebanese

Adib. [Bayrut]. AP95.A6 A36

Adlabi, Ilfah Umar, 1912-
Syrian

Asiyy al-dam. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1976. PJ7810.D58 A9
Nazrah fi adabina al-shabi. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1974. PJ7737 .A3

Adunis, 1930-
Syrian

Kitab al-qasaid al-khams. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PJ7862.A519 K48 1980
Blood of Adonis. [Pittsburgh] University of Pittsburgh Press [1971]. PJ7862.A519 A24
Diwan al-asatir. London : Dar al-Saqi, 1996-. BL1620 .D59 1996.
Diwan al-shir al-Arabi. Sayda ; Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1964-1968. PJ7631 .S25
Fatihah li-nihayat al-qarn. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PN51 .A38 1980
Fihris li-amal al-rih. Bayrut : Dar al-Nahar, 1998. PJ7862.A519 F54 1998
Ha-anta, ayyuha al-waqt. Bayrut : Dar al-Adab, 1993. PJ7862.A519 H33 1993
Ihtifaan bi-al-ashya al-wadihah al-ghamidah. Bayrut : Dar al-Adab, 1988. PJ7802.D86 I34 1988
Islam wa-al-hadathah. London : Dar al-Saqi, 1990. BP15 .I85 1990
Kitab al-hisar. Bayrut : Dar al-Adab, 1985. PJ7862.A519 K478 1985
Kitab al-qasaid al-khams. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PJ7862.A519 K48 1980
Kitab al-tahawwulat wa-al-hijrah fi aqalim al-nahar wa-al-layl. Bayrut, al-Maktabah al-Asriyah [1965]. PJ7862.A519 K5
Majmuah al-nathriyah al-kamilah. Bayrut : Dar al-Murad, 1997. PJ7826 .H325 1997
Mawaqif. Bayrut [s.n.]. AP95.A6 M393
Mufrad bi-sighat al-jam. Beirut : Dar al-Awdah, [1975]. PJ7862.A519 M8
Muqaddimah lil-shir al-Arabi. Austin : University of Texas Press, 1990. PJ7541 .A2913 1990
Nass al-Qurani wa-afaq al-kitabah. Bayrut : Dar al-Adab, 1993. BP131.8 .A38 1993
Nizam wa-al-kalam. Bayrut : Dar al-Adab, 1993. PJ7862.A519 N59 1993
Normes et valeurs dans l'Islam contemporain, par Adonis, Jean Amrouche, Victor Berger-Vachon, Marie Bernand-Baladi ... [etc.] Edite par Jean-Paul Charnay. Paris, Payot, 1966. BP165 .C5
Poems. Bayrut : Dar al-Nahar lil-Nashr, 1988. PJ7826.H325 A17 1988
pages of day and night. Marlboro, Vt. : Marlboro Press, c1994. PJ7862.A519 A24 1994
Qasaid Badr Shakir al-Sayyab, Ikhtaraha wa-qaddama laha Adunis. Bayrut, Dar al-Adab [1967]. PJ7862.A93 Q12
Kitab ams al-makan al-an. Bayrut ; London : Dar al-Saqi, 1995-. v.1 v.2 . PJ7750.M8 A6 1995
Shahwah tataqaddamu fi kharait al-maddah. al-Dar al-Bayda : Dar Tubqal lil-Nashr, 1987. PJ7862.A519 S53 1987
Siyasat al-shir. Bayrut : Dar al-Adab, 1985. PJ7561 .A255 1985
Thabit wa-al-mutahawwil. London : Dar al-Saqi, 1994. DS36.855 .A29 1994
Turath wa-al-thaqafah al-wataniyah. Bayrut : Dar Ibn Khaldun, 1986. DS247.A28 I85 1986
Victims of a map. London : Al Saqi Books : Distributed by Zed Press, 1984. PJ7694.E3 V52 1984
Waqt bayna al-rimad wa-al-ward. Bayrut : Dar al-Awdah, 1972. PJ7862.A519 W3

Ahmad, Jamal Muhammad, 1915-
Sudanese

Intellectual origins of Egyptian nationalism. 956 M584 v.3. DT100 .A58 1960.

Aman, Lutfi Jafar, 1928-
Yemeni

Darb al-akhdar. [1962]. . PJ7814.M3 D3

Amir, Dayzi, 1935-
Iraqi

Waiting list. Austin : Center for Middle Eastern Studies, The University of Texas at Austin, c1994. . PJ7814.M578 A7913 1994

Ansari, Abd Allah Zakariya, 1922
Kuwaiti

Khawatir fi asr al-qamar. [Kuwait : s.n.], 1976. . PJ7814.N73 K53
Ruh al-qalam. al-Kuwayt : al-Matbaah al-Asriyah, 1977. DS36.8 .A57
Saqr al-Shabib wa-falsafatuhu fi al-hayah. [al-Kuwayt : s.n.], 1975. PJ7862.H156 Z56
Sasah wa-al-siyasah wa-al-wahdah al-da'iah baynahuma. al-Kuwayt : al-Matbaah al-Asriyah, 1975. DS62.8 .A57
Shir al-Arabi bayna al-ammiyah wa-al-fusha. [al-Kuwayt : s.n.], 1973. PJ7577 .A5

Asad, Nasir al-Din, 1923-
Jordanian

Diwan shir al-Hadirah. Bayrut : Dar Sadir, 1973. PJ7696 .H25 1973
Hayah al-adabiyah al-hadithah fi Filastin wa-al-Urdun hatta sanat 1950. PJ8190 .A73 2000
Ittijahat al-adabiyah al-hadithah fi Filastin wa-al-Urdunn. [Cairo] 1957. PJ7510 .A82
Masadir al-shir al-jahili wa-qimatuha al-tarikhiyah. Misr, Dar al-Maarif, 1962. PJ7543 .A8 1962
Muhadarat an Khalil Baydas raid al-qissah al-Arabiyah al-hadithah fi Filastin. [al-Qahirah] Jamiat al-Duwal al-Arabiyah, Mahad al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah, 1963. PJ7816.A923 Z64
Muhammad Ruhi al-Khalidi raid al-bahth al-tarikhi al-hadith fi Filastin. [al-Qahirah] Mahad al-Buhuth wa-al-Dirasat al-Arabiyah, 1970. CT1919.P3 K18
Nahnu wa-al-akhar. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1997. CB251 .A75 1997
Nahnu wa-al-asr. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : Dar al-Faris, 1998. BP163 .A74 1998
Nashat al-shir al-Jahili wa-tatawwuruh. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : al-tawzi Dar al-Faris, 1999. PJ7543 .A815 1999
Qiyan wa-al-ghina fi al-asr al-Jahili. Misr, Dar al-Maarif [1969]. PJ7543 .A82
Qutuf daniyah muhdah ila Nasir al-Din al-Asad. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1997. PJ7517 .Q88 1997
Tarikh Najd. Bayrut ; al-Qahirah : Dar al-Shuruq, 1994. DS247.N45 I35 1994
Tasawwurat Islamiyah fi al-talim al-jamii wa-al-bahth al-ilmi. Amman, al-Urdun : Maktabat Rawai Majdalawi, 1996. LC904 .A72 1996

Ashari, Muhammad, 1951-
Moroccan

Aynan bi-siat al-hulm. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1981. . PJ7814.S44 A96 1981
Sirat al-matar. al-Rabat : al-Nashr al-Arabi al-Ifriqi, 1988. . PJ7814.S44 S57 1988

Ashqar, Yusuf Habashi, 1929-
Lebanese

Arbaat afras humr. Sayda, al-Maktabah al-Asriyah lil-Tibaah wa-al-Nashr [1964]. PJ7814.S48 A72
Mizallah wa-al-malik wa-hajis al-mawt. Bayrut : Dar al-Nahar lil-Nashr, 1980. PJ7814.S48 M59 1980
Zill wa-al-sada. Bayrut : Dar al-Nahar lil-Nashr, 1989. PJ7814.S48 Z25 1989

Ayyub, Dhu al-Nun, 1908-1996
Iraqi

Athar al-kamilah li-adab Dhi al-Nun Ayyub. [Baghdad] : al-Jumhuriyah al-Iraqiyah, Wizarat al-Ilam, 1977. . PJ7814.Y938 A88

Ayyubi, Yasin, 1937-
Lebanese

Afaq al-shir al-Arabi fi al-Asr al-Mamluki. PJ7559 .A9 1995
Fi mihrab al-kalimah. Sayda : al-Maktabah al-Asriyah, 1999. PJ7538 .A98 1999
Fukahah wa-al-dahk fi al-turath al-Arabi al-Mashriqi. Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1998. PJ7578 .Q893 1998
Hasan Abd Allah al-Qurashi fi masar al-shir al-Saudi al-hadith. Bayrut : Dar wa-Maktabat al-Hilal, 1994. PJ7858.U65 Z55 1994
Hayyah fi al-turath al-Arabi. Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997. GR268.A73 A28 1997
Insan wa-al-tabiah fi riwayat al-Dun al-hadi. Bayrut : al-Muassasah al-Jamiiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr wa-al-Tawzi, 1983. PG3476.S52 T4832 1983
Junun ashiq. Bayrut : M. Salih, 1994. PJ7862.A55835 J86 1994.
Kawamin al-fann wa-al-ibda fi turathina al-adabi. [Lebanon] : al-Sharikah al-Alamiyah lil-Kitab, c1997. PJ7541 .A95 1997
Khayl fi qasaid al-Jahiliyin wa-al-Islamiyin. Sayda : al-Maktabah al-Asriyah, 1997. PJ7542.H65 A38 1997
Maalim al-fikr al-Arabi fi asr al-nahdah al-Arabiyah. Bayrut, Lubnan : Dar Iqra, [1987?]. DS36.8 .M32 1987
Mujam al-shuara' fi Lisan al-Arab. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1980. PJ6620.I153 M818
Musafir lil-huzn wa-al-hanin. Beirut : al-Maktabah al-Asriyah, 1977. . PJ7814.Y96 M8
Shir wa-al-shuara fi kitab al-Umdah fi mahasin al-shir wa-adabihi wa-naqdihi li-Ibn Rashiq al-Qayrawani. Sayda, Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997. PJ7521 .H385 1997
Shuara al-amkinah wa-asharuhum fi Mujam al-buldan li-Yaqut al-Hamawi. Sayda, Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997. G93 .Y19526 1997

Ba Kathir, Ali Ahmad, 1900-1969
Yemeni

Abu Dulamah. [Cairo] : Maktabat Misr, 1979. PJ7816.A2 A28 1979
Awdat al-firdaws. [Cairo] : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 A95 1985
Dar Ibn Luqman. Misr, Maktabat Misr [196-.]. PJ7816.A2 D3
Diwan Ali Ahmad Ba Kathir. [S.l.] : al-Dar al-Yamaniyah ; Bayrut, Lubnan : Tawzi Dar al-Manahil, 1987. PJ7816.A2 A17 1987
Dunya fawda. [al-Qahirah] : Dar Misr lil-Tibaah, [1980]. PJ7816.A2 D86 1980
Fallah al-fasih. [Cairo : Egyptian House for Literary Works and Translation, 1966.]
Fann al-masrahiyah min khilal tajaribi al-shakhsiyah. al-Qahirah, Dar al-Marifah [1964]. PN1631 .B28
Firawn al-mawud. [al-Qahirah] : Maktabat Misr, [1977]. PJ7816.A2 F57
Habl al-ghasil. [Cairo] : Maktabat Misr, [1979]. PJ7816.A2 H29 1979
Harut wa-Marut. al-Qahirah, Maktabat Misr [1962?]. PJ7816.A2 H3
Ibrahim Basha. al-Fajjalah : Maktabat Misr, [198-]. PJ7816.A2 I57 1980
Imbiraturiyah fi al-mazad. [Cairo] : Maktabat Misr, 1981. PJ7816.A2 I32 1981
Julfidan Hanim. [al-Qahirah] Maktabat Misr [1963?]. PJ7816.A2 J8
Laylat al-nahr. [al-Qahirah] : Maktabat Misr, [1978]. PJ7816.A2 L3 1978
Malhamah al-Islamiyah al-kubra, Umar. [Cairo] : Maktabat Misr, 1965-. PJ7816.A2 M3
Masrah al-siyasah. al-Fajjalah : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 M35 1985
Mismar Juha. al-Qahirah : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 M57 1985
Qasr al-hawdaj. [Cairo] : Maktabat Misr, [1978]. PJ7816.A2 Q3
Shayluk al-jadid. al-Fajjalah : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 S518 1985
Shayma. [Cairo] : Maktabat Misr, [1979]. PJ7816.A2 S52
Silsilah wa-al-ghufran. Cairo : Maktabat Misr, [1981]. PJ7816.A42 S53 1981
Sirat shuja. [al-Qahirah] : al-Matbaah al-Namudhajiyah, 1961. PJ7816.A2 S57
Sirr Shahrazad. [Cairo] : Dar Misr lil-Tibaah, [1978]. PJ7816.A2 S58 1978
Thair al-ahmar. [al-Qahirah] Maktabat Misr [1969]. PJ7816.A2 T5
Uziris. al-Fajjalah : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 U97 1985
Wa-Islamah. [Cairo] : Maktabat Misr, [1974]. PJ7816.A2 W3
Ziim al-awhad. al-Qahirah, Maktabat Misr, [1963?]. PJ7816.A2 Z2

Badawi, Muhammad Mustafa, 1925-
Egyptian

Anthology of modern Arabic verse. [London] Published for the trustees of the James Mew Fund by Oxford University Press, 1970. PJ7661 .B28
Asas al-insaniyah lil-hadarah al-Arabiyah. [Beirut] : Jamiat Bayrut al-Arabiyah, [1963?]. DS215 .B32 1963
Atlal wa-rasail min Landan. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1979. PJ7816.A315 A93
Coleridge. Cambridge [Eng.] University Press, 1973. PR2976 .B25
Critical introduction to modern Arabic poetry. Cambridge [Eng.] ; New York : Cambridge University Press, 1975. PJ7561 .B3
Early Arabic drama. Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1988. PJ8211 .B3 1988
Gesellschaftlicher Umbruch und Historie im zeitgenossischen Drama der islamischen Welt. Beirut : In Kommission bei Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1995. PJ7565 .G47 1995
Liss wa-al-kilab. New York : Doubleday, 1989, c1984. PJ7846.A46 L513 1989
Modern Arabic drama in Egypt. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1987. PJ8211 .B33 1987
Modern Arabic literature. Cambridge [England] ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 1992. PJ7538 .M58 1992
Modern Arabic literature and the West. London : Published for the Board of the Faculty of Oriental Studies, University of Oxford by Ithaca, 1985. PJ7538 .B32 1985
Rasail min Landan. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1979. PJ7816.A315 A93
Short history of modern Arabic literature. Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1993. PJ7538 .B265 1993
Three shadow plays. Cambridge, England : Trustees of the "E.J.W. Gibb Memorial," 1992. PJ7760.I192 A19 1992
Yaqazat uli al-itibar. [Cairo?] : Maktabat Atif, 1971. BP166.88 .M82 1971

Bayati, Abd al-Wahhab, 1926-
Iraqi

Abd al-Wahhab al-Bayati min Bab al-shaykh ila Qurtubah. Bayrut : Dar al-Hadathah, 1992. PJ7816.A92 Z53 1992
Alladhi yati wa-la yati. Beirut, Dar al-Adab, 1966. PJ7816.A92 A68
An al-mawt wa-al-thawrah. al-Jazair : al-Sharikah al-Wataniyah lil-Nashr wa-al-Tawzi, [1974]. PJ7816.A92 A7
Ashar fi al-manfa. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi [1968]. PJ7816.A92 A9 1968
Bahr baid. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : Dar al-Faris, 1998. PJ7816.A92 B34 1998
Bustan Aishah. al-Qahirah ; Bayrut : Dar al-Shuruq, 1989. PJ7816.A92 B87 1989
Kalimat la tamut. [Bayrut] Dar al-Adab [1969]. PJ7816.A92 K3 1969
Kitab al-bahr. Bayrut : Dar al-Awdah, [1975]. PJ7816.A92 B3 1975
Kitab al-Marathi. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : Dar al-Faris, 1995. PJ7816.A92 K58 1995
Kuntu ashku ila al-hajar. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1993. PJ7816.A92 K86 1993
Majd lil-atfal wa-al-zaytun. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi lil-Tibaah wa-al-Nashr [1967]. PJ7816.A92 M3
Malaikah ... wa-shayatin. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi, 1967. PJ7816.A92 M34
Mamlakat al-sunbulah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1984. PJ7816.A92 M35 1984
Mawt fi al-hayah. Bayrut, Dar al-Adab, 1968. PJ7816.A92 M46
Muhakamah fi Nisabur. [Tunis] al-Dar al-Tunisiyah lil-Nashr [1973]. PJ7816.A92 M8
Nusus sharqiyah. Dimashq : al-Mada, 1999. PJ7816.A92 N87 1999
Poems. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah, 1995. PJ7816.A92 A17 1995
Qamar Shiraz. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1984. PJ7816.A92 Q3 1984
Qasaid. [al-Qahirah] 1965. PJ7816.A92 Q3
Qasaid hubb ala bawwabat al-alam al-sab. al-Qahirah ; Bayrut : Dar al-Shuruq, 1985. PJ7816.A92 Q32 1985
Sawt al-sanawat al-dawiyah. Bayrut : Dar al-Awdah, 1979. PJ7816.A92 S29 1979
Selections. Bayrut : al-Muassassah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1997. PJ7816.A92 Z73 1997
Selections. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, c1996. PJ7816.A92 Z527 1996
Sifr al-faqr wa-al-thawrah. Bayrut, Dar al-Adab [1965]. PJ7816.A92 S5
Tahawwulat Aishah. Bayrut : Dar al-Kunuz al-Adabiyah, 1999. PJ7816.A92 T34 1999
Yanabi al-shams. Dimashq : Dar al-Farqad, 1999. PJ7816.A92 Z47 1999
Zelenaia luna. Moskva, Izd-vo vostochnoi lit-ry, 1963. PJ7816.A92 Z287

Modern Arab Authors, C-I

Darwish, Mahmud
Palestinian

Abirun fi kalam abir.  In:  Atiyah, al-Muthanna al-Shaykh. al-Iqa al-shiri lil-Intifadah fi qasidatayn : Risalah ila ghuzat la yaqraun li-Samih al-Qasim, Abirun fi kalam abir li-Mahmud Darwish / al-Muthanna al-Shaykh Atiyah ; taqdim Muhammad Ali Taha. Akka : Manshurat al-Aswar, [198- ?]. PJ7858.A78 R5732 1980z
Adam of two Edens : selected poems. [Bethesda] : Jusoor ; Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, 2000. PJ7820.A7 A2 2000
Ahad ashar kawkaban. Bayrut, Lubnan : Dar al-Jadid, 1992. PJ7820.A7 A74 1992
Akhir al-layl. Bayrut : Dar al-Awdah, 1984. PJ7820.A7 A76 1984
Amal al-jadidah. Bayrut : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 2004. PJ7820.A7 A17 2004
Ara ma urid. Bayrut, Lubnan : Dar al-Jadid, 1993. PJ7820.A7 A7 1993
Aras. Bayrut : Dar al-Awdah, 1984. PJ7820.A7 A72 1984
Butterfly's burden : poems. Port Townsend, Wash. : Copper Canyon Press, c2007. PJ7820.A7 A212 2007
Dhakirah lil-nisyan : al-zaman, Bayrut : al-makan, yawm min ayyam Ab 1982.  Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1987. PJ7820.A7 D44 1987
Diwan. Beirut : Dar al-Awdah, 1977. PJ7820.A7 A6 1977
Fi hadrat al-ghiyab : nass. Bayrut : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 2006. PJ7820.A7 F543 2006
Fi intizar al-barabirah. al-Quds : Wakalat Abu Arafah, 1987. DS119.7 .D28 1987
Fi wasf halatina. : maqalat mukhtarah, 1975-1985. Bayrut, Lubnan ; Nicosia, Cyprus : Dar al-Kalimah, 1987. DS119.7 .D29 1987
Habibati tanhadu min nawmiha. Bayrut : Dar al-Awdah, 1984. PJ7820.A7 H3 1984
Halat hisar. Beirut : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 2002. PJ7820.A7 H35 2002
Hiya ughniyah hiya ughniyah. Bayrut, Lubnan : Dar al-Kalimah, 1986. PJ7820.A7 H59 1986
Jidariyah : qasidah kutibat am 1999. Beirut, Lebanon : Riad El-Rayyes Books Ltd, 2001. PJ7820.A7 J53 2001
La tatadhir amma faalt / Mahmud Darwish. Beirut : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 2004. PJ7820.A7 L33 2004
Maa Mahmud Darwish fi diwanih Asafir bi-la Ajniha. Amman, Maktabat Amman, [1969]. PJ7820.A7 M3
Madih al-zill al-ali. al-Quds : Wakalat Abu Arafah lil-Sahafah wa-al-Nashr, 1983. PJ7820.A7 M315 1983
Mahmud Darwish, rihlat umr fi durub al-shir. Dimashq : Dar Raslan lil-Tibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi, 2007. PJ7820.A7 A6 2007b
Masat al-nirjis wa-malhat al-fiddah. London : Riad El-Rayyes, 1989. PJ7820.A747 M37 1989
Matar naim fi kharif baid. [al-Nasirah, Matbaah wa-Awfsat al-Hakim, 1971]. PJ7820.A7 M33
Memory for forgetfulness : August, Beirut, 1982. Berkeley, Calif : University of California Press, 1995. DS87.53 .D36513 1982
Psalms. Colorado Springs : Three Continents Press, c1994. PJ7820.A7 A23 1994
Sand, and other poems. London ; New York : KPI ; New York, NY, USA : Distributed by Routledge & Kegan Paul, 1986. PJ7820.A7 A26 1986
Tilka suratuha wa-hadha intihar al-ashiq. Bayrut : Markaz al-Abhath, Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyah, 1975. PJ7820.A7 T5
Unfortunately, it was paradise. Berkeley : University of California Press, c2003. PJ7820.A7 A22 2003
Victims of a map. London : Saqi, 2005. PJ7694.E3 D37 2005
Wadaan ayyatuha al-harb, wadaan ayyuha al-salam. Akka : Manshurat al-Aswar, 1985. PJ7820.A7 W3 1985
Ward aqall. Akka : Dar al-Aswar, 1987. PJ7820.A7 W37 1987
Why did you leave the horse alone? Brooklyn, NY : Archipelago Books ; St. Paul, Minn. : Distributed by Consortium Book Sales and Distribution, c2006. PJ7820.A7 L513 2006

Dunqul, Amal, 1940-1983
Egyptian

Amal al-kamilah. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, [1983]. PJ7820.A545 A46
Aqwal jadidah an harb al-Basus. [Cairo] : Mustaqbal al-Arabi, [1983]. PJ7820.A54 A65
Buka bayna yaday Zarqa al-Yamamah. Bayrut, Dar al-Adab, [1969]. PJ7820.A54 B8
Maqtal al-qamar. Bayrut : Dar al-Awdah, 1974. PJ7820.A54 M3
Poems. [Cairo] : Maktabat Madbuli, [1995]. PJ7820.A54 A17
Taliq ala ma hadath. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 1978. PJ7820.A54 T3

Habibi, Imil
Palestinian

Luka bin Luka. Beirut : al-Farabi, 1980. PJ7828.B53 L83
Saraya bint al-ghul. London : R. al-Rayyis, 1992. PJ7828.B53 S27 1992
Sudasiyat al-ayyam al-sittah. [al-Qahirah] : Dar Shuhdi, [1984?]. PJ7828 .H32 1984
Waqai al-gharibah fi ikhtifa Said Abi al-Nahs al-Mutashail. PJ7828.B53 W313 1985

Hawi, Khalil, 1919-1982
Lebanese

Bayadir al-ju. Bayrut, Dar al-Adab [1965]. PJ7832.A78 B3
From the vineyards of Lebanon. Beirut, Lebanon : American University of Beirut, c1991. PJ7832.A778 A24 1991
In meiner Hutte. Wurzburg : ERGON-Verlag, 1993. PJ7832.A778 Z6 1993
Min jahim al-kumidiya. Bayrut : Dar al-Awdah, 1979. PJ7832.A78 M55 1979
Nahr al-ramad. Bayrut, Dar al-Taliah lil-tibaah wa-al-Nashr. [1962]. PJ7832.A78 N3
Nay wa-al-rih. [Bayrut, Dar al-Taliah, 1961]. PJ7832.A78 N35
Rad al-jarih. Bayrut : Dar al-Awdah, 1979. PJ7832.A78 R33 1979
Selections. [Lebanon] : Fajr al-Nahdah, 1997. PJ7832.A78 Z56 1997

Husayn, Taha, 1889-1973
Egyptian

Abu al-Ala al-Maarri. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974. PJ7864 .A35 1973 v.10
Adab al-tamthili. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974-. PJ7864 .A35 1973
Adab wa-al-naqd. [Bayrut, Dar al-Kitab al-Lubnani, 1973]. PJ7864 .A35 1973 v.5-6
Adib. Misr, Dar al-Maarif, [1968]. PJ7864.A35 A65 1968
Ahlam shahrazad. Cairo, Dar al-Maarif, [1965?]. PJ7864.A35 A67
Ahlam Shahrazad. English. [Cairo] : General Egyptian Book Organization, 1974. PJ7864.A35 A6713 1974
Ala hamish al-sirah. Bayrut : Dar al-Katib al-Lubnani, 1973. PJ7864 .A35 1973 v.3
Alwan. Misr, Dar al-Maarif [1970]. PN519.A7 T28
Ara hurrah. [Cairo, 194-?]. DS215 .T35
Awraq majhulah. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1997]. PJ7864.A35 A97
Ayyam. Misr : Dar al-Maarif, [1969-72]. DT107.2.T3 A322
Ayyam. Russian. Moskva : Izd-vo vostochnoi lit-ry, 1958. DT107.2.T3 A32217 1958
Bayna bayn. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 B38
Complete works of Dr. Taha Hussein. Bayrut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1973-. PJ7864 .A35 1973
Correspondence. Selections. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1998. PJ8201 .A23
Divan-i Hafiz Shirazi. Tihran : Padidah, 1362 [1983]. PK6465 .Z72 1983
Dua al-karawan. Misr, Dar al-Maarif [1934]. PJ7864.A25 D8 1934
Dua al-karawan. English. Leiden : Brill, 1980. PJ7864.A35 D813
Egyptian childhood. London : Heinemann ; Washington, D.C. : Three Continents Press, 1981, c1932. DT107.2.T3 A33
Essays. Selections. al-Qahirah : Dar al-Hilal, 1997. PJ7864.A35 A6 1997
Fi al-adab al-Jahili. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7526 .T3 1981
Fi al-sayf. [al-Qahirah] : Matbaat al-Hilal, 1933. PJ7864.A35 F52
Fi al-shir al-Jahili. [Cairo] : Dar al-Nahr, [1995]. PJ7526 .T34 1995
Fi itar al-ihtifal bi-murur 90 aman ala insha Jamiat al-Qahirah. [Giza] : Kulliyat al-Adab, Jamiat al-Qahirah, 1998. PJ7864.A35 Z695
Fitnah al-Kubra. Cairo, Dar al-Maarif [1968-69]. DS234 .T342 1968
Fusul fi al-adab wa-al-naqd. Misr Dar al-marif, [1966]. PJ7503 .T3 1969
Fusul mukhtarah min kutub al-tarikh. [Cairo] : Wizarat al-Tarbiyah wa-al-Talim, 1956. DS36.4 .F87 1956
Future of culture in Egypt. Washington, American Council of Learned Societies, 1954. 306 Am31p no.9
Gharabil. al-Qahirah : Dar al-Arab, [1983]. DT107.8 .H86 1983
Hadith al-Arba'a. al Qahera : Dar al Ma'ref, 1964-[1966]. PJ7510 .T214
Hadith al-masa. al-Qahirah : Dar al-Arab, [1983]. DT107.8 .H87
Hafiz wa-Shawqi. Misr, Maktabat al-Khanji, 1960. PJ7828.F5 Z83
Hazrat Abu Bakr Siddiq aur Hazrat Faruq-i Azam. DS238.A4 T39
Hubb al-dai. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7864.A35 H8
Ilm al-adab. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974. DT107.8 .H87
Ilm al-ijtima. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1973. PJ7864 .A35
Islamiyat. Bayrut, Dar al-Kitab al-Lubnani [1973]. PJ7864 .A35
Jannat al-hayawan. Bayrut, Dar al-Ilm lil-Mayayin [1966]. PJ7864.A35 J25
Jannat al-shawk. Cairo, Dar al-Maarif [1969?]. PJ7864.A35 J3
Kitab Kalilah wa-Dimnah. Misr, Matbaat al-Maarif wa-Maktabatiha, 1941. PJ7741 .B5
Kalilah wa-Dimnah. [al-Qahirah] : Dar al-Maarif, [1980]. . PJ7741 .B5
Kalimat. Bayrut, Dar al-Ilm lil-Malayin [1967]. PJ7864.A35 K32
Katib al-Misri. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Misri. AP95.A6 K32
Khawatir. Bayrut, Dar al-Ilm lil-Malayin, 1967. PJ7510 .T22
Khisam wa-naqd. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7515 .T3
Khulafa al-Rashidun. Bayrut, Dar al-Kitab al-Lubnani [1973]. PJ7864 .A35
Kutub wa-muallifun. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1980. . PJ7538 .H868
Ma waraa al-nahr. al-Qahirah, J.M.A : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7832.U7125 M3
Maa Abi al-Ala fi sijnih. Misr, Dar al-Maarif, 1963. PJ7750.A25 Z85
Maa al-Mutanabbi. Misr, Dar al-Maarif, 1962. PJ7750.M8 Z85
Majmuah al-kamilah li-muallafat al-Duktur Taha Husayn. Bayrut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1973-. PJ7864 .A35
Man of letters. Cairo : American University in Cairo Press, c1994. PJ7864.A35 A6513
Min adab al-tamthil al-gharbi. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1959. PN1731 .T33
Min adabina al-muasir. Bayrut, Dar al-adab [1966]. PJ7510 .T25
Min baid. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 M53
Min hadith al-Shir wa-al-nathr. Cairo, Dar al-Maarif, [1969]. PJ7510 .T26
Min laghw al-sayf. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 M54
Min tarikh al-adab al-Arabi. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1974-. PJ7503 .T34
Mir'at al-damir al-hadith. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 M57
Mirat al -Islam. Misr, Dar al-Maarif, 1969. BP163 .T3
Muadhdhabun fi al-ard. Misr, Dar al-Maarif [1965]. PJ7864.A35 M8
Mudhakkirat Taha Husayn. Bayrut, Dar al-Adab [1967]. PJ7864.A35 Z5
Mughni fi abwab al-tawhid wa-al-adl. al-Qahirah : al-Shirkah al-Arabiyah lil-Tibaah wa-al-Nashr, [1960?-]. BP166 .A7
Mustaqbal al-thaqafah fi Misr. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1973. PJ7864 .A35 1973
Najib Mahfuz, ibda nisf qarn. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1989. PJ7846.A46 Z735
Naqd wa-islah. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1976. PJ7864.A35 N36
Nizam al-Athiniyin. Misr, Dar al-Maarif, [1967]. PA3901.A8 P6
Qadat al-fikr. Cairo, Dar al-Maarif [1969?]. B99.A72 T3
Qisas wa-al-riwayat. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974-. PJ7864 .A35 1973
Rihlat al-rabi. Misr, Dar al-Maarif, 1967. PJ7864.A35 R45 1967
Rihlat al-rabi wa-al-sayf. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 R45
Sawt Abi al-Ala. Misr, Dar al-Maarif [1965]. PJ7750.A25 Z86
Sawt Abi al-Ala. Cairo, Dar al-Maarif, [195-]. PJ7750.A25 Z86 1954
Shajarat al-bus. al-Qahirah, J.M.A : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7832.U7125 S5 1981
Shajarat al-bus. Cairo : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7864.A35 S5 1968
Shari Qawalah. al-Qahirah : Dar al-Farjani, 1984. DT107.8 .H88 1984
Shaykhan. Cairo, Dar al-Maarif [1969]. DS238.A32 T3
Shuruh saqt al-zand. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1986-87. PJ7750.A25 S3
stream of days. London, New York, Longmans, Green [1948]. DT107.2.T3 A332132
Sufferers. Cairo : The American University in Cairo Press, c1993. PJ7864.A35 M813
Tajdid. al-Qahirah : Dar al-Firjani, 1984. DT107.83 .H86
Tajdid dhikra Abi al-Ala. [al-Qahirah], Dar al-Maarif 1963. PJ7750.A25 Z87 1963
Tajdid dhikra Abi al-Ala? Cairo, Dar al-Maarif [1968]. PJ7750.A25 Z87 1968
Tarif al-qudama bi-Abi al-Ala. al-Qahirah, al-Dar al-Qawmiyah lil-Tibaah wa-al-nashr, 1965. PJ7750.A25 Z875 1944a
Tawjih al-adabi. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1979. PJ7505 .T38
Wad al-haqq. Misr, Dar al-Maarif [1969?]. PJ7864.A35 W3
Works. Bayrut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1973-. PJ7864 .A35
Zadig. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PQ2082.Z5 A7

Ibrahim, Sun Allah, 1937-
Egyptian

Bayrut Bayrut. Bayrut : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1984. PJ7838.B7173 B39 1984
Cairo from edge to edge. Cairo : American University in Cairo Press, 1998. DT144.3 .R53 1998
Dhat. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1992. PJ7838.B7173 D53 1992
Insan al-Sadd al-Ali. [al-Qahirah, Dar al-Kitab al-Arabi lil-Tibaah wa-al-Nashr, 1967]. TC558.E5 A8347
Lajnah. [Cairo] : Matbuat al-Qahirah, 1982. PJ7838.B7173 L3 1981
Najmat augustus. Damascus, Ittihad al-Kitab al-Arab, 1974. PJ7838.B7173 N3
Smell of it, & other stories. PJ7838.B7173 S6
Tilka al-raihah. [al-Qahirah, Dar al-Thaqafah al-Jadidah, 1969]. PJ7838.B7173 T5
Wardah. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 2000. PJ7838.B7173 W37 2000

Idris, Suhayl, 1925-
Lebanese

Aqasis thaniyah. [Bayrut] : Dar al-Adab, 1977. PJ7838.D68 A88
Ara. [Bayrut] : Dar al-Adab, 1974. PJ7838.D68 A9
Asabiuna allatii tahtariq. Bayrut: Dar al-adab, 1977. PJ7838.D68 A92
Fi mutarak al-qawmiyah wa-al-hurriyah. Beirut : Dar al-Adab, 1977. PJ7838.D68 A9
Hayy al-Latini. Bayrut, Dar al-Adab [1965]. PJ7838.D68 H3 1965
Khandaq al-ghamiq. Bayrut : Dar al-Adab, 1977. PJ7838.D68 K43 1977
Manhal al-qarib. Bayrut : Dar al-Adab, 1975. PJ6645.F6 A32
Manhal al-wasit. Bayrut : Dar alIlm lil-Milayin, 1978. PJ6645.F6 A33 1978

Idris, Yusuf, 1927-1991
Egyptian

A-laysa kadhalik. [Cairo] : Maktabat Misr, [1985]. PJ7838.D7 A2 1985
Ahammiyat an natathaqqaf-- ya nas. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1985. PJ7838.D7 A73 1985
Amal al-Kamilah. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1990-1991. v.1-2. PJ7838.D7 A15 1990
Ana sultan qanun al-wujud. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1980]. PJ7838.D7 A52 1980
Arkhas layaii. [al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi, 1967]. PJ7838.D7 A79 1967
Askari al-aswad. [S.I] : al-Watan al-Arabi, 197-?]. PJ7838.D7 A6 1970z
Atab ala al-nazar. al-Qahirah : Markaz al-Ahram lil-Tarjamah wa-al-Nashr, Muassasat al-Ahram, 1987. PJ7838.D7 A86 1987
Ayb. [al-Qahirah] Muassasat Ruz al-Yusuf [1963?]. PJ7838.D7 A9
Azf munfarid. al-Qahirah : Bayrut : Dar al-Shuruq, 1987. PJ7838.D7 A95 1987
Bahlawan. al-Qahirah : Maktabat Misr, 1983. PJ7838.D7 B28 1983
Batal. [Cairo] Dar al-Fikr [1957]. PJ7838.D7 B37
Bayda. [al-Qahirah] : Ruz al-Yusuf, [1980]. PJ7838.D7 B38
Bi-sarahah ghayr mutlaqah. [al-Qahirah] Dar al-Hilal, [1968]. PJ7838.D7 B5
cheapest nights and other stories. London : Heinemann ; Washington, D. C. : Three Continents Press, 1978. PJ7838.D7 A7913 1978
City of love and ashes. Cairo, Egypt : American University in Cairo Press, c1999. PJ7838.D7 Q513 1999
Faqr al-fikr wa-fikr al-faqr. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1985. PJ7838.D7 F36 1985
Farafir. al-Qahirah : Maktabat Gharib, 1977. PJ7838.D7 F3 1977
Haram. [al-Qahirah] : Maktabat Gharib, [1977]. PJ7838.D7 H3 1977
Idz al-Arabi. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1989. PJ7838.D7 I39 1989
Iktishaf qarrah. [al-Qahirah] Dar al-Hilal [1972]. DS10 .I37.
In the eye of the beholder. Minneapolis : Bibliotheca Islamica, 1978. PJ7838.D7 I5
Intibaat mustafizzah. al-Qahirah : Markaz al-Ahram lil-Tarjamah wa-al-Nashr, 1986. PJ7838.D7 I57 1986
Iradah. [Cairo] : Maktabat Misr, [1985]. PJ7838.D7 I74 1985
Islam bi-la difaf. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1989. BP165 .I37 1989
"Jabarti" al-sittinat. [Cairo] : Maktabat Misr, [1983?]. PJ7838.D7 J3 1983
Jins al-thalith. al-Qahirah, Alam al-Kutub [1971]. PJ7838.D7 J5
Jumhuriyat Farahat. [Cairo] : Maktabat Misr, 1981. PJ7838.D7 J85 1981
Khuluw al-bal. al-Qahirah, J. M. A. : Dar al-Maarif, [1986]. PJ7838.D7 K48 1986
Lahzah al-harijah. [al-Qahirah] : Maktabat Misr, 1981. PJ7838.D7 L33 1981
Laylat sayf. Bayrut: Dar al-Awdah, [197-]. PJ7838.D7 L138
leader of men. Fredericton, N.B. : York Press, c1988. PJ7838.D7 A28 1988
Lughat al-ay ay. [al-Qahirah, Muassasat Ruz al-Yusuf, 1965]. PJ7838.D7 L8
Madinat al-malaikah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1989. PJ7838.D7 M23 1989
Mahzalah al-ardiyah. [al-Qahirah, Majallat al-Masrah, 1966]. PJ7838.D7 M25.
Mashuq al-hams. Bayrut Dar al-Taliah lil-Tibaah wa-al-Nashr [1970]. PJ7838.D7 M34 1970
Mikhattitin. [Cairo] : Maktabat Misr, [1984]. PJ7838.D7 M5 1984
Modern Egyptian short stories. Fredericton, N.B. : York Press, c1977. PJ8216 .M6
Muallafat al-kamilah. al-Qahirah, Alam al-Kutub [1971-. v.1. PJ7838.D7 M8 1971
Mufakkirah. [al-Qahirah] : Maktabat Ghurayyib, [1977-. v.1-2. PJ7838.D7 M85
Naddahah. [Cairo] : Maktabat Gharib, 1978. PJ7838.D7 N3 1978
Nahwa masrah Arabi. [Bayrut?] : [s.n.], 1974. PJ7838.D7 A6 1974.
Niyu Yurk 80. [al-Qahirah] : Maktabat Misr, [1980]. PJ7838.D7 N59 1980
Qa al-madinah. [al-Qahirah, Sharikat Markaz Kutub al-Sharq al-Awsat, 1964?]. PJ7833.D7 Q2
Qissat hubb. al-Qahirah : Dar al-Katib al-Arabi, 1967. PJ7838.D7 Q5
Rijal wa-thiran. [al-Qahirah] : al-Muassasah al-Misriyah al-Ammah lil-Talif wa-al-Tarjamah wa-al-Tibaah wa-al-Nashr [1964]. PJ7838.D7 R5
Rings of burnished brass. London : Heinemann ; Washington, D.C. : Three Continents Press, 1984. PJ7838.D7 A22 1984
Sayyidah Viyanna. Bayrut : Dar al-Awdah, 1977. PJ7838.D7 A6 1977
Shahid asrih. [Cairo] : Maktabat Misr, [1982]. PJ7838.D7 S52 1982
Qisas al-qasirah. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1990-1991. v.1-2. PJ7838.D7 A15 1990
Short stories. [Cairo] : General Egyptian Book Organization, 1990. PJ7838.D7 A25 1990
Uqtulha. [Cairo, 1982]. PJ7838.D7 U6 1982.
Yusuf Idris ala fawhat burkan. al-Qahirah : al-Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 1991. PJ7838.D7 Z477 1991

Ikhlasi, Walid, 1935-
Syrian

A'shab al-sawda. Dimashq : Manshurat Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1980. PJ7838.K5 A76
Bab a-jamr. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, [198-]. PJ7838.K5 B32 1980
Hikayat al-hudhud. Bayrut : Muassasat Fikr lil-Abhath wa-al-Nashr, 1984. PJ7838.K5 H54 1984
Lubat al-qadar wa-al-khatiah. Dimashq : Wizarat al-Thaqafah, 1994. PJ7838.K5 L83 1994
Man yaqtul al-armalah. Dimashq : Wizarat al-Thaqafah, 1986. PJ7838.K5 M36 1986
Masrahiyatan lil-furjah. Dimashq : Wizarat al-Thaqafah, 1988. PJ7838.K5 M37 1988
Mutah al-akhirah. Dimashq : Dar Talas lil-Dirasat wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr, 1986. PJ7510 .I38 1986
Sabat aswat khashinah. Dimashq : Wizarat al-Thaqafah wa-al-Irshad al-Qawmi, 1978. PJ7838.K5 S2

Ismail, Ismail Fahd
Iraqi

Baidan-- ila huna. al-Qahirah : Dar Sharqiyat, 1998. PJ7838.S556 B35 1998
Buqah al-dakinah. Bayrut : Dar al-Awdah, 1975. PJ7838.S556 B86 1975
Habl. Dimashq : Dar al-Mada, 1996. Dimashq : Dar al-Mada, 1996. PJ7838.S556 H33 1996
Kain al-zill. al-Qahirah : Dar al-Hilal, 1999. PJ7838.S556 K25 1999
Kanat al-sama zarqa. Bayrut, Dar al-Awdah [1970]. PJ7838.S556 K3
Khatwah fi al-hulm. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PJ7838.S556 K43
Malaff al-hadithah 67. Bayrut : Dar al-Awdah, 1974. PJ7838.S556 M3
Nil al-tam wa-al-raihah. Bayrut : Manshurat Dar al-Adab, 1988. PJ7838.S556 N538 1988
Qissah al-Arabiyah fi al-Kuwayt. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PJ8001.K82 I86
Shiyah. [s. l.] : Dar al-Adab, 1978. PJ7838.S556 S5 1978

Ismail, Izz al-Din, 1929-
Egyptian

Abu al-Tayyib al-Mutanabbi. Bayrut: Dar al-awdah, [1974]. PJ7750.M8 Z553
Adab wa-fununuh, dirasah wa-naqd. [al-Qahirah] : Dar al-Fikr al-Arabi, 1965. PN45.5 .I8 1965
Bakhilah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1984. PJ7862.H3 B34 1984
Fann wa-al-insan. Bayrut : Dar al-Qalam, 1974. N5300 .I83 1974
Fi al-shir al-Abbasi. Cairo : Dar al-Maarif, 1980. PJ7553 .I85 1980
Hiwarat naqdiyah. al-Qahirah : al-Maktab al-Misri, 1998-. PN99.E4 H59 1998
Huwiyah al-qawmiyah fi al-adab al-Arabi al-muasir. al-Qahirah : Mahad al-Buhuth wa-al-Dirasat al-Arabiyah, 1999. PJ7538 .H89 1999
Ibn Khaldun. Bayrut : Dar al-Awdah, [1974]. D116.7.I3 I26
trial of an unknown man. Cairo : General Egyptian Book Organization, 1985. PJ7838.S56 M9513 1985
Muhakamat rajul majhul. [al-Qahirah] al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Talif waral-Nashr, 1971. PJ7838.S56 M8
Nusus Quraniyah fi al-nafs al-insaniyah. al-Dar al-Bayda : Dar al-Nashr al-Maghribiyah, 1976. BP134.S67 I75 1976
Qadaya al-insan fi al-adab al-masrahi al-muasir. [al-Qahirah] Dar al-Fikr al-Arabi [196-]. PN1729 .I75
Qasas al-shabi fi al-Sudan. [al-Qahirah] al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Talif wa-al-Nashr, 1971. GR360.S78 I65
Shir al-Arabi al-muasir. [al-Qahirah] : Dar al-Fikr al-Arabi, 1978. PJ7561 .I8 1978
Shir al-qawmi fi al-Sudan. Bayrut, Dar al-Awdah [al-Muqaddamah 1968]. PJ8310 .I8
Shir fi itar al-asr al-thawri. Bayrut : Dar al-Qalam, 1974. . PJ7542.R44 I8
Sitt Huda. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1982. PJ7862.H3 S5 1982
Tafsir al-nafsi lil-adab. [al-Qahirah] Maktabat Gharib, [1984]. PN519.A7 I83 1984
Umar al-Mukhtar. Bayrut : Dar al-Awdah, 1975. DT223.8.M75 U42 1975
Usus al-jamaliyah fi al-naqd al-Arabi. [al-Qahirah] Dar al-Fikr al-Arabi, 1968. PJ7507 .I8 1968
Zubayr Basha wa-dawruhu fi al-Sudan fi asr al-hukm al-Misri. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1998. DT156.6 .I86 1998

Ismail, Mahmud Hasan, d. 1977
Egyptian

Ayna al-Mafarr. [al-Kuwayt, Maktabat al-Amal, 1968]. PJ7838.S58 A9 1968
La budd. [al-Qahirah, al-Dar al-Qawmiyah lil-Tibaah wa-al-Nashr, 1966]. PJ7838.S58 L3
Qaba qawsayn. [al-Qahirah, Maktabat Dar al-Urubah, 1964]. PJ7838.S58 Q3
Salah wa-rafd. Cairo, [General Egyptian Society for Writing and Publishing, 1970]. PJ7838.S58 S2
Sawt min Allah. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1980. PJ7838.S58 S28 1980
Shir fi al-marakah am 1967. [al-Qahirah] Dar al-Kitab al-Arabi lil-Tibaah wa-al-Nashr [1967]. PJ7661 .I8
Works. al-Safat, al-Kuwayt : Dar Suad al-Sabah, 1993. PJ7838 .S58 1993

Ismail, Sidqi, 1924-1973
Syrian

Muallafat al-kamilah. [Dimashq? : Matabi Wizarat al-Thaqafah?, 1977-]. PJ7838 .S6 1977
Usah. Bayrut : Dar al-Taliah, 1964. PJ7838.S6 U8

Modern Arab Authors, J-Q

Jabra, Jabra Ibrahim, 1920-1994
Palestinian

Adib wa-sinaatuh. Bayrut : al-Mu'assasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1983. PN58 .J33 1983
Aqniat al-haqiqah wa-aqniat al-khayal. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1992. PJ7840.A322 A85 1992
Araq. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1974. PJ7840.A322 A89
Bahth an Walid Masud. Syracuse, NY : Syracuse University Press, c2000. PJ7840.A322 B3413 2000
Bir al-ula. Fayetteville : University of Arkansas Press, 1995. PJ7840.A322 Z46813 1995
Correspondence. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : Dar al-Faris, 1996. PJ7840.A322 Z484 1996
Ghuraf al-ukhra. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1986. PJ7840.A322 G46 1986
Hunters in a narrow street. London, Heinemann [1960]. PJ7840.A322 H86
Hurriyah wa-al-tufan. Bayrut : al-Muassasat al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1979. PN769.A7 J3 1979
Jawad Salim wa-Nusb al-Hurriyah. Baghdad : Wizarat al-Ilam, Mudiriyat al-Thaqafah al-Ammah, 1974. NB969.S24 J32
Muayashat al-namirah. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1992. PJ7840.A322 M83 1992
Mutawaliyat shiriyah. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1996. PJ7840.A322 M88 1996
Nar wa-al-jawhar. Bayrut : Dar al-Quddis, 1975. PJ7561 .J34
Rihlah al-tha minah. Sayda, al-Maktabah al-asriyah, 1967. . PJ7840.J14 R5
Safinah. Bayrut : Dar al-Adab, 1979. PJ7840.A322 S23 1979
Shari al-amirat. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1994. PJ7840.A322 Z4685 1994
Taammulat fi bunyan marmari. London : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 1989. PN37 .J24 1989
Visual diary of an Arab architect. London : Third World Centre, 1983. NA1469.A45 A4 1983
Yanabi al-ru'ya. Bayrut : al-Mu'assasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1979. PJ7538 .J32
Yawmiyat Sarab Affan. Bayrut : Dar al-Adab, 1992. PJ7840.A322 Y29 1992

Kharrat, Idwar, 1926-
Egyptian

Afro-Asian poetry. Bayrut : Dar al-Adab, [1974?]. PN6101 .K512
Amwaj al-layali. al-Qahirah : Dar al-Sharqiyat lil-Nashr wa-al-Tawzi, 1991. PJ7842.H327 A74
Aswat al-hadathah. Bayrut : Dar al-Adab, 1999. PJ7538 .K4665 1999.

Mahmud, Mustafa, 1921-
Egyptian

Adab al-Arabi fi Misr min al-fath a al-Islami ila nihayat al-asr al-Ayyubi, talif Mahmud Mustafa. [al-Qahirah] Dar al-Katib al-Arabi, 1967. PJ8206 .M8
Ahlam. [al-Qahirah]: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1971]. PJ7846.A48 A74 1971
Akl aysh. al-Qahirah : al-Maktab al-Misri al-Hadith, [1977]. PJ7846.A48 A75
Allah. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1977. BP166.2 .M332
Anashid al-ithm wa-al-baraah. [Bayrut?] : al-Watan al-Arabi, [1981?]. PJ7846.A48 A78
Ankabut. [al-Qahirah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1965]. PJ7846.A48 A8
Arab ila ayna? al-Qahirah : al-Maktab al-Misri al-Hadith, 1996. DS39 .H87
Asr al-qurud. al-Qahirah : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1978. PJ7846.A48 A84
Bahth fi al-wujud wa-al-adam. [Cairo] : Dar al-Maarif, 1977. BP166.7 .M33
Dialogue avec un ami athee. Beyrouth : Dar al-Awda, 1975. BP170 .M2512
Du dout a la foi. Beyrouth : Dar al-Shorouk, [1975?]. BP88.M313 R514
Ghabah. al-Qahirah : Maktabat Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1963. DT352 .M3
Hikayat musafir. [al-Qahirah] Dar al-Hilal [1971]. PJ7846.A48 H5
Hiwar maa sadiqi al-mulhid. [al. Qahirah] : [s.n.], 1974. BP170 .M25
Iblis. [al-Qahirah?] Dar al-Diya [196-]. PJ7846.A48 I2
Ijam al-alam. Bayrut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983. CS2970 .M34 1983
Islam--ma huwa--? al-Qahirah, J.M.A. : Dar al-Maarif, [1984]. BP161.2 .M323
Itarifu li. [al-Qahirah] : Matbaat al-Marifah, [196-?]-. PJ7846.A48 I83
Itirafat ushshaq. [Cairo] : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971. HQ801 .M33 1971
Jihannam al-sughra. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1982. PJ7846.A48 J54
Kalimat al-sirr. al-Qahirah : Dar Akhbar al-Yawm, Qita al-Thaqafah, 1998. BP163 .M336
Khuruj min al-Tabut. [al-Qahirah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1966]. PJ7846.A48 K45
La ya Fadilat al-Shaykh. [Cairo] : Dar al-Fikr al-Arabi, [1984]. BP88.H36 L3
Limadha rafadtu al-Markisiyah. al-Qahirah : al-Maktab al-Misri al-Hadith, [1976]. HX550.I8 M3348
Lughz al-hayah. [Tarablus, Libya, Dar al-Misrati, 1968]. PJ7846.A48 L78
Majazat al-nabawiyah. Misr : Matbaat Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Awladuh, 1937. PJ6697 .S5 1937
Markisiyah wa-al-islam. Cairo : Dar al-Maarif, 1975. HX550.I8 M335
Masikh al-dajjal. Bayrut : Dar al-Awdah, [1981?]. PJ7846.A48 M33
Min Amrika ila al-shati al-akhar. al-Qahirah, J.M.A. : Dar al-Maarif, [1982?]. AC106 .M248
Min asrar al-Quran. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1977]. BP130.4 .M284
Muhammad. Cairo : Dar al-Maarif, 1975. BP75.2 .M34
Mustahil. [Cairo] Dar al-Hilal [1966]. PJ7846.A48 M8
Nar tahta al-ramad. [Cairo] : Dar al-Maarif, 1979. [Cairo] : Dar al-Maarif, 1979. BP167 .M327
Nuqtat al-ghalayan. Cairo : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1977]. PJ7846.A48 N86
Qisas Mustafa Mahmud, majmuat. [al-Qahirah, Ruz al-Yusuf, 1970]. PJ7846.A48 A6
Quran kain hayy. al-Qahirah : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1978]. BP130.7 .M33
Raaytu Allah. Bayrut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1974. BP189.62 .M325
Rajul tahta al-sifr. [Bayrut] Manshurat Nizar Qabbahi [1967]. PJ7846.A48 R32
Rihlati min al-shakk ila al-iman. [al-Qahirah] Dar al-Nahdah al-Arabiyah [1971]. BP88.M313 R5
Ruh wa-al-jasad. Bayrut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1974. PJ7846.A48 R8
Shaytan yahkum. Bayrut, Dar al-Awdah [1972]. PJ7846.A48 S48
Shillat al-uns. [al-Qahirah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1965]. PJ7846.A48 S5
Sirr al-azam. Misr : Dar al-Maarif, [1975 i.e. 1976]. BP189.62 .M33
Tariq ila Jahannam. al-Qahirah : Kitab al-Yawm, 1994. PJ7846.A48 T37
Tibb al-Nabawi. al-Qahirah : al-Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 1989. BP135.A2 I24
Tufan. [al-Qahirah] : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1976]. PJ7846.A48 T8
Ukdhubat al-Yasar al-Islami. al-Qahirah, J.M.A. : Dar al-Maarif, [1978?]. HX550.I8 M336
Yawmiyat nuss al-layl. [al-Qahirah, al-Dar al-Qawmiyah lil-Tibaah wa-al-Nashr, 1964]. AC106 .M25
Zilzal, masrahiyah min 3 fusul. [al-Qahirah] Ruz al-Yusuf, 1966. PJ7846.A48 Z35

Qabbani, Nizar 1923-199?
Syrian

Abjadiyat al-yasmin takhsaru shairaha. [Beirut : s.n., 1998?]. PJ7858.A2 Z53 1998
An al-shir wa-al-jins wa-al-thawrah. Persian. Tihran : Amir Kabir, 1364 [1985]. PJ7858.A2 Z53 1998
Anti li, shir. [Bayrut, Manshurat Nizar Qabbani, 1970]. PJ7858.A2 A82 1970
Asafir la tatlubu tashirat dukhul. Bayrut, Lubnan : Manshurat Nizar Qabbani, 1981. PJ7858.A2 A89 1981
Ashhad an la imraah illa anti. [Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1980]. PJ7858.A2 A92 1980
Fatafit shair. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1989. PJ7858.A2 Z65 1989
Fath. Bayrut, 1968. PJ7858.A2 F3
Habibati. [Bayrut, 1970]. PJ7858.A2 H3 1970
Hawamish ala daftar al-naksah. Bayrut, Manshurat Nizar Qabbani, 1970]. PJ7858.A2 H39 1970
Ifadah fi mahkamat al-shir. Bayrut, 1969. PJ7858.A2 I4
Ila Bayrut al-untha. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, [1976]. PJ7858.A2 I63
Jumhuriyat Jununistan. Bayrut, Lubnan : Manshurat Nizar Qabbani, 1988. PJ7858.A2 J85 1988
Khamsun aman fi madih al-nisa. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1994. PJ7858.A2 K47 1994
Kitab al-hubb. Bayrut : Nizar Qabbani, 1970. PJ7858.A2 H8
Kitabah amal inqilabi. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1975. PJ7858.A2 K5
Kull am wa-anti habibati. Beirut : Manshurat Nizar Qabbani, 1977. PJ7858.A2 K8
Ma huwa al-shir? Bayrut, Lubnan : Manshurat Nizar Qabbani, 1981. PJ7541 .Q24 1981
Manshurat fidaiyah ala judran Israil, qasidah tawilah. Bayrut, 1969. PJ7858.A2 M3
Mawawil Dimashqiyah ila qamar Baghdad. Bayrut : Manshurat Nizar al-Qabbani, 1979. PJ7858.A2 M38
Nizar Qabbani. [Cairo] : Muassasat Ruz al-Yusuf, 1998. PJ7858.A2 Z8 1998
Nizar Qabbani al-Ashiq. al-Qahirah : Dar al-Taawun, [1998]. PJ7858.A2 A6 1998
Nizar Qabbani, qil wa-qal. [Cairo] : Dar al-Naba, 1998. PJ7858.A2 Z835 1998
On entering the sea. New York : Interlink Books, 1995. PJ7858.A2 O5 1996
Poems. Washington, D.C. : Three Continents Press, c1993. PJ7858.A2 A24 1993
Qalat li al-samra. Bayrut, Manshurat Nizar Qabbani, 1969]. PJ7858.A2 Q3 1969
Qamus al-ashiqin. Bayrut, Lubnan : Manshurat N. Qabbani, 1981. PJ7858.A2 Q33 1981
Qasaid maghdub alayha. Bayrut, Lubnan : N. Qabbani, 1986. PJ7858.A226 Q38 1986
Qasaid, shir Nizar Qabbani. [Bayrut, 1967]. PJ7858.A2 Q34 1967
Qasidat Maya. Bayrut : Nizar Qabbani, 1993. PJ7858.A2 Q35 1993
Rasm bi-al-kalimat. Beirut : The Author, 1967. PJ7858.A2 R3 1967
Samba, raqsah shiriyah. [Bayrut, Dar al-Adab] 1960. PJ7858.A2 S3 1960
Sayabqa al-hubb sayyidi. Bayrut, Lubnan : N. Qabbani, 1986. PJ7858.A2 S39 1986
Selections. al-Qahirah : Dar al-Taawun, [1998]. PJ7858.A2 A6 1998
Shay min al-nathr. [Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1979]. PJ7858.A2 S48 1979
Shiir qindil akhdar. Bayrut, 1967]. PJ7858.A2 S5 1967
Shuara al-ard al-muhtallah al-Quds. Bayrut, 1968. PJ7858.A2 S57
Sirah al-dhatiyah-- lil-sayyaf Arabi. London : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, [1987?]. PJ7858.A2 S58 1987
Tanwiat Nizariyah ala maqam al-ishq. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1996. PJ7858.A2 T36 1996
Tazawwajtuki ayyatuha al-hurriyah. Bayrut : N. Qabbani, 1988. PJ7858.A2 T39 1988
Thulathiyat atfal al-hijarah. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1988. PJ7858.A2 T48 1988
Tufulat nahd. [Bayrut, al-Maktabah al-Tijari lil-Tibaah wa-al-Tawzi wa-al-Nashr] 1961
Works. 1993. Bayrut : N. Qabbani, 1993. PJ7858.A2 A17 1993
Yawmiyat al-sirriyah li-bahiyat al-Misriyah. PJ7858.A2 Y38 1979
Yawmiyat madinah kana ismuha Bayrut. Beirut : Manshurat Nizar Qabbani, [1977]. DS79.65 .Q3

Qasim, Samih, 1939-
Palestinian

Dami ala kaffi. al-Nasirah, Matbaat wa-Ufsat al-Hakim, 1967. PJ7858.A78 D3
Diwan al-hamasah. Akka : Manshurat Maktab al-Aswar, [1979?]-. PJ7858.A78 D58 1979
Fi sarbiyat al-sahra. Amman : Dar al-Jalil, 1985. PJ7858.A78 F58 1985
Ila al-jahim, ayyuha al-laylak. [Jerusalem : Salah al-Din, 1977]. PJ7858.A78 I53
Kutub al-sabah. Bayrut, Lubnan : Dar al-Jadid, 1994. PJ7858.A78 K88 1994
Mahmud Darwish, al-mukhtalif al-haqiqi. Amman : Dar al-Shuruq, 1999. PJ7820.A7 Z73 1999
Matali min al-antulujiya al-shir al-Filastini fi alf am. Hayfa : Dar Arabisk, c1990. PJ8190.6 .M37 1990
Mawakib al-shams. al-Ramah, Israil : Matbaat al-Hakim, 1958. PJ7858.A78 M38 1958
Rihlat al-saradib al-muhishah, rihlat al-dakhil wa-al-kharij. Bayrut, Dar al-Awdah [1969]. PJ7858.A78 R5
Risalah ila ghuzah la yaqraun. Akka : Manshurat al-Aswar, [198- ?]. PJ7858.A78 R5732 1980z
Shakhs ghayr marghub fih. [Akka?] : Dar al-Imad, 1986. PJ7858.A78 S52 1986
Subhah lil-sijillat. Akka : Dar al-Aswar : Muassasat al-Thaqafah al-Filastiniyah, 1989. PJ7858.A78 S93 1989
Surah al-akhirah fi al-album. Dimashq : Maktabat Mayslun, 1980. PJ7858.A78 S97 1980
Thalith uksid al-karbun. Bayrut : Dar al-Hadaf, 1979. PJ7858.A78 T43 1979
Victims of a map. London : Al Saqi Books : Distributed by Zed Press, 1984. PJ7694.E3 V52 1984
Wa-ma qataluhu wa-ma salabuhu wa-lakin shubbiha lahum! al-Quds : Manshurat Salah al-Din, 1976. PJ7858.A78 W26 1976

Modern Arab Authors, R-Z

Sadawi, Nawal, 1931-
Egyptian

An al-marah. al-Qahirah: Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1988. HQ1784 .S219 1988
Awraqi-- hayati. [Cairo] : Dar al-Hilal, [1995]-. PJ7862.A3 Z463
Bahithah an al-hubb. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1974. PJ7862.A3 B3
Circling song. London ; Atlantic Highlands, N.J., USA : ZED Books, c1989. PJ7862.A3 U3813
Daughter of Isis. London ; New York : Zed Books ; New York : Distributed in the USA by St. Martin's Press, c c1999. PJ7862.A3 A3 1999
Fall of the Iman. London : Methuen, 1988. PJ7862.A3 F34
Ghaib. Bayrut : Manshurat Dar al-Adab, 1980. PJ7862.A3 G43
God dies by the Nile. London : Zed, 1985. PJ7862.A3 G62 1985
Hidden face of Eve. Boston, MA : Beacon Press, 1982. HQ1170 .S2213
Hubb fi zaman al-naft. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 1993. PJ7862.A3 H83
Imra'ah inda nuqtat al-sifr. [Beirut] : Dar al-Adab, 1979. PJ7862.A3 I4
Imraatan fi imraah. Seattle, Wash. : Seal Press, 1986. PJ7862.A3 I4413
Innocence of the devil. London : Methuen, 1994. PJ7862.A3 J3613 1994b
Insan. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 1982. PJ7862.A3 I57
Jannat wa-Iblis. Berkeley : University of California Press, c1994. PJ7862.A3 J3613
Kanat hiya al-adaf. Bayrut : Manshurat Dar al-Adab, 1979. PJ7862.A3 K35
Khayt wa-al-jidar wa-qisas ukhra. al-Qahirah, Dar al-Shab 1972. PJ7862.A3 K42
Khayt wa ayn al-hayah. Bayrut : Manshurat Dar al-Adab, 1981. PJ7862.A3 K43
Lahzat sidq. [al-Qahirah, Muassasat Ruz al-Yusuf] 1965. PJ7862.A3 L3
Marah wa-al-ghurbah. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1997. HQ1206 .S23
Marah wa-al-sira al-nafsi. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1977. HQ1170 .S23
Marakah jadidah fi qadiyat al-marah. al-Qahirah : al-Sina lil-Nashr, 1992. HQ1236.5.A65 S23
Mawt al-rajul al-wahid ala al-ard. Bayrut : Dar al-Adab, 1976. PJ7862.A3 M3
Mawt maali al-wazir sabiqan. London : Methuen, 1987. PJ7862.A3 M413
Mudhakkirat tabibah. San Francisco : City Lights Books, 1989. PJ7862.A3 M813 1989
Mudhakkirati fi sijn al-nisa. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1986. PJ7862.A3 M83 1986
Nawal El Saadawi reader. London ; New York : Zed Books, 1997. HQ1784 .S19 1997
Nun. Qasr al-Ayni, al-Qahirah : Jamiyat Tadamun al-Mar ah al-Arabiyah, 1989-. HQ1104 .N86
Qadaya al-marah wa-al-fikr wa-al-siyasah. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 2002 [i.e. 2001]. Ordered but not yet received
Qadiyat al-marah al-Misriyah al-siyasiyah wa-al-jinsiyah. al-Qahirah : Dar al-Thaqafah al-Jadidah, 1977. HQ1793 .S2
Rajul wa-al-jins. Cairo : Maktabat Madbuli, 1977. BF692 .S22
She has no place in paradise. London : Methuen, 1987. PJ7862.A3 S53
Suqut al-Imam. Misr al-Jadidah, al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1987. PJ7862.A3 S96
Taallamtu al-hubb. al-Qahirah, Maktabat al-Nahdah al-Misriyah [1961]. PJ7862.A3 T3
Tawam al-sultah wa-al-jins. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1999. HQ23 .S15 1999
Ughniyat al-atfal al-dairiyah. London ; Atlantic Highlands, N.J., USA : ZED Books, c1989. PJ7862.A3 U3813
Untha didda al-untha. London : Saqi, 1988. PJ7862.A3 Z8913
Untha hiya al-asl. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 1977. HQ1229 .S14
Wajh al-ari lil-marah al-Arabiyah. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1977. HQ1784 .S22
Well of life and the thread. London : Lime Tree, 1993. PJ7862.A3 W44
Woman at point zero. London : Zed Books, 1983. PJ7862.A3 W6 1983

Salih, al-Tayyib, 1929-
Sudanese

Bandar Shah, daw al-bayt. Bayrut : Dar al-Awdah, 1988. PJ7862.A564 B3
Dumat Wid Hamid. Bayrut, Dar al-Awdah [1969]. PJ7862.A564 D8
Maryud. Bayrut : Dar al-Awdah, 1978. PJ7862.A564 M28
Mawsim al-hijrah ila al-shamal. Bayrut, Dar al-Awdah [1969]. PJ7862.A564 M3 1969b
Urs al-zayn. [Beirut] : Dar al-Awdah, 1969. PJ7862.A564 U7
Wedding of Zein. London : Heinemann Educational, 1969, c1968. PJ7862.A564 W3

Zayyat, Latifah
Egyptian

Adwa : dirasat naqdiyah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1995. PJ7538 .Z395 1995
Bab al-maftuh. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1989. PJ7876.A983 B32 1989
Bay wa-shira : masrahiyah fi thalath fusul. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1994. PJ7876.A983 B39 1994
Kull hadha al-sawt al-jamil : : mukhtarat qisasiyah li- katibat Arabiyat. Jardin Sitti, al-Qahirah : Dar al-Marah al-Arabiyah, 1994. PJ7677 .K85 199
Min suwar al-marah fi al-qisas wa-al-riwayat al-Arabiyah. al-Qahirah : Dar al-Thaqafah al-Jadidah, [19]89. PJ7519.W66 Z39 1989
The open door. Cairo ; New York : American University in Cairo Press, c2000. PJ7876.A99 B3313 2000
Owner of the house. London : Quartet Books, 1997. PJ7876.A985 S2413 1997
Sahib al-bayt. [Cairo] : Dar al-Hilal, 1994. PJ7876.A983 S24 1994
Search : personal papers. London : Quartet Books, 1996. PJ7876.A985 Z57 1996

Zubayri, Muhammad Mahmud, 1919-1965
Yemeni

Dawat al-ahrar wa-wahdat al-shab. al-Qahirah, al-Matbaah al-Salafiyah [1970]. BP192.7.Y4 M84
Thawrat al-shir. Sana : Dar al-Kalimah, 1985. PJ7876.U2 T43
Owner of the house. London : Quartet Books, 1997. PJ7876.A985 S2413 1997
Sahib al-bayt. [Cairo] : Dar al-Hilal, 1994. PJ7876.A983 S24 1994
Search : personal papers. London : Quartet Books, 1996. PJ7876.A985 Z57 1996

Zubayri, Muhammad Mahmud, 1919-1965
Yemeni

Dawat al-ahrar wa-wahdat al-shab. al-Qahirah, al-Matbaah al-Salafiyah [1970]. BP192.7.Y4 M84
Thawrat al-shir. Sana : Dar al-Kalimah, 1985. PJ7876.U2 T43