Skip to Main Content
Research Guides

Arabic Resources: Arab Authors

This guide emphasizes materials in Arabic or materials relevant to the Arab world that require explanations.

Modern Arabic Authors, A-B

Modern Arabic Authors and Their Works

Selected Works held in the University of Washington Libraries

 To Find Location of a Book or More Authors, Please Check the Catalog

Abazah, Aziz, 1898-
Egyptian

Abbasah. al-Qahirah, Muassasat al-Khanji, 1961. PJ7802.B25 A7
Abi Aziz Abazah. [al-Qahirah] : Dar al-Hilal, [1974]. PJ7802.B25 Z56
Diwan. Cairo : Dar al-Kitab al-Misri, [1977?]. PJ7802.B25 D59
Min ishraqat al-sirah al-zakiyah. [al-Qahirah] Maktabat Misr [1971]. PJ7802.B25 M5
Nasir. Misr, Dar al-Maarif, 1966. PJ7802.B25 N3
Plays. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1994-. PJ7802.B25 A19 1994
Qays wa-Lubna. Misr, Dar al-Maarif [1970]. PJ7802.B25 Q25
Qaysar. al-Qahirah? [1960?]. PJ7802.B25 Q3
Shajarat al-Durr. Misr, Dar al-Maarif, [1971]. PJ7802.B25 S5
Tasabih qalb. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974-. PJ7802.B25 T3
Zahrah. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi, 1968. PJ7802.B25 Z2

Abazah, Tharwat, 1927-
Egyptian

Ahlam fi al-zahirah. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1984]. PJ7802.B27 A615 1984
Amwaj wa-la shati. al-Qaher : Maktabet Masser, [1973]. PJ7802.B27 A8
Awqat khadiah. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, [1978]. PJ7802.B27 A87
Dabab. Misr, Dar al-Maarif, 1965. PJ7802.B27 D3
Dhikrayat baidah, majmuat qisas. [al-Qahirah] Dar al-Qalam [1963?]. PJ7802.B27 D5
Dhikrayat la mudhakkirat. [al-Qahirah] : Maktabat Gharib, [1988]. PJ7802.B27 Z465 1988
Harib min al-ayyam. [al-Qahirah, al-Dar al-Qawmiyah lil-Tabaah wa-al-Nashr, 1962?]. PJ7802.B27 H3
Hayat al-Hayah, masrahiyah. al-Qahirah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1968]. PJ7802.B27 H35
Hina yamilu al-mizan. [al-Qahirah] Muassasat Akhbar al-Yawm [1970]. PJ7802.B27 H5
Judhur fi al-hawa. [al-Qahirah] : Maktabat al-Nasr, [1975?]. PJ7802.B27 J8
Khainat al-ayun. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, [1980]. PJ7802.B27 K43
Khawatir. al-Qahirah : Dar Nahdat Masr lil-Tab wa-al-Nashr, [1980]. PJ7802.B27 K46 1980
Khuyut al-sama. al-Fajalah ; al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tabwa-al-Nashr, [1982]. PJ7802.B27 K48 1982
Li-annahu yuhibbuha. al-Qahirah : Mu'assasat Akhbar al-Yawn, 1977. PJ7802.B27 L53
Liqa hunak. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1986]. PJ7802.B27 L57 1986
Lulu wa-asdaf. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1985]. PJ7802.B27 L84 1985
Min aqasis al-Arab. [Cairo] Dar al-Nahdah al-Arabiyah [1968]. PJ7802.B27 M5
Nuqush min dhahab wa-nuhas. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, [1979]. PJ7802.B27 N8
Qasr ala al-Nil. Misr, Dar al-Maarif, 1964. PJ7802.B27 Q3
Qissah fi al-shir al-Arabi. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1977?]. PJ7542.N27 A2
Sard al-qasasi fi al-Quran al-karim. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, [1976?]. BP130.58 .A23
Sard al-qasasi fi al-Quran al-karim. al-Qahirah : Muassasat Dar al-Taawun, 1992. BP130.58 .A23 1992
Shabab wa-al-hurriyah. al-Qahirah : al-Markaz al-Thaqafi al-Jamii, 1980. DT107.85 .A13
Shay min al-khawf. Misr, Dar al-Maarif [1967]. PJ7802.B27 S5
Touch of fear. [Cairo] : General Egyptian Book Organization, 1992. PJ7802.B27 S513 1992
Shua min Taha Husayn. [al-Qahirah, Ruz al-Yusuf, 1974]. PJ7864.A35 Z55
Sibahah fi al-rimal. al-Qahirah : Dar Nahdat Misr lil-Tab wa-al-Nashr, 1978. PJ7802.B27 S55 1978
Tair fi al-unuq. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1983]. PJ7802.B27 T35 1983
Tariq min al-sama. [Cairo] : Maktabat Gharib, [198-]. PJ7802.B27 T37 1980
Thumma tushriqu al-shams. al-Qahirah, Maktabat Misr [1970]. PJ7802.B27 T58
Wa-baqiya shay. [al-Qahirah] : Muassasat Akhbar al-Yawm, 1979. PJ7802.B27 W3
Wa-bi-al-haqq nazal. al-Qahirah ; al-Iskandariyah : al-Maktab al-Misri al-Hadith, 1988. PJ7802.B27 W33 1988
Works. 1975. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1975-. PJ7802 .B27 1975
Works. 1993. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, <1993- >. PJ7802 .B27 1993
Zaman al-mumazzaq. Jardin Siti, al-Qahirah : Muassasat Dar al-Taawun lil-Tab wa-al-Nashr, 1992. AC106 .A184 1992

Abnudi, Abd al-Rahman, 1938-
Egyptian

Ahzan al-adiyah. al-Qahirah : Dar Qaba, Abduh Gharib, 1999. PJ7806.N8 A67 1999
Ard wa-al-iyal. [al-Qahirah] Dar Ibn Arus lil-Nashr [1965]. PJ7806.N8 A8
Bada al-tahiyah wa-al-salam. [al-Qahirah] : Dar al-Shab, [1975]. PJ7806.N8 B3
Fusul. [al-Qahirah, Matbaat Abduh wa-Anwar Ahmad] 1970. PJ7806.N5 F8
geste hilalienne. [Le Caire] : Organisation egyptienne generale du livre, 1978. PJ7580.S5 A4 1978
Nass al-rasayil al-mutabadalah bayna Haraji al-Qutt al-amil fi al-Sadd al-Ali, wa-zawjatihi Fatinah Ahmad Abd al-Ghaffar fi Jabalayat al-Far. PJ7806.N8 N3
Samt al-jaras. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1975. PJ7806.N8 S2
Selections. [Cairo] : al-Markaz al-Misri al-Arabi, 1995. PJ7806.N8 A6 1995
Sirah al-Hilaliyah. [al-Qahirah] : Akhbar al-Yawm, [1988]. PJ7580.S55 A3 1988
Ummaliyat. [al-Qahirah, Matabi al-Balagh] 1968. PJ7806.N8 U4
Wajuh ala al-shatt. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1975. PJ7806.N8 W8
Zahmah. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1976. PJ7806.N8 Z22

Abu al-Naja, Abu al-Maati, 1931-
Egyptian

Amal al-kamilah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1992-. PJ7808 .A4 1992. v.1-2
Awdah ila al-manfa.[al-Qahirah] Dar al-Hilal [1969]. PJ7808.N3 H3. v.1-2
Didda majhul. [al-Qahirah] : Dar al-Hilal, [1974]. PJ7808.A4 D5
Jami yarbahun al-jaizah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah, 1984. PJ7808.A34 J35 1984
Nas wa-al-hubb. Bayrut : Dar al-Adab, 1966. PJ7808.A4 N24
Qiraah fi al-riwayah al-Arabiyah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1988. PJ7577 .A32 1988
Qisas qasirah. al-Qahirah : [s.n.], 1969 (al-Qahirah : Dar al-Tibaah al-Hadithah. PJ7677 .Q45
Wahm wa-al-haqiqah, wa-qisas ukhra. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1974. PJ7808.A4 W3

Abu al-Shar, Hind, 1949-
Jordanian

Bina al-dawlah al-Arabiyah al-hadithah : tajribat Faysal ibn al-Husayn fi Suriyah wa-al-Iraq, 1337 H/1918 M-1351 H/1933 M. al-Mafraq, al-Urdun : Jamiat Al al-Bayt, 1999. DS79.5 .B56 1999
Harakat al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi fi al-Kufah. Amman : al-Jamiah al-Urduniyah, 1983. BP192.7.I7 A238 1983
Irbid wa-jiwaruha. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, [1995]. DS154.9.I73 A28 1995
Mujabahah. Amman : Matbaat al-Zahra, 1984. PJ7808.A75 M84 1983
Washm. Amman : Dar al-Karmil, 2000. PJ7808.A474 W37 2000

Abu al-Wafa, Mahmud, 1900-1980(?)
Egyptian

Anashid al-baraim al-muminah. [S.l.] : Maktabat al-Aqsa, 1973. PJ7808.A5 A78 1973
Ashari fi al-hubb. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1981. PJ7808.A83 A85 1981
Mahmud Abu al-Wafa. [Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah alAmmah, 1977. PJ7808.A83 M33 1977

Abu Hadid, Muhammad Farid, 1893-1967
Egyptian

Abu al-Fawaris, Antarah ibn Shadad. Misr, Dar al-Maarif, [1961]. PJ7808.H3 A63
Alam Juha. [al-Qahirah] Dar al-Maarif, 1963. PJ7808.H3 A78
Amal al-riwaiyah al-kamilah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1998- . PJ7808.H3 A14 1998. v.1
Azhar al-shawk. al-Qahirah, Lajnat al-Talif wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr, 1961. PJ7808.H3 A95 1961
Ibnat al-mamluk. al-Qahirah : Dar al-Hilal, 1997. PJ7808.H3 I25 1997
Maa al-zaman. al-Qahirah : Dar al-maarif bi-misr, [196-?]. PJ7808.H3 M28 1960
al-Malik al-dillil Imruu al-Qays. Misr, Dar al-Maarif, 1966. PJ7808.H3 M3 1966
Muhalhil, sayyid Rabiah. al-Qahirah, Lajnat al-Talif wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr, 1961. PJ7808.H3 M8

Abu Isba, Salih, 1946-
Palestinian

Amirat al-ma. Bayrut : al-Mu'assasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1978. PJ7808.I8 A45
Filastin fi al-riwayah al-Arabiyah. Bayrut : Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyah, Markaz al-Abhath, 1975. PJ8190.P3 A2
Harakah al-shiriyah fi Filastin al-muhtallah mundh am 1948. Bayrut : al-Mu'assasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1979. PJ8190.P3 A22
Muhakamat madid al-qamah. Bayrut : Dar al-Quds, 1974. PJ7808.I8 M8

Abu Khalid, Khalid, 1937-
Palestinian

Jadal fi muntasaf al-layl. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1974. PJ7808.K54 J32 1974
Wisam ala sadr al-milishya. [Bayrut?] : Dar al-Adab, 1981. PJ7808.K54 W58 1981

Abu Shanab, Adil, 1931-
Syrian

As al-jamil. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1979. PJ7808.S57 A85
Wardat al-sabah. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1976. PJ7808.S57 W3

Abu Shaqra, Shawqi, 1935-
Lebanese

Thayab sahrat al-wahah wa-al-ashabah. Bayrut : Dar Nalsin, 1998. PJ7808.S58 T43 1998
Yatbau al-sahir wa-yaksiru al-sanabil rakidan. Bayrut : Dar al-Nahar lil-Nashr, 1979. PJ7808.S58 Y38

Abu Shawir, Rashad, 1942-
Palestinian

Bayt Akhdar Dhu Saqf qirmidi. [Baghdad : wazarat Al-Ilam, 1974]. PJ7808.S592 B3
Gharib wa-al-sultan. [S.l.] : al-Ittihad al-Amm lil-Kuttab wa-al-Sihafiyin al-Filastiniyin, al-Amanah al-Ammah : Dar al-Haqaiq, 1984. PJ7808.S592 G45 1984
Rabb lam yastarih fi al-yawm al-sabi. al-Ladhiqiyah, Suriyah : Dar al-Hiwar, 1986. PJ7808.S592 R32 1986
Shababik Zaynab. Bayrut : Dar al-Adab, 1994. PJ7808.S592 S43 1994

Abu Sinnah, Muhammad Ibrahim, 1937-
Egyptian

Ajras al-masa. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitaab, 1975. PJ7808.S594 A75
Ajras al-masa. al-Qahirah : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1987. PJ7808.S594 A75 1987
Aswat wa-asda. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1982. PJ7561 .A253 1982
Bahr mawiduna. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, [1982]. PJ7808.S594 B33 1982
Dirasat fi al-shir al-Arabi. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1979. PJ7541 .A26
Falsafat al-mathal al-shabi. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi [1968]. PN6519.A7 A37
Hadiqat al-shita. al-Qahirah : al-Arabi lil-nashr wa-al-tawzi, [198-?]. PJ7808.S594 H32 1980
Hamzat al-Arab. [al-Qahirah] al-Hayah al-Ammah lil-Talif wa-al-Nashr, 1971. PJ7808.S594 H3

Abu Ubayd, Nayif, 1935-
Jordanian

Salam alayhi, salam alayha. Amman : Azminah, 1994. PJ7808.U23 S25 1994

Adib, Albir, 1908-
Lebanese

Adib. [Bayrut]. AP95.A6 A36

Adlabi, Ilfah Umar, 1912-
Syrian

Asiyy al-dam. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1976. PJ7810.D58 A9
Nazrah fi adabina al-shabi. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1974. PJ7737 .A3

Adunis, 1930-
Syrian

Kitab al-qasaid al-khams. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PJ7862.A519 K48 1980
Blood of Adonis. [Pittsburgh] University of Pittsburgh Press [1971]. PJ7862.A519 A24
Diwan al-asatir. London : Dar al-Saqi, 1996-. BL1620 .D59 1996.
Diwan al-shir al-Arabi. Sayda ; Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1964-1968. PJ7631 .S25
Fatihah li-nihayat al-qarn. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PN51 .A38 1980
Fihris li-amal al-rih. Bayrut : Dar al-Nahar, 1998. PJ7862.A519 F54 1998
Ha-anta, ayyuha al-waqt. Bayrut : Dar al-Adab, 1993. PJ7862.A519 H33 1993
Ihtifaan bi-al-ashya al-wadihah al-ghamidah. Bayrut : Dar al-Adab, 1988. PJ7802.D86 I34 1988
Islam wa-al-hadathah. London : Dar al-Saqi, 1990. BP15 .I85 1990
Kitab al-hisar. Bayrut : Dar al-Adab, 1985. PJ7862.A519 K478 1985
Kitab al-qasaid al-khams. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PJ7862.A519 K48 1980
Kitab al-tahawwulat wa-al-hijrah fi aqalim al-nahar wa-al-layl. Bayrut, al-Maktabah al-Asriyah [1965]. PJ7862.A519 K5
Majmuah al-nathriyah al-kamilah. Bayrut : Dar al-Murad, 1997. PJ7826 .H325 1997
Mawaqif. Bayrut [s.n.]. AP95.A6 M393
Mufrad bi-sighat al-jam. Beirut : Dar al-Awdah, [1975]. PJ7862.A519 M8
Muqaddimah lil-shir al-Arabi. Austin : University of Texas Press, 1990. PJ7541 .A2913 1990
Nass al-Qurani wa-afaq al-kitabah. Bayrut : Dar al-Adab, 1993. BP131.8 .A38 1993
Nizam wa-al-kalam. Bayrut : Dar al-Adab, 1993. PJ7862.A519 N59 1993
Normes et valeurs dans l'Islam contemporain, par Adonis, Jean Amrouche, Victor Berger-Vachon, Marie Bernand-Baladi ... [etc.] Edite par Jean-Paul Charnay. Paris, Payot, 1966. BP165 .C5
Poems. Bayrut : Dar al-Nahar lil-Nashr, 1988. PJ7826.H325 A17 1988
pages of day and night. Marlboro, Vt. : Marlboro Press, c1994. PJ7862.A519 A24 1994
Qasaid Badr Shakir al-Sayyab, Ikhtaraha wa-qaddama laha Adunis. Bayrut, Dar al-Adab [1967]. PJ7862.A93 Q12
Kitab ams al-makan al-an. Bayrut ; London : Dar al-Saqi, 1995-. v.1 v.2 . PJ7750.M8 A6 1995
Shahwah tataqaddamu fi kharait al-maddah. al-Dar al-Bayda : Dar Tubqal lil-Nashr, 1987. PJ7862.A519 S53 1987
Siyasat al-shir. Bayrut : Dar al-Adab, 1985. PJ7561 .A255 1985
Thabit wa-al-mutahawwil. London : Dar al-Saqi, 1994. DS36.855 .A29 1994
Turath wa-al-thaqafah al-wataniyah. Bayrut : Dar Ibn Khaldun, 1986. DS247.A28 I85 1986
Victims of a map. London : Al Saqi Books : Distributed by Zed Press, 1984. PJ7694.E3 V52 1984
Waqt bayna al-rimad wa-al-ward. Bayrut : Dar al-Awdah, 1972. PJ7862.A519 W3

Ahmad, Jamal Muhammad, 1915-
Sudanese

Intellectual origins of Egyptian nationalism. 956 M584 v.3. DT100 .A58 1960.

Aman, Lutfi Jafar, 1928-
Yemeni

Darb al-akhdar. [1962]. . PJ7814.M3 D3

Amir, Dayzi, 1935-
Iraqi

Waiting list. Austin : Center for Middle Eastern Studies, The University of Texas at Austin, c1994. . PJ7814.M578 A7913 1994

Ansari, Abd Allah Zakariya, 1922
Kuwaiti

Khawatir fi asr al-qamar. [Kuwait : s.n.], 1976. . PJ7814.N73 K53
Ruh al-qalam. al-Kuwayt : al-Matbaah al-Asriyah, 1977. DS36.8 .A57
Saqr al-Shabib wa-falsafatuhu fi al-hayah. [al-Kuwayt : s.n.], 1975. PJ7862.H156 Z56
Sasah wa-al-siyasah wa-al-wahdah al-da'iah baynahuma. al-Kuwayt : al-Matbaah al-Asriyah, 1975. DS62.8 .A57
Shir al-Arabi bayna al-ammiyah wa-al-fusha. [al-Kuwayt : s.n.], 1973. PJ7577 .A5

Asad, Nasir al-Din, 1923-
Jordanian

Diwan shir al-Hadirah. Bayrut : Dar Sadir, 1973. PJ7696 .H25 1973
Hayah al-adabiyah al-hadithah fi Filastin wa-al-Urdun hatta sanat 1950. PJ8190 .A73 2000
Ittijahat al-adabiyah al-hadithah fi Filastin wa-al-Urdunn. [Cairo] 1957. PJ7510 .A82
Masadir al-shir al-jahili wa-qimatuha al-tarikhiyah. Misr, Dar al-Maarif, 1962. PJ7543 .A8 1962
Muhadarat an Khalil Baydas raid al-qissah al-Arabiyah al-hadithah fi Filastin. [al-Qahirah] Jamiat al-Duwal al-Arabiyah, Mahad al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah, 1963. PJ7816.A923 Z64
Muhammad Ruhi al-Khalidi raid al-bahth al-tarikhi al-hadith fi Filastin. [al-Qahirah] Mahad al-Buhuth wa-al-Dirasat al-Arabiyah, 1970. CT1919.P3 K18
Nahnu wa-al-akhar. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1997. CB251 .A75 1997
Nahnu wa-al-asr. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : Dar al-Faris, 1998. BP163 .A74 1998
Nashat al-shir al-Jahili wa-tatawwuruh. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : al-tawzi Dar al-Faris, 1999. PJ7543 .A815 1999
Qiyan wa-al-ghina fi al-asr al-Jahili. Misr, Dar al-Maarif [1969]. PJ7543 .A82
Qutuf daniyah muhdah ila Nasir al-Din al-Asad. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1997. PJ7517 .Q88 1997
Tarikh Najd. Bayrut ; al-Qahirah : Dar al-Shuruq, 1994. DS247.N45 I35 1994
Tasawwurat Islamiyah fi al-talim al-jamii wa-al-bahth al-ilmi. Amman, al-Urdun : Maktabat Rawai Majdalawi, 1996. LC904 .A72 1996

Ashari, Muhammad, 1951-
Moroccan

Aynan bi-siat al-hulm. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1981. . PJ7814.S44 A96 1981
Sirat al-matar. al-Rabat : al-Nashr al-Arabi al-Ifriqi, 1988. . PJ7814.S44 S57 1988

Ashqar, Yusuf Habashi, 1929-
Lebanese

Arbaat afras humr. Sayda, al-Maktabah al-Asriyah lil-Tibaah wa-al-Nashr [1964]. PJ7814.S48 A72
Mizallah wa-al-malik wa-hajis al-mawt. Bayrut : Dar al-Nahar lil-Nashr, 1980. PJ7814.S48 M59 1980
Zill wa-al-sada. Bayrut : Dar al-Nahar lil-Nashr, 1989. PJ7814.S48 Z25 1989

Ayyub, Dhu al-Nun, 1908-1996
Iraqi

Athar al-kamilah li-adab Dhi al-Nun Ayyub. [Baghdad] : al-Jumhuriyah al-Iraqiyah, Wizarat al-Ilam, 1977. . PJ7814.Y938 A88

Ayyubi, Yasin, 1937-
Lebanese

Afaq al-shir al-Arabi fi al-Asr al-Mamluki. PJ7559 .A9 1995
Fi mihrab al-kalimah. Sayda : al-Maktabah al-Asriyah, 1999. PJ7538 .A98 1999
Fukahah wa-al-dahk fi al-turath al-Arabi al-Mashriqi. Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1998. PJ7578 .Q893 1998
Hasan Abd Allah al-Qurashi fi masar al-shir al-Saudi al-hadith. Bayrut : Dar wa-Maktabat al-Hilal, 1994. PJ7858.U65 Z55 1994
Hayyah fi al-turath al-Arabi. Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997. GR268.A73 A28 1997
Insan wa-al-tabiah fi riwayat al-Dun al-hadi. Bayrut : al-Muassasah al-Jamiiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr wa-al-Tawzi, 1983. PG3476.S52 T4832 1983
Junun ashiq. Bayrut : M. Salih, 1994. PJ7862.A55835 J86 1994.
Kawamin al-fann wa-al-ibda fi turathina al-adabi. [Lebanon] : al-Sharikah al-Alamiyah lil-Kitab, c1997. PJ7541 .A95 1997
Khayl fi qasaid al-Jahiliyin wa-al-Islamiyin. Sayda : al-Maktabah al-Asriyah, 1997. PJ7542.H65 A38 1997
Maalim al-fikr al-Arabi fi asr al-nahdah al-Arabiyah. Bayrut, Lubnan : Dar Iqra, [1987?]. DS36.8 .M32 1987
Mujam al-shuara' fi Lisan al-Arab. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1980. PJ6620.I153 M818
Musafir lil-huzn wa-al-hanin. Beirut : al-Maktabah al-Asriyah, 1977. . PJ7814.Y96 M8
Shir wa-al-shuara fi kitab al-Umdah fi mahasin al-shir wa-adabihi wa-naqdihi li-Ibn Rashiq al-Qayrawani. Sayda, Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997. PJ7521 .H385 1997
Shuara al-amkinah wa-asharuhum fi Mujam al-buldan li-Yaqut al-Hamawi. Sayda, Bayrut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997. G93 .Y19526 1997

Ba Kathir, Ali Ahmad, 1900-1969
Yemeni

Abu Dulamah. [Cairo] : Maktabat Misr, 1979. PJ7816.A2 A28 1979
Awdat al-firdaws. [Cairo] : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 A95 1985
Dar Ibn Luqman. Misr, Maktabat Misr [196-.]. PJ7816.A2 D3
Diwan Ali Ahmad Ba Kathir. [S.l.] : al-Dar al-Yamaniyah ; Bayrut, Lubnan : Tawzi Dar al-Manahil, 1987. PJ7816.A2 A17 1987
Dunya fawda. [al-Qahirah] : Dar Misr lil-Tibaah, [1980]. PJ7816.A2 D86 1980
Fallah al-fasih. [Cairo : Egyptian House for Literary Works and Translation, 1966.]
Fann al-masrahiyah min khilal tajaribi al-shakhsiyah. al-Qahirah, Dar al-Marifah [1964]. PN1631 .B28
Firawn al-mawud. [al-Qahirah] : Maktabat Misr, [1977]. PJ7816.A2 F57
Habl al-ghasil. [Cairo] : Maktabat Misr, [1979]. PJ7816.A2 H29 1979
Harut wa-Marut. al-Qahirah, Maktabat Misr [1962?]. PJ7816.A2 H3
Ibrahim Basha. al-Fajjalah : Maktabat Misr, [198-]. PJ7816.A2 I57 1980
Imbiraturiyah fi al-mazad. [Cairo] : Maktabat Misr, 1981. PJ7816.A2 I32 1981
Julfidan Hanim. [al-Qahirah] Maktabat Misr [1963?]. PJ7816.A2 J8
Laylat al-nahr. [al-Qahirah] : Maktabat Misr, [1978]. PJ7816.A2 L3 1978
Malhamah al-Islamiyah al-kubra, Umar. [Cairo] : Maktabat Misr, 1965-. PJ7816.A2 M3
Masrah al-siyasah. al-Fajjalah : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 M35 1985
Mismar Juha. al-Qahirah : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 M57 1985
Qasr al-hawdaj. [Cairo] : Maktabat Misr, [1978]. PJ7816.A2 Q3
Shayluk al-jadid. al-Fajjalah : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 S518 1985
Shayma. [Cairo] : Maktabat Misr, [1979]. PJ7816.A2 S52
Silsilah wa-al-ghufran. Cairo : Maktabat Misr, [1981]. PJ7816.A42 S53 1981
Sirat shuja. [al-Qahirah] : al-Matbaah al-Namudhajiyah, 1961. PJ7816.A2 S57
Sirr Shahrazad. [Cairo] : Dar Misr lil-Tibaah, [1978]. PJ7816.A2 S58 1978
Thair al-ahmar. [al-Qahirah] Maktabat Misr [1969]. PJ7816.A2 T5
Uziris. al-Fajjalah : Maktabat Misr, [1985]. PJ7816.A2 U97 1985
Wa-Islamah. [Cairo] : Maktabat Misr, [1974]. PJ7816.A2 W3
Ziim al-awhad. al-Qahirah, Maktabat Misr, [1963?]. PJ7816.A2 Z2

Badawi, Muhammad Mustafa, 1925-
Egyptian

Anthology of modern Arabic verse. [London] Published for the trustees of the James Mew Fund by Oxford University Press, 1970. PJ7661 .B28
Asas al-insaniyah lil-hadarah al-Arabiyah. [Beirut] : Jamiat Bayrut al-Arabiyah, [1963?]. DS215 .B32 1963
Atlal wa-rasail min Landan. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1979. PJ7816.A315 A93
Coleridge. Cambridge [Eng.] University Press, 1973. PR2976 .B25
Critical introduction to modern Arabic poetry. Cambridge [Eng.] ; New York : Cambridge University Press, 1975. PJ7561 .B3
Early Arabic drama. Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1988. PJ8211 .B3 1988
Gesellschaftlicher Umbruch und Historie im zeitgenossischen Drama der islamischen Welt. Beirut : In Kommission bei Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1995. PJ7565 .G47 1995
Liss wa-al-kilab. New York : Doubleday, 1989, c1984. PJ7846.A46 L513 1989
Modern Arabic drama in Egypt. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1987. PJ8211 .B33 1987
Modern Arabic literature. Cambridge [England] ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 1992. PJ7538 .M58 1992
Modern Arabic literature and the West. London : Published for the Board of the Faculty of Oriental Studies, University of Oxford by Ithaca, 1985. PJ7538 .B32 1985
Rasail min Landan. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1979. PJ7816.A315 A93
Short history of modern Arabic literature. Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1993. PJ7538 .B265 1993
Three shadow plays. Cambridge, England : Trustees of the "E.J.W. Gibb Memorial," 1992. PJ7760.I192 A19 1992
Yaqazat uli al-itibar. [Cairo?] : Maktabat Atif, 1971. BP166.88 .M82 1971

Bayati, Abd al-Wahhab, 1926-
Iraqi

Abd al-Wahhab al-Bayati min Bab al-shaykh ila Qurtubah. Bayrut : Dar al-Hadathah, 1992. PJ7816.A92 Z53 1992
Alladhi yati wa-la yati. Beirut, Dar al-Adab, 1966. PJ7816.A92 A68
An al-mawt wa-al-thawrah. al-Jazair : al-Sharikah al-Wataniyah lil-Nashr wa-al-Tawzi, [1974]. PJ7816.A92 A7
Ashar fi al-manfa. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi [1968]. PJ7816.A92 A9 1968
Bahr baid. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : Dar al-Faris, 1998. PJ7816.A92 B34 1998
Bustan Aishah. al-Qahirah ; Bayrut : Dar al-Shuruq, 1989. PJ7816.A92 B87 1989
Kalimat la tamut. [Bayrut] Dar al-Adab [1969]. PJ7816.A92 K3 1969
Kitab al-bahr. Bayrut : Dar al-Awdah, [1975]. PJ7816.A92 B3 1975
Kitab al-Marathi. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : Dar al-Faris, 1995. PJ7816.A92 K58 1995
Kuntu ashku ila al-hajar. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1993. PJ7816.A92 K86 1993
Majd lil-atfal wa-al-zaytun. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi lil-Tibaah wa-al-Nashr [1967]. PJ7816.A92 M3
Malaikah ... wa-shayatin. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi, 1967. PJ7816.A92 M34
Mamlakat al-sunbulah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1984. PJ7816.A92 M35 1984
Mawt fi al-hayah. Bayrut, Dar al-Adab, 1968. PJ7816.A92 M46
Muhakamah fi Nisabur. [Tunis] al-Dar al-Tunisiyah lil-Nashr [1973]. PJ7816.A92 M8
Nusus sharqiyah. Dimashq : al-Mada, 1999. PJ7816.A92 N87 1999
Poems. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah, 1995. PJ7816.A92 A17 1995
Qamar Shiraz. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1984. PJ7816.A92 Q3 1984
Qasaid. [al-Qahirah] 1965. PJ7816.A92 Q3
Qasaid hubb ala bawwabat al-alam al-sab. al-Qahirah ; Bayrut : Dar al-Shuruq, 1985. PJ7816.A92 Q32 1985
Sawt al-sanawat al-dawiyah. Bayrut : Dar al-Awdah, 1979. PJ7816.A92 S29 1979
Selections. Bayrut : al-Muassassah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1997. PJ7816.A92 Z73 1997
Selections. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, c1996. PJ7816.A92 Z527 1996
Sifr al-faqr wa-al-thawrah. Bayrut, Dar al-Adab [1965]. PJ7816.A92 S5
Tahawwulat Aishah. Bayrut : Dar al-Kunuz al-Adabiyah, 1999. PJ7816.A92 T34 1999
Yanabi al-shams. Dimashq : Dar al-Farqad, 1999. PJ7816.A92 Z47 1999
Zelenaia luna. Moskva, Izd-vo vostochnoi lit-ry, 1963. PJ7816.A92 Z287

Modern Arab Authors, C-I

Darwish, Mahmud
Palestinian

Abirun fi kalam abir.  In:  Atiyah, al-Muthanna al-Shaykh. al-Iqa al-shiri lil-Intifadah fi qasidatayn : Risalah ila ghuzat la yaqraun li-Samih al-Qasim, Abirun fi kalam abir li-Mahmud Darwish / al-Muthanna al-Shaykh Atiyah ; taqdim Muhammad Ali Taha. Akka : Manshurat al-Aswar, [198- ?]. PJ7858.A78 R5732 1980z
Adam of two Edens : selected poems. [Bethesda] : Jusoor ; Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, 2000. PJ7820.A7 A2 2000
Ahad ashar kawkaban. Bayrut, Lubnan : Dar al-Jadid, 1992. PJ7820.A7 A74 1992
Akhir al-layl. Bayrut : Dar al-Awdah, 1984. PJ7820.A7 A76 1984
Amal al-jadidah. Bayrut : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 2004. PJ7820.A7 A17 2004
Ara ma urid. Bayrut, Lubnan : Dar al-Jadid, 1993. PJ7820.A7 A7 1993
Aras. Bayrut : Dar al-Awdah, 1984. PJ7820.A7 A72 1984
Butterfly's burden : poems. Port Townsend, Wash. : Copper Canyon Press, c2007. PJ7820.A7 A212 2007
Dhakirah lil-nisyan : al-zaman, Bayrut : al-makan, yawm min ayyam Ab 1982.  Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1987. PJ7820.A7 D44 1987
Diwan. Beirut : Dar al-Awdah, 1977. PJ7820.A7 A6 1977
Fi hadrat al-ghiyab : nass. Bayrut : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 2006. PJ7820.A7 F543 2006
Fi intizar al-barabirah. al-Quds : Wakalat Abu Arafah, 1987. DS119.7 .D28 1987
Fi wasf halatina. : maqalat mukhtarah, 1975-1985. Bayrut, Lubnan ; Nicosia, Cyprus : Dar al-Kalimah, 1987. DS119.7 .D29 1987
Habibati tanhadu min nawmiha. Bayrut : Dar al-Awdah, 1984. PJ7820.A7 H3 1984
Halat hisar. Beirut : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 2002. PJ7820.A7 H35 2002
Hiya ughniyah hiya ughniyah. Bayrut, Lubnan : Dar al-Kalimah, 1986. PJ7820.A7 H59 1986
Jidariyah : qasidah kutibat am 1999. Beirut, Lebanon : Riad El-Rayyes Books Ltd, 2001. PJ7820.A7 J53 2001
La tatadhir amma faalt / Mahmud Darwish. Beirut : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 2004. PJ7820.A7 L33 2004
Maa Mahmud Darwish fi diwanih Asafir bi-la Ajniha. Amman, Maktabat Amman, [1969]. PJ7820.A7 M3
Madih al-zill al-ali. al-Quds : Wakalat Abu Arafah lil-Sahafah wa-al-Nashr, 1983. PJ7820.A7 M315 1983
Mahmud Darwish, rihlat umr fi durub al-shir. Dimashq : Dar Raslan lil-Tibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi, 2007. PJ7820.A7 A6 2007b
Masat al-nirjis wa-malhat al-fiddah. London : Riad El-Rayyes, 1989. PJ7820.A747 M37 1989
Matar naim fi kharif baid. [al-Nasirah, Matbaah wa-Awfsat al-Hakim, 1971]. PJ7820.A7 M33
Memory for forgetfulness : August, Beirut, 1982. Berkeley, Calif : University of California Press, 1995. DS87.53 .D36513 1982
Psalms. Colorado Springs : Three Continents Press, c1994. PJ7820.A7 A23 1994
Sand, and other poems. London ; New York : KPI ; New York, NY, USA : Distributed by Routledge & Kegan Paul, 1986. PJ7820.A7 A26 1986
Tilka suratuha wa-hadha intihar al-ashiq. Bayrut : Markaz al-Abhath, Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyah, 1975. PJ7820.A7 T5
Unfortunately, it was paradise. Berkeley : University of California Press, c2003. PJ7820.A7 A22 2003
Victims of a map. London : Saqi, 2005. PJ7694.E3 D37 2005
Wadaan ayyatuha al-harb, wadaan ayyuha al-salam. Akka : Manshurat al-Aswar, 1985. PJ7820.A7 W3 1985
Ward aqall. Akka : Dar al-Aswar, 1987. PJ7820.A7 W37 1987
Why did you leave the horse alone? Brooklyn, NY : Archipelago Books ; St. Paul, Minn. : Distributed by Consortium Book Sales and Distribution, c2006. PJ7820.A7 L513 2006

Dunqul, Amal, 1940-1983
Egyptian

Amal al-kamilah. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, [1983]. PJ7820.A545 A46
Aqwal jadidah an harb al-Basus. [Cairo] : Mustaqbal al-Arabi, [1983]. PJ7820.A54 A65
Buka bayna yaday Zarqa al-Yamamah. Bayrut, Dar al-Adab, [1969]. PJ7820.A54 B8
Maqtal al-qamar. Bayrut : Dar al-Awdah, 1974. PJ7820.A54 M3
Poems. [Cairo] : Maktabat Madbuli, [1995]. PJ7820.A54 A17
Taliq ala ma hadath. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 1978. PJ7820.A54 T3

Habibi, Imil
Palestinian

Luka bin Luka. Beirut : al-Farabi, 1980. PJ7828.B53 L83
Saraya bint al-ghul. London : R. al-Rayyis, 1992. PJ7828.B53 S27 1992
Sudasiyat al-ayyam al-sittah. [al-Qahirah] : Dar Shuhdi, [1984?]. PJ7828 .H32 1984
Waqai al-gharibah fi ikhtifa Said Abi al-Nahs al-Mutashail. PJ7828.B53 W313 1985

Hawi, Khalil, 1919-1982
Lebanese

Bayadir al-ju. Bayrut, Dar al-Adab [1965]. PJ7832.A78 B3
From the vineyards of Lebanon. Beirut, Lebanon : American University of Beirut, c1991. PJ7832.A778 A24 1991
In meiner Hutte. Wurzburg : ERGON-Verlag, 1993. PJ7832.A778 Z6 1993
Min jahim al-kumidiya. Bayrut : Dar al-Awdah, 1979. PJ7832.A78 M55 1979
Nahr al-ramad. Bayrut, Dar al-Taliah lil-tibaah wa-al-Nashr. [1962]. PJ7832.A78 N3
Nay wa-al-rih. [Bayrut, Dar al-Taliah, 1961]. PJ7832.A78 N35
Rad al-jarih. Bayrut : Dar al-Awdah, 1979. PJ7832.A78 R33 1979
Selections. [Lebanon] : Fajr al-Nahdah, 1997. PJ7832.A78 Z56 1997

Husayn, Taha, 1889-1973
Egyptian

Abu al-Ala al-Maarri. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974. PJ7864 .A35 1973 v.10
Adab al-tamthili. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974-. PJ7864 .A35 1973
Adab wa-al-naqd. [Bayrut, Dar al-Kitab al-Lubnani, 1973]. PJ7864 .A35 1973 v.5-6
Adib. Misr, Dar al-Maarif, [1968]. PJ7864.A35 A65 1968
Ahlam shahrazad. Cairo, Dar al-Maarif, [1965?]. PJ7864.A35 A67
Ahlam Shahrazad. English. [Cairo] : General Egyptian Book Organization, 1974. PJ7864.A35 A6713 1974
Ala hamish al-sirah. Bayrut : Dar al-Katib al-Lubnani, 1973. PJ7864 .A35 1973 v.3
Alwan. Misr, Dar al-Maarif [1970]. PN519.A7 T28
Ara hurrah. [Cairo, 194-?]. DS215 .T35
Awraq majhulah. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1997]. PJ7864.A35 A97
Ayyam. Misr : Dar al-Maarif, [1969-72]. DT107.2.T3 A322
Ayyam. Russian. Moskva : Izd-vo vostochnoi lit-ry, 1958. DT107.2.T3 A32217 1958
Bayna bayn. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 B38
Complete works of Dr. Taha Hussein. Bayrut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1973-. PJ7864 .A35 1973
Correspondence. Selections. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1998. PJ8201 .A23
Divan-i Hafiz Shirazi. Tihran : Padidah, 1362 [1983]. PK6465 .Z72 1983
Dua al-karawan. Misr, Dar al-Maarif [1934]. PJ7864.A25 D8 1934
Dua al-karawan. English. Leiden : Brill, 1980. PJ7864.A35 D813
Egyptian childhood. London : Heinemann ; Washington, D.C. : Three Continents Press, 1981, c1932. DT107.2.T3 A33
Essays. Selections. al-Qahirah : Dar al-Hilal, 1997. PJ7864.A35 A6 1997
Fi al-adab al-Jahili. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7526 .T3 1981
Fi al-sayf. [al-Qahirah] : Matbaat al-Hilal, 1933. PJ7864.A35 F52
Fi al-shir al-Jahili. [Cairo] : Dar al-Nahr, [1995]. PJ7526 .T34 1995
Fi itar al-ihtifal bi-murur 90 aman ala insha Jamiat al-Qahirah. [Giza] : Kulliyat al-Adab, Jamiat al-Qahirah, 1998. PJ7864.A35 Z695
Fitnah al-Kubra. Cairo, Dar al-Maarif [1968-69]. DS234 .T342 1968
Fusul fi al-adab wa-al-naqd. Misr Dar al-marif, [1966]. PJ7503 .T3 1969
Fusul mukhtarah min kutub al-tarikh. [Cairo] : Wizarat al-Tarbiyah wa-al-Talim, 1956. DS36.4 .F87 1956
Future of culture in Egypt. Washington, American Council of Learned Societies, 1954. 306 Am31p no.9
Gharabil. al-Qahirah : Dar al-Arab, [1983]. DT107.8 .H86 1983
Hadith al-Arba'a. al Qahera : Dar al Ma'ref, 1964-[1966]. PJ7510 .T214
Hadith al-masa. al-Qahirah : Dar al-Arab, [1983]. DT107.8 .H87
Hafiz wa-Shawqi. Misr, Maktabat al-Khanji, 1960. PJ7828.F5 Z83
Hazrat Abu Bakr Siddiq aur Hazrat Faruq-i Azam. DS238.A4 T39
Hubb al-dai. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7864.A35 H8
Ilm al-adab. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974. DT107.8 .H87
Ilm al-ijtima. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1973. PJ7864 .A35
Islamiyat. Bayrut, Dar al-Kitab al-Lubnani [1973]. PJ7864 .A35
Jannat al-hayawan. Bayrut, Dar al-Ilm lil-Mayayin [1966]. PJ7864.A35 J25
Jannat al-shawk. Cairo, Dar al-Maarif [1969?]. PJ7864.A35 J3
Kitab Kalilah wa-Dimnah. Misr, Matbaat al-Maarif wa-Maktabatiha, 1941. PJ7741 .B5
Kalilah wa-Dimnah. [al-Qahirah] : Dar al-Maarif, [1980]. . PJ7741 .B5
Kalimat. Bayrut, Dar al-Ilm lil-Malayin [1967]. PJ7864.A35 K32
Katib al-Misri. al-Qahirah, Dar al-Katib al-Misri. AP95.A6 K32
Khawatir. Bayrut, Dar al-Ilm lil-Malayin, 1967. PJ7510 .T22
Khisam wa-naqd. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7515 .T3
Khulafa al-Rashidun. Bayrut, Dar al-Kitab al-Lubnani [1973]. PJ7864 .A35
Kutub wa-muallifun. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1980. . PJ7538 .H868
Ma waraa al-nahr. al-Qahirah, J.M.A : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7832.U7125 M3
Maa Abi al-Ala fi sijnih. Misr, Dar al-Maarif, 1963. PJ7750.A25 Z85
Maa al-Mutanabbi. Misr, Dar al-Maarif, 1962. PJ7750.M8 Z85
Majmuah al-kamilah li-muallafat al-Duktur Taha Husayn. Bayrut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1973-. PJ7864 .A35
Man of letters. Cairo : American University in Cairo Press, c1994. PJ7864.A35 A6513
Min adab al-tamthil al-gharbi. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1959. PN1731 .T33
Min adabina al-muasir. Bayrut, Dar al-adab [1966]. PJ7510 .T25
Min baid. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 M53
Min hadith al-Shir wa-al-nathr. Cairo, Dar al-Maarif, [1969]. PJ7510 .T26
Min laghw al-sayf. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 M54
Min tarikh al-adab al-Arabi. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1974-. PJ7503 .T34
Mir'at al-damir al-hadith. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 M57
Mirat al -Islam. Misr, Dar al-Maarif, 1969. BP163 .T3
Muadhdhabun fi al-ard. Misr, Dar al-Maarif [1965]. PJ7864.A35 M8
Mudhakkirat Taha Husayn. Bayrut, Dar al-Adab [1967]. PJ7864.A35 Z5
Mughni fi abwab al-tawhid wa-al-adl. al-Qahirah : al-Shirkah al-Arabiyah lil-Tibaah wa-al-Nashr, [1960?-]. BP166 .A7
Mustaqbal al-thaqafah fi Misr. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1973. PJ7864 .A35 1973
Najib Mahfuz, ibda nisf qarn. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1989. PJ7846.A46 Z735
Naqd wa-islah. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1976. PJ7864.A35 N36
Nizam al-Athiniyin. Misr, Dar al-Maarif, [1967]. PA3901.A8 P6
Qadat al-fikr. Cairo, Dar al-Maarif [1969?]. B99.A72 T3
Qisas wa-al-riwayat. Bayrut : Dar al-Kitab al-Lubnani, 1974-. PJ7864 .A35 1973
Rihlat al-rabi. Misr, Dar al-Maarif, 1967. PJ7864.A35 R45 1967
Rihlat al-rabi wa-al-sayf. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PJ7864.A35 R45
Sawt Abi al-Ala. Misr, Dar al-Maarif [1965]. PJ7750.A25 Z86
Sawt Abi al-Ala. Cairo, Dar al-Maarif, [195-]. PJ7750.A25 Z86 1954
Shajarat al-bus. al-Qahirah, J.M.A : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7832.U7125 S5 1981
Shajarat al-bus. Cairo : Dar al-Maarif, [1981]. PJ7864.A35 S5 1968
Shari Qawalah. al-Qahirah : Dar al-Farjani, 1984. DT107.8 .H88 1984
Shaykhan. Cairo, Dar al-Maarif [1969]. DS238.A32 T3
Shuruh saqt al-zand. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1986-87. PJ7750.A25 S3
stream of days. London, New York, Longmans, Green [1948]. DT107.2.T3 A332132
Sufferers. Cairo : The American University in Cairo Press, c1993. PJ7864.A35 M813
Tajdid. al-Qahirah : Dar al-Firjani, 1984. DT107.83 .H86
Tajdid dhikra Abi al-Ala. [al-Qahirah], Dar al-Maarif 1963. PJ7750.A25 Z87 1963
Tajdid dhikra Abi al-Ala? Cairo, Dar al-Maarif [1968]. PJ7750.A25 Z87 1968
Tarif al-qudama bi-Abi al-Ala. al-Qahirah, al-Dar al-Qawmiyah lil-Tibaah wa-al-nashr, 1965. PJ7750.A25 Z875 1944a
Tawjih al-adabi. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1979. PJ7505 .T38
Wad al-haqq. Misr, Dar al-Maarif [1969?]. PJ7864.A35 W3
Works. Bayrut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1973-. PJ7864 .A35
Zadig. Bayrut : Dar al-Ilm lil-Malayin, 1977. PQ2082.Z5 A7

Ibrahim, Sun Allah, 1937-
Egyptian

Bayrut Bayrut. Bayrut : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1984. PJ7838.B7173 B39 1984
Cairo from edge to edge. Cairo : American University in Cairo Press, 1998. DT144.3 .R53 1998
Dhat. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1992. PJ7838.B7173 D53 1992
Insan al-Sadd al-Ali. [al-Qahirah, Dar al-Kitab al-Arabi lil-Tibaah wa-al-Nashr, 1967]. TC558.E5 A8347
Lajnah. [Cairo] : Matbuat al-Qahirah, 1982. PJ7838.B7173 L3 1981
Najmat augustus. Damascus, Ittihad al-Kitab al-Arab, 1974. PJ7838.B7173 N3
Smell of it, & other stories. PJ7838.B7173 S6
Tilka al-raihah. [al-Qahirah, Dar al-Thaqafah al-Jadidah, 1969]. PJ7838.B7173 T5
Wardah. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 2000. PJ7838.B7173 W37 2000

Idris, Suhayl, 1925-
Lebanese

Aqasis thaniyah. [Bayrut] : Dar al-Adab, 1977. PJ7838.D68 A88
Ara. [Bayrut] : Dar al-Adab, 1974. PJ7838.D68 A9
Asabiuna allatii tahtariq. Bayrut: Dar al-adab, 1977. PJ7838.D68 A92
Fi mutarak al-qawmiyah wa-al-hurriyah. Beirut : Dar al-Adab, 1977. PJ7838.D68 A9
Hayy al-Latini. Bayrut, Dar al-Adab [1965]. PJ7838.D68 H3 1965
Khandaq al-ghamiq. Bayrut : Dar al-Adab, 1977. PJ7838.D68 K43 1977
Manhal al-qarib. Bayrut : Dar al-Adab, 1975. PJ6645.F6 A32
Manhal al-wasit. Bayrut : Dar alIlm lil-Milayin, 1978. PJ6645.F6 A33 1978

Idris, Yusuf, 1927-1991
Egyptian

A-laysa kadhalik. [Cairo] : Maktabat Misr, [1985]. PJ7838.D7 A2 1985
Ahammiyat an natathaqqaf-- ya nas. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1985. PJ7838.D7 A73 1985
Amal al-Kamilah. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1990-1991. v.1-2. PJ7838.D7 A15 1990
Ana sultan qanun al-wujud. [Cairo] : Maktabat Gharib, [1980]. PJ7838.D7 A52 1980
Arkhas layaii. [al-Qahirah, Dar al-Katib al-Arabi, 1967]. PJ7838.D7 A79 1967
Askari al-aswad. [S.I] : al-Watan al-Arabi, 197-?]. PJ7838.D7 A6 1970z
Atab ala al-nazar. al-Qahirah : Markaz al-Ahram lil-Tarjamah wa-al-Nashr, Muassasat al-Ahram, 1987. PJ7838.D7 A86 1987
Ayb. [al-Qahirah] Muassasat Ruz al-Yusuf [1963?]. PJ7838.D7 A9
Azf munfarid. al-Qahirah : Bayrut : Dar al-Shuruq, 1987. PJ7838.D7 A95 1987
Bahlawan. al-Qahirah : Maktabat Misr, 1983. PJ7838.D7 B28 1983
Batal. [Cairo] Dar al-Fikr [1957]. PJ7838.D7 B37
Bayda. [al-Qahirah] : Ruz al-Yusuf, [1980]. PJ7838.D7 B38
Bi-sarahah ghayr mutlaqah. [al-Qahirah] Dar al-Hilal, [1968]. PJ7838.D7 B5
cheapest nights and other stories. London : Heinemann ; Washington, D. C. : Three Continents Press, 1978. PJ7838.D7 A7913 1978
City of love and ashes. Cairo, Egypt : American University in Cairo Press, c1999. PJ7838.D7 Q513 1999
Faqr al-fikr wa-fikr al-faqr. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1985. PJ7838.D7 F36 1985
Farafir. al-Qahirah : Maktabat Gharib, 1977. PJ7838.D7 F3 1977
Haram. [al-Qahirah] : Maktabat Gharib, [1977]. PJ7838.D7 H3 1977
Idz al-Arabi. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1989. PJ7838.D7 I39 1989
Iktishaf qarrah. [al-Qahirah] Dar al-Hilal [1972]. DS10 .I37.
In the eye of the beholder. Minneapolis : Bibliotheca Islamica, 1978. PJ7838.D7 I5
Intibaat mustafizzah. al-Qahirah : Markaz al-Ahram lil-Tarjamah wa-al-Nashr, 1986. PJ7838.D7 I57 1986
Iradah. [Cairo] : Maktabat Misr, [1985]. PJ7838.D7 I74 1985
Islam bi-la difaf. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1989. BP165 .I37 1989
"Jabarti" al-sittinat. [Cairo] : Maktabat Misr, [1983?]. PJ7838.D7 J3 1983
Jins al-thalith. al-Qahirah, Alam al-Kutub [1971]. PJ7838.D7 J5
Jumhuriyat Farahat. [Cairo] : Maktabat Misr, 1981. PJ7838.D7 J85 1981
Khuluw al-bal. al-Qahirah, J. M. A. : Dar al-Maarif, [1986]. PJ7838.D7 K48 1986
Lahzah al-harijah. [al-Qahirah] : Maktabat Misr, 1981. PJ7838.D7 L33 1981
Laylat sayf. Bayrut: Dar al-Awdah, [197-]. PJ7838.D7 L138
leader of men. Fredericton, N.B. : York Press, c1988. PJ7838.D7 A28 1988
Lughat al-ay ay. [al-Qahirah, Muassasat Ruz al-Yusuf, 1965]. PJ7838.D7 L8
Madinat al-malaikah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1989. PJ7838.D7 M23 1989
Mahzalah al-ardiyah. [al-Qahirah, Majallat al-Masrah, 1966]. PJ7838.D7 M25.
Mashuq al-hams. Bayrut Dar al-Taliah lil-Tibaah wa-al-Nashr [1970]. PJ7838.D7 M34 1970
Mikhattitin. [Cairo] : Maktabat Misr, [1984]. PJ7838.D7 M5 1984
Modern Egyptian short stories. Fredericton, N.B. : York Press, c1977. PJ8216 .M6
Muallafat al-kamilah. al-Qahirah, Alam al-Kutub [1971-. v.1. PJ7838.D7 M8 1971
Mufakkirah. [al-Qahirah] : Maktabat Ghurayyib, [1977-. v.1-2. PJ7838.D7 M85
Naddahah. [Cairo] : Maktabat Gharib, 1978. PJ7838.D7 N3 1978
Nahwa masrah Arabi. [Bayrut?] : [s.n.], 1974. PJ7838.D7 A6 1974.
Niyu Yurk 80. [al-Qahirah] : Maktabat Misr, [1980]. PJ7838.D7 N59 1980
Qa al-madinah. [al-Qahirah, Sharikat Markaz Kutub al-Sharq al-Awsat, 1964?]. PJ7833.D7 Q2
Qissat hubb. al-Qahirah : Dar al-Katib al-Arabi, 1967. PJ7838.D7 Q5
Rijal wa-thiran. [al-Qahirah] : al-Muassasah al-Misriyah al-Ammah lil-Talif wa-al-Tarjamah wa-al-Tibaah wa-al-Nashr [1964]. PJ7838.D7 R5
Rings of burnished brass. London : Heinemann ; Washington, D.C. : Three Continents Press, 1984. PJ7838.D7 A22 1984
Sayyidah Viyanna. Bayrut : Dar al-Awdah, 1977. PJ7838.D7 A6 1977
Shahid asrih. [Cairo] : Maktabat Misr, [1982]. PJ7838.D7 S52 1982
Qisas al-qasirah. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1990-1991. v.1-2. PJ7838.D7 A15 1990
Short stories. [Cairo] : General Egyptian Book Organization, 1990. PJ7838.D7 A25 1990
Uqtulha. [Cairo, 1982]. PJ7838.D7 U6 1982.
Yusuf Idris ala fawhat burkan. al-Qahirah : al-Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 1991. PJ7838.D7 Z477 1991

Ikhlasi, Walid, 1935-
Syrian

A'shab al-sawda. Dimashq : Manshurat Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1980. PJ7838.K5 A76
Bab a-jamr. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, [198-]. PJ7838.K5 B32 1980
Hikayat al-hudhud. Bayrut : Muassasat Fikr lil-Abhath wa-al-Nashr, 1984. PJ7838.K5 H54 1984
Lubat al-qadar wa-al-khatiah. Dimashq : Wizarat al-Thaqafah, 1994. PJ7838.K5 L83 1994
Man yaqtul al-armalah. Dimashq : Wizarat al-Thaqafah, 1986. PJ7838.K5 M36 1986
Masrahiyatan lil-furjah. Dimashq : Wizarat al-Thaqafah, 1988. PJ7838.K5 M37 1988
Mutah al-akhirah. Dimashq : Dar Talas lil-Dirasat wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr, 1986. PJ7510 .I38 1986
Sabat aswat khashinah. Dimashq : Wizarat al-Thaqafah wa-al-Irshad al-Qawmi, 1978. PJ7838.K5 S2

Ismail, Ismail Fahd
Iraqi

Baidan-- ila huna. al-Qahirah : Dar Sharqiyat, 1998. PJ7838.S556 B35 1998
Buqah al-dakinah. Bayrut : Dar al-Awdah, 1975. PJ7838.S556 B86 1975
Habl. Dimashq : Dar al-Mada, 1996. Dimashq : Dar al-Mada, 1996. PJ7838.S556 H33 1996
Kain al-zill. al-Qahirah : Dar al-Hilal, 1999. PJ7838.S556 K25 1999
Kanat al-sama zarqa. Bayrut, Dar al-Awdah [1970]. PJ7838.S556 K3
Khatwah fi al-hulm. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PJ7838.S556 K43
Malaff al-hadithah 67. Bayrut : Dar al-Awdah, 1974. PJ7838.S556 M3
Nil al-tam wa-al-raihah. Bayrut : Manshurat Dar al-Adab, 1988. PJ7838.S556 N538 1988
Qissah al-Arabiyah fi al-Kuwayt. Bayrut : Dar al-Awdah, 1980. PJ8001.K82 I86
Shiyah. [s. l.] : Dar al-Adab, 1978. PJ7838.S556 S5 1978

Ismail, Izz al-Din, 1929-
Egyptian

Abu al-Tayyib al-Mutanabbi. Bayrut: Dar al-awdah, [1974]. PJ7750.M8 Z553
Adab wa-fununuh, dirasah wa-naqd. [al-Qahirah] : Dar al-Fikr al-Arabi, 1965. PN45.5 .I8 1965
Bakhilah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1984. PJ7862.H3 B34 1984
Fann wa-al-insan. Bayrut : Dar al-Qalam, 1974. N5300 .I83 1974
Fi al-shir al-Abbasi. Cairo : Dar al-Maarif, 1980. PJ7553 .I85 1980
Hiwarat naqdiyah. al-Qahirah : al-Maktab al-Misri, 1998-. PN99.E4 H59 1998
Huwiyah al-qawmiyah fi al-adab al-Arabi al-muasir. al-Qahirah : Mahad al-Buhuth wa-al-Dirasat al-Arabiyah, 1999. PJ7538 .H89 1999
Ibn Khaldun. Bayrut : Dar al-Awdah, [1974]. D116.7.I3 I26
trial of an unknown man. Cairo : General Egyptian Book Organization, 1985. PJ7838.S56 M9513 1985
Muhakamat rajul majhul. [al-Qahirah] al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Talif waral-Nashr, 1971. PJ7838.S56 M8
Nusus Quraniyah fi al-nafs al-insaniyah. al-Dar al-Bayda : Dar al-Nashr al-Maghribiyah, 1976. BP134.S67 I75 1976
Qadaya al-insan fi al-adab al-masrahi al-muasir. [al-Qahirah] Dar al-Fikr al-Arabi [196-]. PN1729 .I75
Qasas al-shabi fi al-Sudan. [al-Qahirah] al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Talif wa-al-Nashr, 1971. GR360.S78 I65
Shir al-Arabi al-muasir. [al-Qahirah] : Dar al-Fikr al-Arabi, 1978. PJ7561 .I8 1978
Shir al-qawmi fi al-Sudan. Bayrut, Dar al-Awdah [al-Muqaddamah 1968]. PJ8310 .I8
Shir fi itar al-asr al-thawri. Bayrut : Dar al-Qalam, 1974. . PJ7542.R44 I8
Sitt Huda. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1982. PJ7862.H3 S5 1982
Tafsir al-nafsi lil-adab. [al-Qahirah] Maktabat Gharib, [1984]. PN519.A7 I83 1984
Umar al-Mukhtar. Bayrut : Dar al-Awdah, 1975. DT223.8.M75 U42 1975
Usus al-jamaliyah fi al-naqd al-Arabi. [al-Qahirah] Dar al-Fikr al-Arabi, 1968. PJ7507 .I8 1968
Zubayr Basha wa-dawruhu fi al-Sudan fi asr al-hukm al-Misri. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1998. DT156.6 .I86 1998

Ismail, Mahmud Hasan, d. 1977
Egyptian

Ayna al-Mafarr. [al-Kuwayt, Maktabat al-Amal, 1968]. PJ7838.S58 A9 1968
La budd. [al-Qahirah, al-Dar al-Qawmiyah lil-Tibaah wa-al-Nashr, 1966]. PJ7838.S58 L3
Qaba qawsayn. [al-Qahirah, Maktabat Dar al-Urubah, 1964]. PJ7838.S58 Q3
Salah wa-rafd. Cairo, [General Egyptian Society for Writing and Publishing, 1970]. PJ7838.S58 S2
Sawt min Allah. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1980. PJ7838.S58 S28 1980
Shir fi al-marakah am 1967. [al-Qahirah] Dar al-Kitab al-Arabi lil-Tibaah wa-al-Nashr [1967]. PJ7661 .I8
Works. al-Safat, al-Kuwayt : Dar Suad al-Sabah, 1993. PJ7838 .S58 1993

Ismail, Sidqi, 1924-1973
Syrian

Muallafat al-kamilah. [Dimashq? : Matabi Wizarat al-Thaqafah?, 1977-]. PJ7838 .S6 1977
Usah. Bayrut : Dar al-Taliah, 1964. PJ7838.S6 U8

Modern Arab Authors, J-Q

Jabra, Jabra Ibrahim, 1920-1994
Palestinian

Adib wa-sinaatuh. Bayrut : al-Mu'assasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1983. PN58 .J33 1983
Aqniat al-haqiqah wa-aqniat al-khayal. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1992. PJ7840.A322 A85 1992
Araq. Dimashq : Ittihad al-Kuttab al-Arab, 1974. PJ7840.A322 A89
Bahth an Walid Masud. Syracuse, NY : Syracuse University Press, c2000. PJ7840.A322 B3413 2000
Bir al-ula. Fayetteville : University of Arkansas Press, 1995. PJ7840.A322 Z46813 1995
Correspondence. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr ; Amman : Dar al-Faris, 1996. PJ7840.A322 Z484 1996
Ghuraf al-ukhra. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1986. PJ7840.A322 G46 1986
Hunters in a narrow street. London, Heinemann [1960]. PJ7840.A322 H86
Hurriyah wa-al-tufan. Bayrut : al-Muassasat al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1979. PN769.A7 J3 1979
Jawad Salim wa-Nusb al-Hurriyah. Baghdad : Wizarat al-Ilam, Mudiriyat al-Thaqafah al-Ammah, 1974. NB969.S24 J32
Muayashat al-namirah. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1992. PJ7840.A322 M83 1992
Mutawaliyat shiriyah. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1996. PJ7840.A322 M88 1996
Nar wa-al-jawhar. Bayrut : Dar al-Quddis, 1975. PJ7561 .J34
Rihlah al-tha minah. Sayda, al-Maktabah al-asriyah, 1967. . PJ7840.J14 R5
Safinah. Bayrut : Dar al-Adab, 1979. PJ7840.A322 S23 1979
Shari al-amirat. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1994. PJ7840.A322 Z4685 1994
Taammulat fi bunyan marmari. London : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, 1989. PN37 .J24 1989
Visual diary of an Arab architect. London : Third World Centre, 1983. NA1469.A45 A4 1983
Yanabi al-ru'ya. Bayrut : al-Mu'assasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1979. PJ7538 .J32
Yawmiyat Sarab Affan. Bayrut : Dar al-Adab, 1992. PJ7840.A322 Y29 1992

Kharrat, Idwar, 1926-
Egyptian

Afro-Asian poetry. Bayrut : Dar al-Adab, [1974?]. PN6101 .K512
Amwaj al-layali. al-Qahirah : Dar al-Sharqiyat lil-Nashr wa-al-Tawzi, 1991. PJ7842.H327 A74
Aswat al-hadathah. Bayrut : Dar al-Adab, 1999. PJ7538 .K4665 1999.

Mahmud, Mustafa, 1921-
Egyptian

Adab al-Arabi fi Misr min al-fath a al-Islami ila nihayat al-asr al-Ayyubi, talif Mahmud Mustafa. [al-Qahirah] Dar al-Katib al-Arabi, 1967. PJ8206 .M8
Ahlam. [al-Qahirah]: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1971]. PJ7846.A48 A74 1971
Akl aysh. al-Qahirah : al-Maktab al-Misri al-Hadith, [1977]. PJ7846.A48 A75
Allah. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1977. BP166.2 .M332
Anashid al-ithm wa-al-baraah. [Bayrut?] : al-Watan al-Arabi, [1981?]. PJ7846.A48 A78
Ankabut. [al-Qahirah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1965]. PJ7846.A48 A8
Arab ila ayna? al-Qahirah : al-Maktab al-Misri al-Hadith, 1996. DS39 .H87
Asr al-qurud. al-Qahirah : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1978. PJ7846.A48 A84
Bahth fi al-wujud wa-al-adam. [Cairo] : Dar al-Maarif, 1977. BP166.7 .M33
Dialogue avec un ami athee. Beyrouth : Dar al-Awda, 1975. BP170 .M2512
Du dout a la foi. Beyrouth : Dar al-Shorouk, [1975?]. BP88.M313 R514
Ghabah. al-Qahirah : Maktabat Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1963. DT352 .M3
Hikayat musafir. [al-Qahirah] Dar al-Hilal [1971]. PJ7846.A48 H5
Hiwar maa sadiqi al-mulhid. [al. Qahirah] : [s.n.], 1974. BP170 .M25
Iblis. [al-Qahirah?] Dar al-Diya [196-]. PJ7846.A48 I2
Ijam al-alam. Bayrut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983. CS2970 .M34 1983
Islam--ma huwa--? al-Qahirah, J.M.A. : Dar al-Maarif, [1984]. BP161.2 .M323
Itarifu li. [al-Qahirah] : Matbaat al-Marifah, [196-?]-. PJ7846.A48 I83
Itirafat ushshaq. [Cairo] : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971. HQ801 .M33 1971
Jihannam al-sughra. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1982. PJ7846.A48 J54
Kalimat al-sirr. al-Qahirah : Dar Akhbar al-Yawm, Qita al-Thaqafah, 1998. BP163 .M336
Khuruj min al-Tabut. [al-Qahirah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1966]. PJ7846.A48 K45
La ya Fadilat al-Shaykh. [Cairo] : Dar al-Fikr al-Arabi, [1984]. BP88.H36 L3
Limadha rafadtu al-Markisiyah. al-Qahirah : al-Maktab al-Misri al-Hadith, [1976]. HX550.I8 M3348
Lughz al-hayah. [Tarablus, Libya, Dar al-Misrati, 1968]. PJ7846.A48 L78
Majazat al-nabawiyah. Misr : Matbaat Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Awladuh, 1937. PJ6697 .S5 1937
Markisiyah wa-al-islam. Cairo : Dar al-Maarif, 1975. HX550.I8 M335
Masikh al-dajjal. Bayrut : Dar al-Awdah, [1981?]. PJ7846.A48 M33
Min Amrika ila al-shati al-akhar. al-Qahirah, J.M.A. : Dar al-Maarif, [1982?]. AC106 .M248
Min asrar al-Quran. al-Qahirah : Dar al-Maarif, [1977]. BP130.4 .M284
Muhammad. Cairo : Dar al-Maarif, 1975. BP75.2 .M34
Mustahil. [Cairo] Dar al-Hilal [1966]. PJ7846.A48 M8
Nar tahta al-ramad. [Cairo] : Dar al-Maarif, 1979. [Cairo] : Dar al-Maarif, 1979. BP167 .M327
Nuqtat al-ghalayan. Cairo : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1977]. PJ7846.A48 N86
Qisas Mustafa Mahmud, majmuat. [al-Qahirah, Ruz al-Yusuf, 1970]. PJ7846.A48 A6
Quran kain hayy. al-Qahirah : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1978]. BP130.7 .M33
Raaytu Allah. Bayrut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1974. BP189.62 .M325
Rajul tahta al-sifr. [Bayrut] Manshurat Nizar Qabbahi [1967]. PJ7846.A48 R32
Rihlati min al-shakk ila al-iman. [al-Qahirah] Dar al-Nahdah al-Arabiyah [1971]. BP88.M313 R5
Ruh wa-al-jasad. Bayrut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1974. PJ7846.A48 R8
Shaytan yahkum. Bayrut, Dar al-Awdah [1972]. PJ7846.A48 S48
Shillat al-uns. [al-Qahirah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1965]. PJ7846.A48 S5
Sirr al-azam. Misr : Dar al-Maarif, [1975 i.e. 1976]. BP189.62 .M33
Tariq ila Jahannam. al-Qahirah : Kitab al-Yawm, 1994. PJ7846.A48 T37
Tibb al-Nabawi. al-Qahirah : al-Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 1989. BP135.A2 I24
Tufan. [al-Qahirah] : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, [1976]. PJ7846.A48 T8
Ukdhubat al-Yasar al-Islami. al-Qahirah, J.M.A. : Dar al-Maarif, [1978?]. HX550.I8 M336
Yawmiyat nuss al-layl. [al-Qahirah, al-Dar al-Qawmiyah lil-Tibaah wa-al-Nashr, 1964]. AC106 .M25
Zilzal, masrahiyah min 3 fusul. [al-Qahirah] Ruz al-Yusuf, 1966. PJ7846.A48 Z35

Qabbani, Nizar 1923-199?
Syrian

Abjadiyat al-yasmin takhsaru shairaha. [Beirut : s.n., 1998?]. PJ7858.A2 Z53 1998
An al-shir wa-al-jins wa-al-thawrah. Persian. Tihran : Amir Kabir, 1364 [1985]. PJ7858.A2 Z53 1998
Anti li, shir. [Bayrut, Manshurat Nizar Qabbani, 1970]. PJ7858.A2 A82 1970
Asafir la tatlubu tashirat dukhul. Bayrut, Lubnan : Manshurat Nizar Qabbani, 1981. PJ7858.A2 A89 1981
Ashhad an la imraah illa anti. [Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1980]. PJ7858.A2 A92 1980
Fatafit shair. Bayrut : Dar al-Shuruq, 1989. PJ7858.A2 Z65 1989
Fath. Bayrut, 1968. PJ7858.A2 F3
Habibati. [Bayrut, 1970]. PJ7858.A2 H3 1970
Hawamish ala daftar al-naksah. Bayrut, Manshurat Nizar Qabbani, 1970]. PJ7858.A2 H39 1970
Ifadah fi mahkamat al-shir. Bayrut, 1969. PJ7858.A2 I4
Ila Bayrut al-untha. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, [1976]. PJ7858.A2 I63
Jumhuriyat Jununistan. Bayrut, Lubnan : Manshurat Nizar Qabbani, 1988. PJ7858.A2 J85 1988
Khamsun aman fi madih al-nisa. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1994. PJ7858.A2 K47 1994
Kitab al-hubb. Bayrut : Nizar Qabbani, 1970. PJ7858.A2 H8
Kitabah amal inqilabi. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1975. PJ7858.A2 K5
Kull am wa-anti habibati. Beirut : Manshurat Nizar Qabbani, 1977. PJ7858.A2 K8
Ma huwa al-shir? Bayrut, Lubnan : Manshurat Nizar Qabbani, 1981. PJ7541 .Q24 1981
Manshurat fidaiyah ala judran Israil, qasidah tawilah. Bayrut, 1969. PJ7858.A2 M3
Mawawil Dimashqiyah ila qamar Baghdad. Bayrut : Manshurat Nizar al-Qabbani, 1979. PJ7858.A2 M38
Nizar Qabbani. [Cairo] : Muassasat Ruz al-Yusuf, 1998. PJ7858.A2 Z8 1998
Nizar Qabbani al-Ashiq. al-Qahirah : Dar al-Taawun, [1998]. PJ7858.A2 A6 1998
Nizar Qabbani, qil wa-qal. [Cairo] : Dar al-Naba, 1998. PJ7858.A2 Z835 1998
On entering the sea. New York : Interlink Books, 1995. PJ7858.A2 O5 1996
Poems. Washington, D.C. : Three Continents Press, c1993. PJ7858.A2 A24 1993
Qalat li al-samra. Bayrut, Manshurat Nizar Qabbani, 1969]. PJ7858.A2 Q3 1969
Qamus al-ashiqin. Bayrut, Lubnan : Manshurat N. Qabbani, 1981. PJ7858.A2 Q33 1981
Qasaid maghdub alayha. Bayrut, Lubnan : N. Qabbani, 1986. PJ7858.A226 Q38 1986
Qasaid, shir Nizar Qabbani. [Bayrut, 1967]. PJ7858.A2 Q34 1967
Qasidat Maya. Bayrut : Nizar Qabbani, 1993. PJ7858.A2 Q35 1993
Rasm bi-al-kalimat. Beirut : The Author, 1967. PJ7858.A2 R3 1967
Samba, raqsah shiriyah. [Bayrut, Dar al-Adab] 1960. PJ7858.A2 S3 1960
Sayabqa al-hubb sayyidi. Bayrut, Lubnan : N. Qabbani, 1986. PJ7858.A2 S39 1986
Selections. al-Qahirah : Dar al-Taawun, [1998]. PJ7858.A2 A6 1998
Shay min al-nathr. [Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1979]. PJ7858.A2 S48 1979
Shiir qindil akhdar. Bayrut, 1967]. PJ7858.A2 S5 1967
Shuara al-ard al-muhtallah al-Quds. Bayrut, 1968. PJ7858.A2 S57
Sirah al-dhatiyah-- lil-sayyaf Arabi. London : Riyad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr, [1987?]. PJ7858.A2 S58 1987
Tanwiat Nizariyah ala maqam al-ishq. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1996. PJ7858.A2 T36 1996
Tazawwajtuki ayyatuha al-hurriyah. Bayrut : N. Qabbani, 1988. PJ7858.A2 T39 1988
Thulathiyat atfal al-hijarah. Bayrut : Manshurat Nizar Qabbani, 1988. PJ7858.A2 T48 1988
Tufulat nahd. [Bayrut, al-Maktabah al-Tijari lil-Tibaah wa-al-Tawzi wa-al-Nashr] 1961
Works. 1993. Bayrut : N. Qabbani, 1993. PJ7858.A2 A17 1993
Yawmiyat al-sirriyah li-bahiyat al-Misriyah. PJ7858.A2 Y38 1979
Yawmiyat madinah kana ismuha Bayrut. Beirut : Manshurat Nizar Qabbani, [1977]. DS79.65 .Q3

Qasim, Samih, 1939-
Palestinian

Dami ala kaffi. al-Nasirah, Matbaat wa-Ufsat al-Hakim, 1967. PJ7858.A78 D3
Diwan al-hamasah. Akka : Manshurat Maktab al-Aswar, [1979?]-. PJ7858.A78 D58 1979
Fi sarbiyat al-sahra. Amman : Dar al-Jalil, 1985. PJ7858.A78 F58 1985
Ila al-jahim, ayyuha al-laylak. [Jerusalem : Salah al-Din, 1977]. PJ7858.A78 I53
Kutub al-sabah. Bayrut, Lubnan : Dar al-Jadid, 1994. PJ7858.A78 K88 1994
Mahmud Darwish, al-mukhtalif al-haqiqi. Amman : Dar al-Shuruq, 1999. PJ7820.A7 Z73 1999
Matali min al-antulujiya al-shir al-Filastini fi alf am. Hayfa : Dar Arabisk, c1990. PJ8190.6 .M37 1990
Mawakib al-shams. al-Ramah, Israil : Matbaat al-Hakim, 1958. PJ7858.A78 M38 1958
Rihlat al-saradib al-muhishah, rihlat al-dakhil wa-al-kharij. Bayrut, Dar al-Awdah [1969]. PJ7858.A78 R5
Risalah ila ghuzah la yaqraun. Akka : Manshurat al-Aswar, [198- ?]. PJ7858.A78 R5732 1980z
Shakhs ghayr marghub fih. [Akka?] : Dar al-Imad, 1986. PJ7858.A78 S52 1986
Subhah lil-sijillat. Akka : Dar al-Aswar : Muassasat al-Thaqafah al-Filastiniyah, 1989. PJ7858.A78 S93 1989
Surah al-akhirah fi al-album. Dimashq : Maktabat Mayslun, 1980. PJ7858.A78 S97 1980
Thalith uksid al-karbun. Bayrut : Dar al-Hadaf, 1979. PJ7858.A78 T43 1979
Victims of a map. London : Al Saqi Books : Distributed by Zed Press, 1984. PJ7694.E3 V52 1984
Wa-ma qataluhu wa-ma salabuhu wa-lakin shubbiha lahum! al-Quds : Manshurat Salah al-Din, 1976. PJ7858.A78 W26 1976

Modern Arab Authors, R-Z

Sadawi, Nawal, 1931-
Egyptian

An al-marah. al-Qahirah: Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1988. HQ1784 .S219 1988
Awraqi-- hayati. [Cairo] : Dar al-Hilal, [1995]-. PJ7862.A3 Z463
Bahithah an al-hubb. [al-Qahirah] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1974. PJ7862.A3 B3
Circling song. London ; Atlantic Highlands, N.J., USA : ZED Books, c1989. PJ7862.A3 U3813
Daughter of Isis. London ; New York : Zed Books ; New York : Distributed in the USA by St. Martin's Press, c c1999. PJ7862.A3 A3 1999
Fall of the Iman. London : Methuen, 1988. PJ7862.A3 F34
Ghaib. Bayrut : Manshurat Dar al-Adab, 1980. PJ7862.A3 G43
God dies by the Nile. London : Zed, 1985. PJ7862.A3 G62 1985
Hidden face of Eve. Boston, MA : Beacon Press, 1982. HQ1170 .S2213
Hubb fi zaman al-naft. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 1993. PJ7862.A3 H83
Imra'ah inda nuqtat al-sifr. [Beirut] : Dar al-Adab, 1979. PJ7862.A3 I4
Imraatan fi imraah. Seattle, Wash. : Seal Press, 1986. PJ7862.A3 I4413
Innocence of the devil. London : Methuen, 1994. PJ7862.A3 J3613 1994b
Insan. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 1982. PJ7862.A3 I57
Jannat wa-Iblis. Berkeley : University of California Press, c1994. PJ7862.A3 J3613
Kanat hiya al-adaf. Bayrut : Manshurat Dar al-Adab, 1979. PJ7862.A3 K35
Khayt wa-al-jidar wa-qisas ukhra. al-Qahirah, Dar al-Shab 1972. PJ7862.A3 K42
Khayt wa ayn al-hayah. Bayrut : Manshurat Dar al-Adab, 1981. PJ7862.A3 K43
Lahzat sidq. [al-Qahirah, Muassasat Ruz al-Yusuf] 1965. PJ7862.A3 L3
Marah wa-al-ghurbah. al-Qahirah : Dar al-Maarif, 1997. HQ1206 .S23
Marah wa-al-sira al-nafsi. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1977. HQ1170 .S23
Marakah jadidah fi qadiyat al-marah. al-Qahirah : al-Sina lil-Nashr, 1992. HQ1236.5.A65 S23
Mawt al-rajul al-wahid ala al-ard. Bayrut : Dar al-Adab, 1976. PJ7862.A3 M3
Mawt maali al-wazir sabiqan. London : Methuen, 1987. PJ7862.A3 M413
Mudhakkirat tabibah. San Francisco : City Lights Books, 1989. PJ7862.A3 M813 1989
Mudhakkirati fi sijn al-nisa. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1986. PJ7862.A3 M83 1986
Nawal El Saadawi reader. London ; New York : Zed Books, 1997. HQ1784 .S19 1997
Nun. Qasr al-Ayni, al-Qahirah : Jamiyat Tadamun al-Mar ah al-Arabiyah, 1989-. HQ1104 .N86
Qadaya al-marah wa-al-fikr wa-al-siyasah. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 2002 [i.e. 2001]. Ordered but not yet received
Qadiyat al-marah al-Misriyah al-siyasiyah wa-al-jinsiyah. al-Qahirah : Dar al-Thaqafah al-Jadidah, 1977. HQ1793 .S2
Rajul wa-al-jins. Cairo : Maktabat Madbuli, 1977. BF692 .S22
She has no place in paradise. London : Methuen, 1987. PJ7862.A3 S53
Suqut al-Imam. Misr al-Jadidah, al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1987. PJ7862.A3 S96
Taallamtu al-hubb. al-Qahirah, Maktabat al-Nahdah al-Misriyah [1961]. PJ7862.A3 T3
Tawam al-sultah wa-al-jins. al-Qahirah : Dar al-Mustaqbal al-Arabi, 1999. HQ23 .S15 1999
Ughniyat al-atfal al-dairiyah. London ; Atlantic Highlands, N.J., USA : ZED Books, c1989. PJ7862.A3 U3813
Untha didda al-untha. London : Saqi, 1988. PJ7862.A3 Z8913
Untha hiya al-asl. al-Qahirah : Maktabat Madbuli, 1977. HQ1229 .S14
Wajh al-ari lil-marah al-Arabiyah. Bayrut : al-Muassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, 1977. HQ1784 .S22
Well of life and the thread. London : Lime Tree, 1993. PJ7862.A3 W44
Woman at point zero. London : Zed Books, 1983. PJ7862.A3 W6 1983

Salih, al-Tayyib, 1929-
Sudanese

Bandar Shah, daw al-bayt. Bayrut : Dar al-Awdah, 1988. PJ7862.A564 B3
Dumat Wid Hamid. Bayrut, Dar al-Awdah [1969]. PJ7862.A564 D8
Maryud. Bayrut : Dar al-Awdah, 1978. PJ7862.A564 M28
Mawsim al-hijrah ila al-shamal. Bayrut, Dar al-Awdah [1969]. PJ7862.A564 M3 1969b
Urs al-zayn. [Beirut] : Dar al-Awdah, 1969. PJ7862.A564 U7
Wedding of Zein. London : Heinemann Educational, 1969, c1968. PJ7862.A564 W3

Zayyat, Latifah
Egyptian

Adwa : dirasat naqdiyah. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1995. PJ7538 .Z395 1995
Bab al-maftuh. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1989. PJ7876.A983 B32 1989
Bay wa-shira : masrahiyah fi thalath fusul. [Cairo] : al-Hayah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 1994. PJ7876.A983 B39 1994
Kull hadha al-sawt al-jamil : : mukhtarat qisasiyah li- katibat Arabiyat. Jardin Sitti, al-Qahirah : Dar al-Marah al-Arabiyah, 1994. PJ7677 .K85 199
Min suwar al-marah fi al-qisas wa-al-riwayat al-Arabiyah. al-Qahirah : Dar al-Thaqafah al-Jadidah, [19]89. PJ7519.W66 Z39 1989
The open door. Cairo ; New York : American University in Cairo Press, c2000. PJ7876.A99 B3313 2000
Owner of the house. London : Quartet Books, 1997. PJ7876.A985 S2413 1997
Sahib al-bayt. [Cairo] : Dar al-Hilal, 1994. PJ7876.A983 S24 1994
Search : personal papers. London : Quartet Books, 1996. PJ7876.A985 Z57 1996

Zubayri, Muhammad Mahmud, 1919-1965
Yemeni

Dawat al-ahrar wa-wahdat al-shab. al-Qahirah, al-Matbaah al-Salafiyah [1970]. BP192.7.Y4 M84
Thawrat al-shir. Sana : Dar al-Kalimah, 1985. PJ7876.U2 T43
Owner of the house. London : Quartet Books, 1997. PJ7876.A985 S2413 1997
Sahib al-bayt. [Cairo] : Dar al-Hilal, 1994. PJ7876.A983 S24 1994
Search : personal papers. London : Quartet Books, 1996. PJ7876.A985 Z57 1996

Zubayri, Muhammad Mahmud, 1919-1965
Yemeni

Dawat al-ahrar wa-wahdat al-shab. al-Qahirah, al-Matbaah al-Salafiyah [1970]. BP192.7.Y4 M84
Thawrat al-shir. Sana : Dar al-Kalimah, 1985. PJ7876.U2 T43