Skip to Main Content
Research Guides

Turkish Resources: Turkish Periodicals

This guide emphasizes materials in Turkish or materials relevant to the Turkish world that require explnation.

Turkish Periodicals at the University of Washington

Adam. [Ankara : s.n.], 1985-. DR432 .A34. 209 (June 2003)

Akademik araştırmalar dergisi [electronic resource]. Harbiye, İstanbul : Maestro İnsan Kaynakları, 1999-. 02/01/2002 to present

Anıt : Konya ve Mülhakatı Eski Eserleri Sevenler Derneği tarafından ayda bir çıkarılır Arkeoloji, Folklor, Tarih Dergisi. Konya : Dernek, 1949-. DS51.K5 A55. 1-19 (Feb. 1949-July 1950)

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dergisi. Ankara : Türk Tarih Kurumu Matbaasi, 1942-. AS348 .A6; 1984-1987, 1989-1990, 1996-1997/1999. 1-38, 43 no. 2- (1942-1998, 2003-)

Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Müsterek yayınlar serisi. : Joint publications series. Ankara : Ajans-Türk Matbaasi. 306.5 An62m. 6 (1957) Each vol. listed separately

Ankara vilâyetine mahsus salname. Ankara : Matbaa-yı Vilâyette tabʻ olunmuştur,. DS51.A6 S24. 1891/1892

Araştırma. Ankara : Felsefe Araştırmaları Enstitüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,. B8.T87 A72. 1-12 (1963-1981)

Arkeoloji dergisi. İzmir : Ege University. DR431 .A735. 2-6 (1994-1999) Some vols. listed separately

Arkeoloji-sanat tarihi dergisi [electronic resource]. İzmir : Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1982-1992. 1982 to 1992

Aşiyan. İstanbul, Şirket-i Mürettibiye Matbaası [etc.]. PL201 .A83. 1-26 (1908-1909)

Atatürk Araştırma Merkezi dergisi / T.C., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara : Atatürk Araştırma Merkezi, 1984-. DR592.K4 A834. 10-20 (Nov. 1987-Mar. 1991)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü dergisi. Erzurum : Atatürk Üniversitesi, 1988-. DR590 .A8388. 1, 3 (1989)

Atatürk konferenslari. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basimevi. DR401 .A86. 7-8 (1975-1975/1976)

Ayın tarihi (Ankara, Turkey : 1934). Ayın tarihi. Ankara : Dahiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüǧü, 1934-. D410 .A82. 1981/1982

 

Babil kulesi. İstanbul : Yapı Kredi Yayınları. PL201 .B33. Apr. 2004

Belleten (Türk Tarih Kurumu). Belleten / Türk Tarih Kurumu. [Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1937-. 956.1 T847b; DR401 .T8273. v.1-23, 29- (1937-) Incomplete

Biblyiyografya. : Türkiyede çikan kitap, gazete ve mecmualardan bahsetmek üzere Maarif vekâleti talim ve terbiye heyeti taraîidan çikarilir nesriyat bültenidir. Istanbul : Devlet matbaasi, 1931-33. Z2835 .T92. 1928/1931

Bursa Vilâyeti (Turkey). Salname-i Vilâyet-i Bursa. [Bursa] : Vilâyeti Matbaası,. DS51.B8 S23. 1889/1890, 1896/1897-1899/1900, 1927

Büyük imalat sanayii, imalat sanayiinde enerji tüketimi = Energy consumption in the manufacturing industry (large scale manufacturing industries). Ankara : T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,. HD9502.T87 B89. 1992

Çocuk edebiyatı yıllığı. İstanbul : Gökyüzü Yayınları, 1987-. PN1009.A1 C56. 1989

Cogito (Istanbul, Turkey : 1994). Cogito. Beyoğlu, İstanbul : Yapı Kredi Yayınları Ltd. AP95.T8 C64. 1- (1994-)

Cumhuriyet [electronic resource]. Istanbul : Cumhuriyet. 12/24/1998 to present

Cumhuriyet. Yıllık. [Istanbul] : Cumhuriyet. AP95.T8 C85. 1984-1987, 1989-1990, 1996-1997/1999, 2002/2003-

Darülfünun İlâhiyat Fakültesi mecmuası. İstanbul : İstanbul Darülfünunu, 1925-1933. Microfiche M-2131; BP1 .I77. 1-25 (1925-1933)

Defter. Cağaloğu, İstanbul : Metis Yayınları, 1987-. DR401 .D44. 18 (June 1992)

Dergâh. İstanbul : Dergâh Yayınları, 1990-. PL216 .D47. 1- (Mar. 1990-)

Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey). Boşanma istatistikleri. Divorce statistics. Ankara. HQ921 .T87a. 1932/1958-1971, 1979, 1987-1996

Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey). Millî eğitim istatistikleri: öğretim yılı başı. [Ankara]. L539 .D48. 1971/1972, 1972/1974

Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey). Su ürünleri anket sonuçları. Ankara, Devlet İstatistik Enstitüsü. HD9465.T9 S95. 1976-1980

Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey). Türkiye millî geliri. [Ankara : Devlet ̊Istatistik Enstitüsü.]. HC401 .A24. 1962/1971

Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey). Ulaştırma istatistikleri. Transportation statistics. Ankara : Devlet İstatistik Enstitüsü, State Institute of Statistics, Turkey. HE268.25.A15 D48a. 1970, 1973/1974

Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey). Ziraî bünye ve istihsal =b Agricultural structure and production. Ankara. HD2106 .A37. 1954/1958

Dil dergisi = Language journal. Ankara : Ankara Üniversitesi TÖMER. PL101 .D533. 15, 59-61 (1994-1997)

Dil tartışmalarında gerçekler. Ankara : Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1990-. PL101 .D55. 1 (1990)

Dış ticaret istatistikleri. Madde ve ülkelere göre ithalât ve ihracat = Foreign trade statistics. Imports and exports by commodities and countries. Ankara : Başbakankık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1983-. HF3756.5 .A28. 1981

Dış ticaret yıillıik istatistikleri. Madde ve ülkelere göre ithalât ve ihracat = Annual foreign trade statistics.  Imports and exports by commodities and countries. Ankara : Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1981-1982. HF3756.5 .A28. 1979-1980

Dış ticaret yıllık istatistik. Seri: 1. Madde ve memleketler itibariyle ithalât ve ihracat / Devlet İstatistik Enstitüsü = Annual foreign trade statistics. Serie: 1. Imports and exports by commodities and countries / State Institute of Statistics. [Ankara] : The Institute,. HF3756.5 .A28. 1967/1968-1976/1977

Dış ticaret yıllık istatistik. Seri: 2. Özel ticaret.  Memleketler ve maddeler itibariyle ithalât ve ihracat / Devlet İstatistik Enstitüsü = Statistique annuelle de commerce extérieur.  Serie: 2. Commerce spécial.  Importations et exportations par pays et par nature des merchandises / Institut national de la statistique. [Ankara] : Institut,. HF3756.5 .A3. 1966-1976

Dış ticaret yıllık istatistik. Seri: 3. Özel ticaret.  Gümrüt kapıları ve maddeler itibariyle ithalât ve ihracat / Devlet İstatistik Enstitüsü = Statistique annuelle de commerce extérieur.  Serie: 3. Commerce spécial.  Importations et exportations par ports douanières et par nature des merchandises / Institut national de la statistique. [Ankara] : Institut,. HF3756.5 .A33. 1966

Dış ticaret yıllık istatistikleri. Madde ve ülkelere göre dışalım ve dışsatım / Devlet İstatistik Enstitüsü = Annual foreign trade statistics. Imports and exports by commodities and countries / State Institute of Statistics. Ankara : Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1980. HF3756.5 .A28. 1978

Doğu dilleri. Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964-. DS1 .D6. v.1 no.4; v.5 no.1-3 (1970, 1992-1996)

E : aylık kültür ve edebiyat dergisi. Cağoloğlu, İstanbul : Gendas. PL511 .E111. 8, 21, 53 (Nov. 1999, Dec. 2000, June 2003)

E entelektüel. Cağoloğlu, İstanbul : Gendaş AŞ adına. PL511 .E113. 1, 1 (Nov. 1999)

Edebiyat dergisi / Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Konya, [Turkey] : Fakültesi, 1983-. PN9 .E54. 2-14 (1983-2002)

Edebiyat Fakültesi araştırma dergisi. Erzurum : Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1970-. PL201 .E79a. 1-12 (1970-1980)

Edebiyat Fakültesi dergisi / Selçuk Üniversitesi. Konya [Turkey] : Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1981. PN9 .E54. 1 (1981)

Eğitim Bilimleri Fakültesi dergisi [electronic resource]. Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. 2000 to present

EKEV akademi dergisi [electronic resource] / Erzurum Kültür Eğitim Vakfı. Ankara : Erzurum Kültür Eğitim Vakfı, Sosyal Araştırmalar Merkezi, 1997-. 06/01/2002 to present

Ekoloji [electronic resource]. Basmane-Konak-lzmir, Turkey : Çevre Koruma ve Araştırma Vakfi. 1991 to present

Erdem : Atatürk Kültür Merkezi dergisi / T.C., Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi. Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1984-. DS26 .E73. 9-15 (1987-1989)

Erzurum İli (Turkey). Salname-i vilâyet-i Erzurum. Erzurum, Vilâyet Matbaası. DS51.E8 S23. 1886/1887

Eski Türk edebiyatı tezleri bibliyografyası / hazırlayan Hatice Aynur. Bebek, İstanbul : Boğazic̦i Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, [1991]. PL101 .U55. v.2 (Aug. 1991)

Evlenme istatistikleri, il ve ilce merkezlerinde / T.C. Başbakanlık, İstatistik Genel Müdürlüğü. [Ankara? : İstatistik Genel Müdürlüğü]. HB1253.4.A3 E94. 1932/1960

Evrensel kültür : aylık kültür sanat edebiyat dergisi. İstanbul : Doğa Basın Yayın Ltd. PN9 .E93. 138 (2003)

Fen-Edebiyat Fakültesi araştırma dergisi. Erzurum : Atatürk Üniversitesi Basımevi,. PL201 .E332. 14-16 (1986-1988)

Fen-Edebiyat Fakültesi edebiyat bilimleri araştırma dergisi. Erzurum : Atatürk Üniversitesi, 1989-2000. PL201 .E332. 19-21, 23-26

Fırat Üniversitesi dergisi. Sosyal bilimler. Elazığ : Üniversite, 1987-1991. H8.T87 F57. 1, 1-2 (1987)

Folklor Araştırmaları Kurumu yıllığı. Ankara : Folklor Araştırmaları Kurumu Yayınarı, 1975-. GR280 .F63. 1975

Folklor ve etnografya araştırmaları. İstanbul : Anadolu Sanat Yayınları,. GR280 .F64. 1984-1985

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi [electronic resource] = Gazi University journal of the Faculty of Engineering and Architecture. Ankara : Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası, 1986-. 03/01/2007 to present

Gaziantep il yıllığı. [S.l. : s.n.] (Ankara : Ayyıldız Matbaası). DS51.G28 G38. 1968

Genç kalemler = Guaindj-kalemlair. Ankara : Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999. PL201 .G46. v.1 no.9-14;  v.2 no.1-v.4 no.27

Gösteri. Güneşli, İstanbul : Hürriyet Dergi Grubu. NX565.A1 G67. 182- (1996-)

Günümüz Türkiyesinde kim kimdir = Who's who in Turkey. Nişantaşi, İstanbul : Profesyonel,. CT1906 .G86. 3 (1989)

Güzel sanatlar. Istanbul : Maarif matbaasinda, 1939-. N8 .G83. 1-6 (1939-1949)

Haleb Vilâyeti (Turkey). Salname [microform]. [Haleb : Vilâyet Matbaası]. Microfiche M-3571. 1871-1908 Incomplete

Halk Kültürü. İstanbul : Halk Kültürü,. GR280 .H34. 1984, no. 4; 1984, no. 2-3/4

Hamiyet. İstanbul : [Hamiyet, 1302 i.e. 1886]-. PL201 .H35. 1-15 (1886)

Hanımlara mahsus gazete. İstanbul : [s.n.]. PN9 .H36. 1-19 (Aug. 19, 1895-Oct. 23, 1895);158 (Apr. 9, 1898)

Hazine-yi fünun. İstanbul : Asır Kütüphanesi, 1311 [i.e. 1893]-. AP95.T8 H39. 1, 1-3, 9 (1893-1897) Incomplete

Hece. Ankara : Hece Yayıncılık, 1997-. PL231 .H43. 1, 7-2, 20; 3, 29-31; 4, 37-5, 51 (July 1997-Aug. 1998; May 1999-July 1999; Jan. 2000-Mar. 2001)

Hizmet istatistikleri = Service statistics. Ankara : Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü. HD9987.T9 H59. 1995

Hürriyet ansiklopedik yıllığı. [İstanbul] Hürriyet. AY1187.A3 H8. 1979-1981

Hürriyet insanları, olayları, sayılarıyla . yıllığı. İstanbul : Hürgün Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.,. AY1187.A3 H83. 1985

İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü yıllığı. İstanbul : İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1986-. DR590 .I23. 1-2 (1986-1987)

İktisadî rapor. Ankara : Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği,. HC401 .A1719. 1971-1975

İlâhiyat Fakültesi dergisi (Ankara, Turkey). İlâhiyat Fakültesi dergisi. [Ankara] : Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 1952-. BP1 .A6. 1, 4, 6-35 (1952-1996) Incomplete

Ilköğretim online [electronic resource]. [Ankara] : Maya Akademi. 2002 to present

İlmiye sâlnamesi. Cağaloğlu, İstanbul : İşaret Yayınları, 1998. BP63.T8 I5. 1915/1916

İnsan hakları yıllığı. Ankara : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi,. JC585 .I58. 2 (1980)

İntihar istatistikleri = Suicide statistics. Ankara : Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü. HA1911 .A3. 1993

İstanbul (Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı). İstanbul. İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1992-. DR719 .I72. 1- (1992-)

İstanbul Arkeoloji Müzeleri yıllığı = Archaeological Museums of Istanbul . report. İstanbul : Pulhan Matbaası, 1949-. N3690.T8 A3. 4 (1950)

İstanbul Enstitüsü dergisi. İstanbul : İstanbul Enstitüsü, 1955-1957. DR716 .I88. 1-5 (1955-1959)

İstanbul Üniversitesi yayınları bibliyografyası. İstanbul. Z5055.T8 I85. 1973, 1976-1979/1980

İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Tarih dergisi. İstanbul, İbrahim Horoz Basımevi [etc.]. DR401.I8 A252. v.1-29, 33 (1949-1980)

İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Türk dili ve edebiyatı dergisi. İstanbul, Burhaneddin Erenler Matbaası [etc.]. PL101 .T76. 1-23 1946-1977/1979

İstanbul Üniversitesi. Tarih Enstitüsü. Tarih Enstitüsü dergisi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Enstitüsü. D1 .T37. no. 1-12 (1970-1981/1982)

İstanbul Üniversitesi. Türkiyat Enstitüsü. Türkiyat mecmuası. İstanbul : Maarif Matbaası [etc.]. DS26.I8 A25. v.1-13, 16 (1925-1971)

İstatistik yıllıği (Turkey, Bağ-Kur). İstatistik yıllıği = Statistical yearbook, Turkey. [Ankara, Turkey?] : Bağ-Kur,. HD7211.93 .A33. 1980/1981-1982, 1986, 1988

Kadın/Woman 2000 [electronic resource]. Gazimağusa : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi, c2000-. 06/01/2000 to present

Kalem. İstanbul : [s.n.], 1324-1328 [i.e. 1908-1911]. PL247 .K34. 1-130 (1908-1911)

Karagöz. İstanbul, Karabet Matbaası [etc.]. PN6222.T8 K37. 1 1-71 (Aug. 1908-Mar. 1909)

Kaşgar. İstanbul : Kaşgar. PL201 .K37. 33 (May/June 2003)

Kazı Sonuçları Toplantısı. Kazı Sonuçları Toplantısı : [bildiriler] / T.C., Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Ankara : Bakanlık,. DR401 .K39. 2- (1980-)

Kitap. Ankara : Kültür Bakanlığı, [1981-. Z1007 .K58. 10-13 (1983)

Kitap-lık. Beyoğlu, İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 1993-. PL201 .K58. 31, 44, 62, 71

Konya Vilâyeti (Turkey). Konya vilâyeti salnamesi. [Konya, Vilâyet Matbaası]. DS51.K5 K58. 1885

Konya. [Konya : Yeni Kitap Basımevi,. DS51.K5 K55. 1-140 Incomplete

Kosova Vilâyeti (Turkey). Salname-i Vilâyet-i Kosova. [Kosova] : Vilâyet Matbaası,. DR701.K7 S23. 1900

Küçük mecmua. Diyâr-i Bekr : [s.n.], 1922-. Microfiche M-1881. 1-33 (1922-1923)

Kültür haftası. İstanbul: Ülkü Basıimevi,. CB425 .K84. no.1-21 (1936-Apr. 3, 1936)

Kültür ve sanat (Ankara, Turkey : 1988). Kültür ve sanat / Türkiye İş Bankası. Anakara : Türkiye İş Bankası, 1988-. NX565.A1 K823. v.1 no.1-3 (1988-Aug.1989)

Kültür ve sanat. [Ankara : Kültür Bakanlığı]. NX565.A1 K8. 3, 5 (Dec. 1974-Jan. 1977.

Maarif. İstanbul : Kasbar Matbaa ve Kütüphanesi. PL201 .M33. v.1-2 (Aug. 1891-July 1892)

Mali aracı kuruluşlar istatistikleri = Financial intermediary institutions statistics. Ankara : T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,. HG3256.5.A6 M35. 1996

Malumat (Istanbul, Turkey : Feb. 1894);Malumat. İstanbul : Malumat, 1311 [i.e. 1894]-. DS41 .M35. 1-48 (1894-1895)

Malumat (Istanbul, Turkey : May 1895);Malumat = Journal illustré turc Malumat. İstanbul : [s.n.], 1311 [i.e. 1894]-. DR401 .M34. 1-55 (1895-1896)

Manastır (Turkey : Province). 880-01 Manastır vilâyetine mahsus salname. Manastır : Vilâyet Matbaası. DR701.M7 S23. 1888, 1892/1893-1893/1894

Masal araştırmaları = Folktale studies. İstanbul : Art-San, 1988-. GR280 .M37. 1 (1988)

Mecmua-i asar. İstanbul : Mehrân Matbaası, 1299- [1882-. PN9 .H36. 13-14 (July 1886-Aug. 1886)

Mecmua-i Ebu'z-Ziya [microform]. İstanbul : Mihran Matbaası, 1297 [1880]-. Microfiche M-2118. 1-159 (July 1880-Aug. 1912)

Mecmua-y-ı muallim. İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası. PL201 .M422. 1-2 (1887-1888)

Milletlerarası münasebetler Türk yıllığı = The Turkish yearbook of international relations. Ankara, Turkey : Dış Münasebetler Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi, c1960-. DR401 .M55. 1960-1971, 1973-1980/1981-1994

Millî eğitim istatistikleri. İlköğretim. Ankara : Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü, 1975-. LA942 .M525. 1967/1972

Millî tetebbûlar mecmuası. İstanbul : Âsâr-i İslâmiye ve Milliye Tetkik Encümeni. PL201 .M56. 1-2 (1916)

Milliyet [electronic resource]. [Istanbul, Milliyet Yayınları]. 60 days ago to present

Mirʼat-i alem. İstanbul : [Mirʼat-i alem], 1299 [i.e. 1882]-. G1 .M57. 1-16, 18-21; 1, no. 1-1 no. 6 (1882-1884-1884)

Modern Türklük araştirmalari dergisi [electronic resource] Journal of modern Turkish studies / Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Cögrafya Fakültesi, Çägdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari Bölümü. Ankara : Çägdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari Bölümü, Ankara Üniversitesi. 2004 to present

Musavver nevsal-i Servet-i fünun [microform]. İstanbul : Âlem Matbaası, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1311 [1895 or 1896]-. 1894-1895, 1910-1911, 1913

Nahit. İstanbul : [s.n.]. DR401 .N35. no. 1-8 (Jan.-Apr. 1886)

Nesin Vakfı. Nesin Vakfı edebiyat yıllığı. İstanbul : Tekin Yayınevi. PL216 .N47a. 1977, 1979-1982, 1984-1985

Nilüfer (Bursa, Turkey);Nilüfer. Bursa : Nilüfer,. PL201 .N54. 3-4 (Nov./Dec. 1888-Aug./Sept. 1890)

Osmanlı araştırmaları = The Journal of Ottoman studies. İstanbul : Enderun Kitabevi, 1980-. DR401 .O83. 1-31 (1980-2008)

Osmanlı tarih ve edebiyat mecmuası. Istanbul. DR401 .O84. no.1-31 (1916-July 1918) Incomplete

Osmânli tarih ve edebiyyât mecmuası. Istanbul : [s.n.], 1334 [191-]-. Microfiche M-1880. 1, 1-3 (1915-1917); 1-5 (1919)

Osmanlı vilayet salnamelerinde Musul / Cengiz Eroğlu, Murat Babuçcuoğlu, Orhan Özdil. Ankara: Global Strateji Enstitüsü, 2005. IN PROCESS. 5 (2005)

Osmanlı. Genève, Suisse : İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1898-. Microfiche M-2125. 1-119 (1898-1903)

OTAM : Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi dergisi. Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi, 1990-. DR486 .O86. 1- (1990-)

Radikal (Istanbul, Turkey). Radikal. İstanbul : Radikal. Newspaper. Latest issue(s) only

Resimli tarih mecmuası. İstanbul : [İskit Yayınevi]. DR401 .R46. 20-21, 23, 25, 52

Sabah [electronic resource]. [Istanbul : s.n.]. 05/11/1999 to present

Salname-i Vilâyet-i Bursa. [Bursa] : Vilâyeti Matbaası, DS51.B8 S23. 1889/1890, 1896/1897-1899/1900, 1927

Salname-i vilâyet-i Erzurum. Erzurum, Vilâyet Matbaası, DS51.E8 S23. 1886/1887

Salnâme-i Diyarbekir. Diyarbakır : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 1999 (2002?). IN PROCESS. 1-20 (1869-1905)

Sâlnâme-i Nezâret-i Hâriciyye : Osmanlı Dışişleri Bakanlığı yıllığı / hazırlayan Ahmed Nezih Galitekin. İstanbul : İşaret yayınları, 2003. 1 copy in process; 1-4 (1885-1902)

Salname-i Vilayet-i Kosova / [yayına hazırlayan, H. Yıldırım Ağanoğlu]. İstanbul : Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 2000. IN PROCESS. 1896

Sâlnâme-i Vilâyet-i Sivas : Sivas, Amasya, Tokat ve Karahisar-ı Şarkî : [1308/1890 / hazırlayan], Fikri Karaman. İstanbul : Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı. 1 copy in process;1308/1890.

Salname-yi Devlet-i Âliye-yi Osmaniye. Istanbul : [s.n.],. AY1187.A3 S22; Microfiche M-1492. 1852/1853-1926/1927 Incomplete

Salname-yi Vilâyet-i Aydın. [Aydın? : s.n.],. AY1187.A3 S28; Microfiche M-3116. 1883, 1891, 1894-1895, 1897/1898-1898/1899, 1908

Salname-yi Vilâyet-i Edirne. Edirne : Vilâyet Matbaasında tabʻ olunmuştur,. DR741.E4 S24; DS51.E33 S23. 1882/1883-1883/1884, 1885-1886, 1890, 1892-1893, 1898-1899, 1901

Sanat / Kültür Bakanlısî. [Ankara : Kültür Baklanlısî, 1977-. NX565.A1 K8. 6 (June 1977)

Sanat dünyamız. [Istanbul : Yapı ve Kredi Bankası, 1974-. NX457 .S26. 3-4, 8, 15-21 (1975-1981)

Sanat tarihi yıllığı. [İstanbul, Turkey] : İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Enstitüsü, 1965-. N7161 .S3. 1-12 (1964/1965-1982)

Şarkiyat mecmuası. İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü. DS41 .S27. 6 (1966)

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi [electronic resource]. Konya : Selçuk Üniversitesi. 2003 to present

Servet-i Fünûn. Salname-i Servet-i Fünûn. İstanbul : Ahmet Ïhsan ve Şürekâsı,. PL201 .S458a. 1911/1912

Servet-i fünun. Servet-i funoun. İstanbul : Âlem Matbaası. PL201 .S46. 3-10 (1891-1896) Incomplete

Shūrā (Orenburg, Russia);Shūrā [microform]. Ūrinbūr [Russia] : M. Şākir wa-M. Ẕākir,. 1 copy in process.

Sivas Vilâyeti (Turkey). Salname-yi Vilâyet-i Sivas [microform]. [Sivas] : Vilâyet Matbaasınde ṭabʻa. Microfiche M-3572. no.1301, 1321, 1325 (1884, 1903, 1907)

Sosyal bilimler dergisi (Erzurum, Turkey). Sosyal bilimler dergisi = Journal of social sciences / Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. Erzurum : Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001-. PL201 .E332. 27- (2001-)

Suffe kültür sanat yilliği. Istanbul : Suffe Yayinlari, 1982-. PL201 .S84. 1982, 1985/1986

T.C. devlet yayınları bibliyografyası / T.C. Kültür Bakanlığı, Millî Kütüphane, Devlet Yayınları Dokümantasyon Merkezi. Ankara : Merkez, -[1989]. Z2839 .T2. v.9-19 no. 8 (1979-Aug. 1989)

Tan edebiyat yıllığı. Ankara : TAN, 1982-. PL201 .T35. 1982

Tarih araştırmaları dergisi / Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964-. DR401 .T28. 1-14, 18-v. 28, no. 45 (1963-1981/1982, 1997-)

Tarih dünyası. İstanbul : Niyazi Ahmet Banoğlu, 1950-1953. DR401 .T3. 1-2 (1950)

Tarih hazinesi. İstanbul : Ülkü Kitap Yurdu. DR401 .T35. 2-15 (1950-1952) Incomplete

Tarih incelemeleri dergisi. İzmir : Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1983-. DR438 .T37. 1- (1983-) Incomplete

Tarih ve toplum : aylık ansiklopedik dergi. İstanbul : İletişim Yayınları, [1984]-. DR401 .T37. 1-40, 241- (1984-2003); new series 241- (2005-)

Tarım istatistikleri özeti / T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü = The summary of agricultural statistics / Republic of Turkey, Prime Ministry, State Institute of Statistics. Ankara : Devlet İstatistik Enstitüsü, Matbaası, 1966-. HD2036 .T97a. 1941/1962-1970, 1971, 1981, 1987, 1994, 1996

Topkapı Sarayı Müzesi. Topkapı Sarayı Müzesi : yıllık. İstanbul : Topkapı Sarayı Müzesi, 1986-. AM101.I82 A15. 1, 3-4

Toplum ve bilim. İstanbul : Birikim Yayınları. H8.T87 T66. 62- (1993-)

Toplumsal tarih. Beşiktaş, İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı,. DR432 .T66. 1- (1994-)

Trabzon kültür-sanat yıllığı. İstanbul : Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 1987-. NX565.A3 T677. 1987-1988/1989

Trabzon Vilâyeti (Turkey). Salnâme-i vilayet-i Trabzon. Ankara : Trabzon ili ve Ilçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, [1993-. DS51.T7 T74. v.1-22 (1869-1904)

Türk Dil Kurumu. Yıllık / T.D.K. Ankara : T.D.K., 1943-1947. PL101 .T732. 1943/1944-1945/1946

Türk dili (Ankara, Turkey : 1933). Türk dili. Ankara İstanbul : Türk Dili Tetkik Cemiyeti, 1933-1950. PL101 .T75. series 1, 1-5, 8-30, 33 (1933-1938); series 2,  1-4, 7-20 (1940-1943); series 3, no.  8-13 (1946-1948)

Türk dili (Ankara, Turkey : 1951). Türk dili : dil ve edebiyat dergisi. Ankara : Türk Dil Kurumu. PL201 .T75. 4- (1952-) Incomplete

Türk dili araştırmaları yıllığı. Ankara : Türk Dil Kurumu, 1953-. PL101 .T735. 1953-2001 Incomplete

Türk dili bibliyografyası / Türk Dil Kurumu. Istanbul : Matbaasi, 1941-1945?. 015.4943 T847. 1928/1940, 1942, 1943

Türk dili için. Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. PL101 .T738. 1-6 (1966-1968)

Türk dili ve edebiyatı araştırmaları dergisi / Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi. İzmir : Fakülte, 1982-. PL201 .T78. 8-12 (1994-2004)

Türk dilleri araştımaları = Researches in Turkic languages. Ankara : M. Ölmez, 1991-. PL21 .T865. 1992

Türk edebiyatı (Türk Edebiyatı Vakfı). Türk edebiyatı. İstanbul : Türk Edebiyatı Vakfı, 1972-. PL201 .T83. 313 (Nov. 1999)

Türk folklor araştırmaları. İstanbul, [s.n.]. GR245 .T8. 1-269 (1949-1971); 1985, no. 1

Türk folklor ve etnografya bibliyografyası. Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi [etc.]. Z5984.T9 T84. 1-3 (1971-1975)

Türk folkloru araştırmaları yıllığı, belleten. [Ankara, Kültür Bakanlığı, Millî Folklor Araştırma Dairesi]. GR280 .T84. 1974-1975

Türk folkloru araştırmaları yıllığı. Ankara : Kültür Bakanlığı, Millî Folklor Araştırma Dairesi, 1977. GR280 .T84. 1976

Türk folkloru araştırmaları. Ankara : Kültür Bakanlığı, Millî Folklor Araştırma Dairesi, 1981-. GR280 .T84. 1981-1989 Incomplete

Türk folklorundan derlemeler. Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı,. GR280 .T85. 1987-1989

Türk halk kültürü araştırmaları = Turkish folk culture researches. Ankara, Turkey : Halk Kültürünü Araştırma Dairesi, 1990-. GR280 .T84. 1991:no.1

Türk halkbilim araştırmaları yıllığı = Annual of Turkish folklore researches. Ankara : Kültür Bakanlığı, Millî Folklor Araştırma Dairesi, 1979. GR280 .T84. 1977

Türk hukuk kroniği. İstanbul : İsmail Akgün Matbassı,. Z2835 .T85. 1955/1958

Türk iktisat tarihi yıllığı / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat ve İçtimâiyât Tarihi Araştırmaları Merkezi. [İstanbul] : Merkez, [1988-. HC491 .T865. 1 (1987)

Türk kültürü araştırmaları. Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1964-. AP95.T8 T87. 1, 17-27, 29 (196401991) Incomplete

Türk kültürü. Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. DR401 .T78. 1-10, 15-37 (1962-1972, 1977-1999) Incomplete

Türk Tarih Encümeni mecmuası. İstanbul : Devlet Matbaası [etc.]. Microfiche M-142. 37-101 (1910-1931)

Türk üniversitelerinde yapılan eski Türk edebiyatı tezleri bibliyografyası. Bebek, İstanbul : Boğazii Üniversiesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, [1991]. PL101 .U55. v.1 (Jan. 1991)

Türk yurdu. [Ankara : Türk Ocağı Merkez Hey'eti,. DR440 .T874. 1-6 (1911-1918)

Türk yurdu. Kızılay, Ankara : Tutibay yayıinlarıi, 1998-. DR440 .T875. 1-5 (1911/1912-1916/1917)

Turkey. Devlet İstastistik Enstitüsü. Carî istatistikler ve tarım sayımı sonuçları. [Ankara]. S315 .D48a. 1970

Turkey. İstatistik Umum Müdürlüğü. Vilâyet ve kaza merkezlerindeki ölümler. Ankara. HB2505 .T97a. 1952/1956, 1957/1958-1957/1959

Türkiye araştırmaları literatür dergisi. İstanbul : Bilim ve Sanat Vakfı, 2003-. DR401 .T86. 1, 2- (2003-)

Türkiye bibliyoğrafyası / Türkiye Cumuriyeti Kültür Bakanlığı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Direktörlüğü. İstanbul : Devlet Basımevi, 1936-. Z2835 .T93. 1934-2002 Incomplete

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Üç aylık bülten / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası = Quarterly bulletin / the Central Bank of the Republic of Turkey. Ankara : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, [1979-. HG3256.5.A7 T874a. 1999-2008

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bülten. Ankara, 1931-. 332.1 T84b. 1940-1978

Türkiye istatistik cep yıllığı. Statistical pocket book of Turkey. [Ankara] Devlet İstatistik Enstitüsü. HA4556.5 .A22. 1978-1990

Türkiye kültür ve sanat yıllığı. Ankara : Yazarlar Birliği, 1984-. DR432 .T88. 1984-1986, 1989-

Türkiye makaleler bibliyografyası. Ankara : Millî Kütüphane Basımevi,. AI19.T8 T8. 1952-1975, 1979-2002

Türkiye ve dünya dış ticareti = Turkey and world foreign trade. Ankara : Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü,. HF3756.5 .A4. 1950-1993

Türkiyemiz. İstanbul : Akbank Genel Müdürlüğü. N7164 .T875. 6 (Feb. 1972)

Türkoloji dergisi / Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Enstitüsü. [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964-. PL1 .A44. 1, 3-11, 13- (1964-1993, 2000-)

Uludaǧ : Bursa Halkevi mecmuasi. Bursa : ANT, [1935-. AP95.T8 U5. 1-100 (1935-1950)

Uludaǧ [microform] : Bursa Halkevi mecmuasi. Bursa : ANT, [1935-. Microfilm A9998. no.1-100 (Apr. 1935-Mar/Apr. 1950) Incomplete

Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları : tezler, yayınlar, haberler / Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlayan Hatice Aynur. İstanbul : Boğaziçi Üniversitesi, [1993-. PL101 .U55. 3- (1993-)

Urfa hakkında tabıî, coǧrafî, içtimâı, iktisadî, tariĥı, mülkî malumat-ı camiʼ Sālnāmeh. [Urfa] : Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araștırma Vakfı. DS51.U73 U73. 1927

Vakıflar dergisi (Ankara, Turkey : 1956). Vakıflar dergisi. Ankara : Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1956-. DR401 .V38. 3-10 (1956-1973)

Vakıflar dergisi. Ankara. DR401 .V38. 1-2 (1938-1942)

Van Vilayet Salnamesi (Van ̇il yilliği), 1315 (1899) / eski harflerden çerviren: Salih Allahverdi, Osman Güven tashih, Kemal Kaya [önsöz, Aydın Talay]. [Van] : Van Beleḋiye Başkanliği, 1995. IN PROCESS. 1899

Varlık (Istanbul, Turkey). Varlık. İstanbul : Varlık Yayınları. AP95.T8 V37. 1106, 1149 (Nov. 1999-June 2003)

Varlık yıllığı. İstanbul : Varlık Yayınevi. PL201 .V3. v.10, 19-23, 26 (1969-1985)

Virgül. Beyoğlu, İstanbul : Pusula Yayıncılık : İletişim Ltd. Şti, 1997-. Z1003.5.T9 V57. 1- (1997-)

Volkan gazetesi. İstanbul : İz, 1992. DR572.5 .V64. Dec. 11, 1908-Apr. 20, 1909

Yahya Kemal Enstitüsü mecmuası. İstanbul : Özal Matbaası,. PL248.B48 Z4587. 3 (1988)

Yāş Tūrkistān. Nogent s. Marne, France : Moustapha Tchokai-Oghly,. 0 1 copy being processed.

Yedi iklim. İstanbul : Yedi iklim. PL201 .Y44. 13, 17/18, 95, 128  (Mar., July/Aug. 1988, Feb. 1998, Dec. 2000)

Yeni mecmua. İstanbul : Yeni mecmua, 1917-. PL201 .Y46. 1-26, 53-90

Yıldız (Istanbul, Turkey);Yıldız. İstanbul : Yıldız, 1340 [i.e. 1924]-. AP95.T8 Y54. 1-12 )Sept. 1924-Aug. 1925)

Yıllar itibariyle başlıca sanayi maddeleri üretimi = Production of main industrial products by years. [Ankara] : Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,. HD2356.T8 Y54. 1972/1974

Yıllık (Ankara Üniversitesi. Basın ve Yayın Yüksek Okulu). Yıllık / A.Ü., S.B.F., Basın ve Yayın Yüksek Okulu. [Ankara] : Okul,. H53.T9 Y55. 1977/1978, 1982

Yıllık araştırmalar dergisi (Ankara, Turkey). Yıllık araştırmalar dergisi. Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1957-. N7265 .Y54. 1-2 (1957)

Yıllık imalat sanayıı anket sonuçlar (Gecici sonuçlar). Ankara : Devlet Istatistik Enstitusu, HD9736.T9 Y545. 1972, 1978. 5907371.

Zirâı istatistik özetleri / Türkiye Cumhuriyeti, Başvekâlet, Istatistik Umum Müdürlüğü = The summary of agricultural statistics / Republic of Turkey, Prime Ministry, Central Statistical Office. Ankara : Balkanoğlu Matbaacılık,. HD2036 .T97a. 1941-1962