Skip to Main Content
Research Guides

Japan Special Collections: Alumni Japan Collection

A bibliography of our special collection materials.

University of Washington Alumni - Japan Collection

Graduates of the University of Washington have kindly provided us with materials for our Japanese studies collection in both Japanese and English.

Item Information

Titles

タイトル

80-nenshi : Yasuda Kasai Kaijo Hoken Kabushiki Kaisha

80年史 : 安田火災海上保険株式会社

A brief history of the Netherlands trading society 1824-1924

 

Aichi Tokei Denki 85-nenshi

愛知時計電機85年史

Asahi Seimei hyakunenshi

朝日生命百年史 ( 上, 下, 資料編 )

Asu e sekai e : yattekita koto mezasu koto Nihon Seikō sōritsu 75-shūnen kinenshi

明日へ世界へ : やってきたことめざすこと日本精工創立75周年記念誌

Ayumi : Gonda Kinzoku Kōgyō sōritsu 80-shūnen kinenshi

あゆみ : 権田金属工業創立80周年記念誌

Bara wa bara : Kyowa Hakko 35-nenshi

薔薇は薔薇 : 協和発酵35年史

Chuo Shintaku Ginko 30-nenshi

中央信託銀行30年史

CTC 25-nenshi [Itochu Tekuno Saiensu Kabushiki Kaisha]

CTC 25年史 [伊藤忠テクノサイエンス株式会社]

Daiichi Kangyo Ginko nijunenshi

第一勧業銀行二十年史

Dohyo haruka ni : Tokuyama Soda 70-nenshi

道標はるかに : 徳山曹達70年史

Fuji Bank

 

Fuji Ginko no hyakunen

富士銀行の百年

Futo no hibi : Shosen Mitsui no hyakunen

風涛の日日 : 商船三井の百年

Gojunenshi [Kinugawa Gomu Kogyo Kabushiki Kaisha]

五十年史 [鬼怒川ゴム工業株式会社]

Habatake sekai ni : Tomen 70-nen no ayumi

翔け世界に : トーメン70年のあゆみ

Haha naru kikai sanjūnen no ayumi : Nikkōkai sōritsu 30-shūnen kinen shuppan

"母なる機械"30年の步み : 日工会創立30周年記念出版

Henyo : FJB 50-nen no ayumi

変容 : FJB50年のあゆみ

Hitachi Zosen hyakunenshi

日立造船百年史

Honshu Seishi shashi : 48-nen no kiseki

本州製紙社史 48年の軌跡

Iino 60-nen no ayumi

飯野60年の歩み

Ishikawa Seisakusho 70-nenshi

石川製作所70年史

Itō Chū Shōji 100-nen

伊藤忠商事100年

Kanebo hyakunenshi

鐘紡百年史

Keio Gijuku Daigakubu no tanjo

慶應義塾大学部の誕生

Kobe Seiko hachijunen

神戸製鋼八十年

Koito Seisakujo 70-nenshi

小糸製作所七十年史

Kokoro waza : Toda Kensetsu hyakunenshi

こころ・わざ : 戸田建設百年史 ( 2冊セット)

Kokusai Shoken junenshi

国際証券十年史

Korakuen Stadium 50

後楽園スタヂアム50年史

Kurogane Kasei 50-nenshi : gijutsu to shakai koken no ayumi

黒金化成50年史 : 技術と社会貢献の歩み

Lion 100-nenshi

ライオン100年史

Manshū Chūō Ginkōshi : tsūka, kin'yū seisaku no kiseki

満州中央銀行史 : 通貨・金融政策の軌跡

Marunouchi hyakunen no ayumi

丸の内百年のあゆみ

Mizu o kiwamete 50-nen : Kurita Kogyo 50-nenshi

水を究めて : 栗田工業50年史

Mitsubishi Seishi hyakunenshi

三菱製紙百年史 ( [本編], 資料編 )

Mitsubishi Shintaku Ginko rokujunenshi

三菱信託銀行六十年史

Mitsubishi Shoji shashi

三菱商事社史 ( 上, 下, 資料編 )

Mitsui Ginko hachijunenshi

三井銀行八十年史

Mitsui Ginko hyakunen no ayumi

三井銀行一〇〇年のあゆみ

Mitsui Ryōgaedana

三井両替店

Nihon Ginko hachijunenshi

日本銀行八十年史

Nihon Ginko hyakunenshi

日本銀行百年史

Nihon Hikoki rokujunenshi

日本飛行機六十年史

Nihon Kaiun hattenshi

日本海運発展史

Nihon Kogyo Ginko gojunenshi

日本興業銀行五十年史 ( [本編], 年表 )

Nihon Kōgyō Ginkō shichijūgonenshi

日本興業銀行七十五年史

Nihon Waribiki Tanshi sanjūnenshi

日本割引短資30年史

Nishi Nihon Ginko gojunenshi

西日本銀行五十年史

Nomura Shōken Kabushiki Kaisha shijūnenshi

野村證券株式会社四十年史

Ōji Seishi shashi : sengo sanjūnen no ayumi

王子製紙社史 : 戦後三十年の步み

Oji Seishi shashi 1873-2000

王子製紙社史 1873-2000 ( 本編, 資料編, 合併各社編 )

Orikkusu 25-nenshi

オリックス25年史

Raion Hamigaki hachijunenshi

ライオン歯磨八十年史

Raion Yushi rokujunenshi

ライオン油脂六十年史

Sanjunenshi [Nomura Shoken Toshi Shintaku Itaku Kabushiki Kaisha]

三十年史 [野村證券投資信託委託株式会社]

Sankyo kyujunenshi

三共九十年史

Shōwa zōsenshi

昭和造船史

Shizuoka Ginkō shi : sōgyō hyaku-jūgonen no ayumi

静岡銀行史 : 創業百十五年の步み

Société Générale in the United Kingdom 1871-1996

 

Sogyo hyakunenshi

創業百年史

Sore kara sore e

それからそれへ

Soritsu 40-shunen kinenshi : atarashii yutakasa o motomete

創立40周年記念誌 : 新しい豊かさをもとめて

Sozo kagirinaku : Toyota Jidosha 50-nenshi

創造限りなく : トヨタ自動車50年史 ( [本編], 資料 )

Taisho Seiyaku 80-nenshi

大正製薬80年史 ( [本編], 資料 )

Takasago Netsugaku gojunen no ayumi

高砂熱学五十年の歩み

Takashima tankōshi

高島炭砿史

Teikoku Hoteru hyakunen no ayumi

帝国ホテル百年の歩み

The course of hundred years 1896-1996 : Aurora

100-年のあゆみ : 1896-1996 : オーロラ株式会社

The first century of Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

 

The Imperial : the first 100 years 1980-1990

 

The Mitsui Bank: a brief history

 

The Mitsui Bank: a history of the first 100 years

 

The thistle and the jade : a celebration of 150 years of Jardine, Matheson & Co.

 

Toa Gosei gojunenshi

東亜合成五十年史

Tōgegoe no michi. Tsuihoban.

峠越えの道. 追補版

Toho Ginko gojunenshi

東邦銀行五十年史

Toho Motazu 50-nenshi 1950-2000

東邦モーターズ50年史

Tōkyōwan umetate monogatari

東京湾埋立物語

Toshoku 50-nen

東食50年

Wayfoong : the Hongkong and Shanghai banking corporation

 

Yamagata Ginko hyakunenshi

山形銀行百年史

Yasukawa Denki 75-nenshi

安川電機75年史

Yokohama Shokin Ginko zenshi

横浜正金銀行全史 ( v.1, 2, 3, 4, 5-1, 5-2, 6 )

" Yō koso bācharu "Raion kigyo hakubutuskan" e : "Raion no senden, keijhatsu katsudō ni kansuru rekishi shiryō no shijō tenji."

ようこそ仮想 (バーチャル) 「ライオン企業博物館」へ : "ライオンの宣伝・啓発活動に関する歴史資料の誌上展示