Skip to Main Content
Research Guides

Japan Special Collections: Yanagisawa Buddhist Art Collection

A bibliography of our special collection materials.

Yanagisawa Buddhist Art Collection

A generous donation on Buddhist art from Professor Taka Yanagisawa of the Tokyo Research Institute for Cultural Properties.

Item Information

Titles

タイトル

Ajanta

アジャンタ

Asuka Hakuhō no zaimei kondōbutsu - 1976

飛鳥・白鳳の在銘金銅仏 - 昭和51年

Asuka Hakuhō no zaimei kondōbutsu - 1979

飛鳥・白鳳の在銘金銅仏-昭和54年

Awa no Butsuga

阿波の仏画

Bāmiyān no sekkutsu

バーミヤーンの石窟

Bunkashi kenkyu shien Genji monogatari goi detabesu hōkokusho

文化史研究支援 「源氏物語」語彙データベース報告書

Busshi Kaikei ron

仏師快慶論

Butsudenzu

佛傳圖

Butsuga no zōkei

仏画の造形

Byōdōin Amidadō Nakashima hakkutsu chōsa hōkoku

平等院 : 阿弥陀堂中島発掘調查報告

Chibetto Bukkyō bijutsu

チベット仏教美術

Chibetto Bukkyō kaiga shūsei: Tanka no geijutsu

チベット仏教絵画集成: タンカの芸術

Chibetto sei to shi no bunka

チベット生と死の文化

Chinese Landscape Woodcuts;from an imperial commentary to the tenth-century printed edition of the Buddhist canon

 

Uchiyama Eikyūji okibumi : Chōsa kenkyū hōkokusho

内山永久寺置文 : 調查研究報告書

Chūgoku no Bukkyō bijutsu

中国の佛教美術

Chūsei jiin no shakai to geinō

中世寺院の社会と芸能

Chūsei jiin to hōe

中世寺院と法会

Chūsonji Konjikidō to Heian jidai shitsugei gihō no kenkyū

中尊寺金色堂と平安時代漆芸技法の研究

Chūsonji o chūshin to suru Ōshū Fujiwara bunkaken no bijutsu kōgeihin ni kansuru sōgōteki chōsa kenkyū

中尊寺を中心とする奥州藤原文化圈の美術工芸品に関する総合的調查研究

Daigoji shin yōroku

醍醐寺新要録

Ebusshi no jidai

絵仏師の時代

Eizanji hakkakudō no kenkyū

榮山寺八角堂の研究

Fikushon to shite no kaiga

フィクションとしての絵画

Gokuraku e no dōkei

極楽への憧憬

Gokurakue

極楽繪

Gozan zensō denki shūsei

五山禪僧傳記集成

Hakubyō zuzō no kenkyū

白描図像の研究

Heian jidai bukkyō kenchikushi no kenkyū

平安時代佛教建築史の研究

Heian shoki chōkokushi no kenkyū

平安初期彫刻史の研究

Heijōkyō Nagaya-ō teitaku to mokkan

平城京長屋王邸宅と木簡

Hōryūji Gojūnotō no sozō

法隆寺五重塔の塑像

Hōryūji kennō hōmotsu gigakumen

法隆寺献納宝物伎楽面

Hōryūji no hekiga

法隆寺の壁畫

Indo kara Chūgoku e no bukkyō bijutsu no denpa to tenkai ni kansuru kenkyū

インドから中国への仏教美術の伝播と展開に関する研究

Jōjin no nissō to sono shōgai

成尋の入宋とその生涯

Jūyō bunkazai

重要文化財

Chōkoku (I) - (VI)

- 彫刻 (I) - (VI)

Kaiga (I) - (V)

- 絵画 (I) - (V)

Kenzō butsu (I) - (VI)

- 建造物 (I) - (VI)

Shoseki tenseki komonjo (I) - (VI)

- 書跡・典籍・古文書 (I) - (VI)

Kōgeihin (I) - (IV)

- 工芸品 (I) - (IV)

Kōko (I) - (II)

- 考古 (I) - (II)

Hoi (I) -(II)

- 補遺 (I) -(II)

Zōnai nonyūhin (I)-(III)

- 像内納入品 (I)-(III)

Jūyō bunkazai shūi

重要文化財拾遺

Jūyō bunkazai shūi zōnai nōnyūhin shuruibetsu sakuin

重要文化財 像内納入品種類別索引

Jūyō bunkazai sōmokuroku kōko hen

重要文化財総目録 考古編

Kagakuteki hōhō ni yoru Bukkyō bijutsu no kiso chōsa kenkyū

科学的方法による仏教美術の基礎調查研究

Kasuga saitō, tōtōato no hakkutsu : denka no gotō in no gotō

春日西塔・東塔跡の発掘 : 殿下の御塔・院の御塔

Kobunkazai no kagaku

古文化財の科学

Kodai no tanjōbutsu

古代の誕生仏

Kōkan bijutsu shiryō: jiin hen

校刊美術史料:寺院篇

Kannon, sonzō to hensō : Kokusai Kōryū Bijutsushi Kenkyūkai Daigokai Shinpojiamu

観音, 尊像と変相 : 国際交流美術史研究会第五回シンポジアム

Setsuwa bijutsu : Kokusai Kōryū Bijūtsushi Kenkyūkai Dai 8-kai Shimpojūmu

說話美術 : 国際交流美術史研究会第8回シンポジアム

Ajia ni okeru sansui hyōgen ni tsuite : Kokusai Kōryū Bijutsushi Kenkyūkai Dainikai Shinpojiamu

アジアにおける山水表現について : 国際交流美術史研究会第二回シンポジアム

Tōyō bijutsu ni okeru sōshokusei : dai 11-kai Kokusai Shinpojiumu

東洋美術における裝飾性

bijutsu ni okeru shajitsu : dai 12-kai Kokusai Shinpojiamu

東洋美術における写実 : 第 12回国際シンポジアム

Tōyō bijutsushi kenkyūjō no shomondai : dai 13-kaikokusai shinpojiamu

東洋美術史研究上の諸問題 : 第 13回国際シンポジアム

Bukkyō bijutsushi kenkyū ni okeru "zuzō to yōshiki" : Kokusai Kōryū Bijutsushi Kenkyūkai Daijūyonkai Shinpojiamu

仏敎美術史硏究における「図像と様式」 : 国際交流美術史研究会第 14回シンポジアム

Tōyō bijutsu ni okeru eikyō no mondai : Kokusai Kōryū Bijutsushi Kenkyū[kai] Daishichikai Shinpojiamu

東洋美術における影響の問題 : 国際交流美術史研究[会] 第七回シンポジアム

Ajia ni okeru sansui hyōgen ni tsuite : Kokusai Kōryū Bijutsushi Kenkyūkai Dainikai Shinpojiamu

アジアにおける山水表現について : 国際交流美術史研究会第二回シンポジアム

Shōzō : Kokusai Kōryū Bijutsushi Kenkyū[kai] Dairokkai Shinpojiamu

肖像 : 国際交流美術史研究[会] 第六回シンポジアム

Tōyō bijutsu ni okeru fūzoku hyōgen : Kokusai Kōryū Bijutsushi Kenkyūkai Daiyonkai Shinpojiamu

東洋美術における風俗表現 : 国際交流美術史研究会第四回シンポジアム

Kongōbuji zō Chūsonjikyō o chūshin to shita Chūsonjikyō ni kansuru sōgōteki kenkyū

金剛峯寺蔵中尊寺経を中心とした中尊寺経に関する総合的研究

Kōrai Butsuga

高麗仏画

Kōyasan okunoin no chihō : Kōyasan Okunoin maizō bunkazai sōgō chōsa hōkokusho

高野山奥之院の地宝 : 高野山奥之院埋蔵文化財総合調查報告書

Kyūtei gadanshi no kenkyū

宮廷画壇史の研究

Meiji bijutsu kiso shiryōshū

明治美術基礎資料集

Mikkyō kenchiku kūkanron

密教建築空間論

Monbushō kagaku kenkyūhi hojokin kokusai gakujutsu kenkyū nikkan ryōkoku ni shozai suru kankoku bukkyō bijutsu no kyōdō chōsa kenkyū kenkyū chōsa hōkokusho

文部省科学研究費補助金(国際学術研究) 日韓両国に所在する韓国仏教美術の共同調査研究 研究成果報告書

Muromachi suibokuga

室町水墨画

Negoroji no rekishi to bijutsu : Kōgyō Daishi Kakuban to Daidenbōdō jōroku sanzonzō

根来寺の歴史と美術:興教大師覚鑁と大伝法堂丈六三尊像

Nihon Bukkyō bijutsushi josetsu

日本仏教美術史叙説

Nihon Butsuzōshi kenkyū

日本佛像史研究

Nihon jōdo mandara no kenkyū: Chikō mandara, Taima mandara, Seigai mandara o chūshin to shite

日本浄土曼荼羅の研究:知光曼荼羅・当麻曼荼羅・清海曼荼羅を中心として

Nihon kaigashi kenkyū

日本絵画史研究

Nihon kaigashi no tenbō

日本絵画史の展望

Nihon kenchikushi no kenkyū

日本建築史の研究

Nihon kochōkokushi ron

日本古彫刻史論

Nihon kodai Bukkyō no tenkai

日本古代仏教の展開

Nihon no Bukkyō hanga: inori to mamori no sekai

日本の佛教版画:祈りと護りの世界

Nihon no kindai kaiga

日本の近代絵画

Nihon no mikkyō bijutsu

日本の密教美術

Nihon shikisai bunkashi

日本色彩文化史

Nihon suibokuga ronshū

日本水墨画論集

Nihon to kankoku no sozō

日本と韓国の塑像

Nittō guhō junrei gyōki no kenkyū

入唐求法巡礼行記の研究

Ōchōkaiga no tanjō "Genji monogatari emaki" o megutte

王朝絵画の誕生”源氏物語絵巻”をめぐって

Okadera sanjū no tō hekiga koto

岡寺三重塔壁画・琴

Raigo geijutsu

來迎芸術

Renge Ōin hondō Sentai Senju Kannon zō shūri hōkokusho

蓮華王院本堂千躰千手観音像修理報告書

Sakuga sanmai

作画三昧

Sanzen'in Bon Jikaku Daishi den

三千院本慈覚大師伝

Sengoku jidai Kanō-ha no kenkyū: Kanō Motonobu o chūshin to shite

戦国時代狩野派の研究:狩野元信を中心として

Sesshū Tōyō ron: sono ningen-zō to sakuhin

雪舟等揚論:その人間像と作品

Shan shui hua mo fa te zhan tu lu

山水畫墨法特展圖錄

Shin Tōbōki: Tōji no rekishi to bijutsu

新東寶記:東寺の歴史と研究

Shomyōji no sekizōtō

称名寺の石造塔

Shōsōin hōmotsu meibun shūsei

正倉院寶物銘文集成

Shōtoku Taishi to Tamamushi no zushi: gendai ni tou Asuka Bukkyō

聖徳太子と玉虫厨子:現代に問う飛鳥仏教

Shunjōbō Chōgen no kenkyū

俊乗房重源の研究

Sogo kenkyu So-Gen butsuga nakanzuku rakanzu juozu no kenkyū dai ichiji hōkokusho

総合研究 宋元佛画、就中羅漢図 十王図の研究 第一次報告書

Taima Mandara zushi zufu

大麻曼荼羅厨子図譜

Taishō shinshū Daizōkyō mokuroku

大正新脩大藏經目錄

Tōhoku kodai chōkokushi no kenkyū

東北古代彫刻史の研究

Tonkō mikkyō to bijutsu

敦煌密教と美術

Tōyō bijutsu

東洋美術

Tōyō bijutsu no sōshoku monyō

東洋美術の装飾文様

Tōzai kōshō no kōkogaku

東西交渉の考古学

Tsukamoto Zenryū chosakushū

塚本善隆著作集

Yōkai emaki

妖怪繪巻

Zoku zuroku Tōji hyakugō monjo

續圖錄東寺百合文書