Skip to Main Content
Research Guides

Gaihozu: 参考文献 (日本語)

Resources for researching and using Gaihozu ("maps of outer land").

Acknowledgements

Grateful acknowledgement goes to the University of Michigan for developing the initial bibliography.

参考文献 (日本語)

荒武達郎 (Aratake, Tatsuo). (2016). "1938年黄河決潰事件と『新黄河流域図]" ("1938 Yellow River Flood and 'Shin-Kōga-Ryūikizu ( Maps of New Yellow River )'").  徳島大学総合科学部人間社会文化研究 (Tokushima University School of Integrated Studies, Human Social Culture Research),  24: 75-92.

菊地正浩 (Kikuchi, Masahiro). (2014). 戦争と外邦図 : 地図で読むフィリピンの戦い (Sensō to gaihozu : chizu de yomu Firipin no tatakai). 東京 : 草思社 (Tōkyō : Sōshisha).

小林茂(Kobayashi, Shigeru). (2009). 近代日本の地図作製とアジア太平洋地域 : 「外邦図」へのアプローチ (Kindai Nihon no Chizu Sakusei to Ajia Taiheiyō Chiiki: "Gaihōzu" e no Apurōchi). 吹田市 : 大阪大学出版会 (Suita-shi: Ōsaka Daigaku Shuppankai).

小林茂(Kobayashi, Shigeru). (2011). 外邦図 : 帝国日本のアジア地図 (Gaihozu : Teikoku Nihon no Ajia chizu). 東京 : 中央公論新社 (Tōkyō : Chūō Kōron Shinsha).

Kobayashi, Shigeru, Morino, Yusuke, Kadono, Hiroshi, Tadakuma, Kenichi, Kojima, Azusa, and Namie, Akihiko. (2014). “Development of Irrigation and Land-Use Changes in the Taoyuan Tableland, Taiwan: Application of GIS Analysis.” E-Journal GEO 9, 2: 172-193.

Kobayashi, Shigeru. “Amerika gasshukoku de Dainiji Sekai Taisengo ni AMS (Army Map Service) kara Captured Maps (Doitsu to Nihon kara sesshu shita chizu) o bunpai sareta daigaku to toshokan no risuto.”

Komazawa Daigaku. (2016). Komazawa daigaku shozō gaihozu mokuroku  = Gaihozu maps of the area outside the Japanese territory prepared by former Japanese army in the possession of Komazawa University. Tokyo : Komazawa Daigaku Bungakubu Chiri Gakka, Komazawa Daigaku Oyo Chiri Kenkyujo.

お茶の水女子大学. (Ochanomizu Joshi Daigaku). お茶の水女子大学. 地理学教室 (Ochanomizu Joshi Daigaku Chirigaku Kyōshitsu). (2007). お茶の水女子大学所蔵外邦図目錄 (Gaihozu, maps of the areas outside the Japanese territory prepared by former Japanese Army in the possession of Ochanomizu University).  東京 : お茶の水女子大学文教育学部地理学教室 (Tōkyō : Ochanomizu Joshi Daigaku Bunkyōiku Gakubu Chirigaku Kyōshitsu).

大阪大学人文地理学教室 外報図研究プロジェクト. (Osaka University, Institute of Human Geography, Graduate School of Letters). ニュースレター, 資料集

東北大学. (Tōhoku Daigaku.) 東北大学. 理学研究科. 地理学教室. (Tōhoku Daigaku. Rigaku Kenkyūka. Chirigaku Kyōshitsu.) (2003). 東北大学所蔵外邦図目錄 (Gaihozu, Maps of the Areas Outside the Japanese Territory Prepared by Former Japanese Army in the Possession of Tohoku University) 仙台市 : 東北大学大学院理学研究科地理学教室 (Sendai-shi : Tōhoku Daigaku Daigakuin Rigaku Kenkyūka Chirigaku Kyōshitsu).

牛越国昭. (Ushigoe, Kuniaki). (2009-2015). 対外軍用秘密地図のための潜入盗測 : 外邦測量・村上手帳の研究 Taigai gun'yō himitsu chizu no tame no sennyū tōsoku : gaihō sokuryō, Murakami techō no kenkyū. 東京 : 同時代社 (Tōkyō : Dōjidaisha).